Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính Bộ phận "Một cửa"
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 26, 27/8/2019
Cập nhật: 28/08/2019 10:21:51 AM
 

TT

Lĩnh vực (thủ tục) + tên hồ sơ giao dịch

Địa chỉ

Ghi chú

I.

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

A.

Giao dịch bảo đảm

 

 

1

Nguyễn Hữu Văn

TT Nam Sách

 

2

Nguyễn Văn Khanh

Cộng Hòa

 

34

Nguyễn Đức Tạo

Minh Tân

 

5

Nguyễn Thị Oanh

Nam Tân

 

6

Nguyễn Kim Ngọc

Cộng Hòa

 

B.

Đính chính Giấy chứng nhận QSDĐ

 

 

1

Nguyễn Hữu Văn

Nam Hồng

 

2

Phạm Thị Hồi

Cộng Hòa

 

3

Vũ Thị Toan

Quốc Tuấn

 

4

Ngô Thị Mai

Đồng Lạc

 

5

Vũ Đình Phường

An Lâm

 

6

Trần Thị Hoa

Nam Tân

 

7

Nguyễn Huy Tuấn

TT Nam Sách

 

8

Nguyễn Trọng Bộ

An Bình

 

C.

Đăng ký biến động đất đai

 

 

1

Nguyễn Thị Ngà

Quốc Tuấn

 

2

Đặng Thị Phượng

Minh Tân

 

3

Lê Văn Hoàng

Quốc Tuấn

 

4

Nguyễn Thị Giả

An Lâm

 

5

Nguyễn Quang Anh

An Bình

 

6

Nguyễn Danh Hòa

An Bình

 

7

Nguyễn Hữu Du

Hồng Phong

 

8

Nguyễn Hữu Du

Hồng Phong

 

9

Ngô Văn Sơn

Cộng Hòa

 

10

Lê Trí Tuân

TT Nam Sách

 

D.

Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

 

 

1

Nguyễn Thị Xuyến

Hồng Phong

 

2

Phạm Văn Thọ

An Lâm

 

3

Vương Thị Dương

Minh Tân

 

4

Vũ Thị Nền

Minh Tân

 

5

Lê Văn Soạn

Nam Trung

 

6

Nguyễn Thị Thoa

Đồng Lạc

 

7

Nguyễn Thị Phận

Phú Điền

 

8

Nguyễn Đình Mạnh

Nam Trung

 

9

Nguyễn Thị Thà

Nam Trung

 

10

Đồng Tính Kỹ

Cộng Hòa

 

11

Nguyễn Phú Thưởng

Cộng Hòa

 

12

Đoàn Văn Mạnh

Quốc Tuấn

 

13

Phạm Văn Hưng

Đồng Lạc

 

14

Đinh Thị Lụa

Nam Hồng

 

15

Nguyễn Văn Vinh

Nam Tân

 

16

Nguyễn Tuấn Doanh

Cộng Hòa

 

17

Nguyễn Văn Phú

Quốc Tuấn

 

18

Phạm Thị Mát

Quốc Tuấn

 

19

Nguyễn Thị Năm

Quốc Tuấn

 

II.

LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

 

 

A.

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

 

1

Nguyễn Thị Đào

An Sơn

 

2

Nguyễn Ngọc Hồng

An Sơn

 

3

Vũ Thị Giang

An Bình

 

4

Trần Văn Tuân

Đồng Lạc

 

5

Đặng Hữu Linh

An Bình

 

6

Hoàng Trọng Việt Quang

Thái Tân

 

7

Hoàng Trọng Phương

Thái Tân

 


 
Các tin mới hơn
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 16/9/2019 (18/09/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 13/9/2019 (14/09/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 11, 12/9/2019 (13/09/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 06/9/2019 (06/09/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 03, 04/9/2019 (05/09/2019)
Các bài liên quan
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 22, 23/8/2019 (26/08/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 19/8/2019 (21/08/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 16/8/2019 (19/08/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 14/8/2019 (15/08/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 08/8/2019 (09/08/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1137 
 Hôm qua1556
 Tuần này6685 
 Tất cả3035773 
IP: 35.171.146.16