Kết quả giải quyết ....
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 03, 04/9/2019
Cập nhật: 06/09/2019 06:18:40 PM
 

TT

Lĩnh vực (thủ tục) + tên hồ sơ giao dịch

Địa chỉ

Ghi chú

I.

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

A.

Giao dịch bảo đảm

 

 

1

Lê Thị Hương

TT Nam Sách

 

2

Phạm Văn Hưng

Đồng Lạc

 

3

Nguyễn Văn Vụ

Nam Tân

 

4

Lương Thị Minh

Thanh Quang

 

5

Nguyễn Văn Khải

TT Nam Sách

 

6

Trần Văn Dũng

Hiệp Cát

 

7

Lê Văn Ngọc

An Lâm

 

8

Nguyễn Kim Học

Cộng Hòa

 

9

Nguyễn Huy Dân

Thanh Quang

 

10

Nguyễn Văn Quyên

Nam Hưng

 

11

Đặng Thị Huyện

TT Nam Sách

 

12

Nguyễn Thị Lộc

Hợp Tiến

 

13

Cao Thị Thuận

Thái Tân

 

14

Vương Minh Liêm

An Lâm

 

15

Lương Thị Dung

Thanh Quang

 

16

Trần Thị Mừng

An Lâm

 

17

Trần Thị Huệ

Quốc Tuấn

 

18

Vương Đình Khải

Nam Chính

 

19

Phạm Thị Thấm

Thái Tân

 

20

Trần Văn Phong

Thái Tân

 

21

Nguyễn Thị Tám

An Lâm

 

22

Nguyễn Thị Ngân

Hồng Phong

 

23

Nguyễn Văn Chiến

TT Nam Sách

 

24

Nguyễn Hữu Văn

TT Nam Sách

 

25

Trần Công Cường

Quốc Tuấn

 

26

Đặng Văn Lập

Minh Tân

 

27

Hoàng Thị Việt

TT Nam Sách

 

28

Phan Hữu Luân

Nam Trung

 

29

Lê Văn Ngọc

TT Nam Sách

 

30

Trần Công Cường

Quốc Tuấn

 

31

Nguyễn Xuân Vĩ

Nam Chính

 

32

Nguyễn Văn Tiến

TT Nam Sách

 

33

Nguyễn Hữu Chiếu

Hồng Phong

 

B.

Tách thửa, hợp thửa

 

 

1

Nguyễn Văn Xiêm

Minh Tân

 

2

Nguyễn Thị Xuyến

Hồng Phong

 

3

Phạm Thị Nguyện

Đồng Lạc

 

4

Nguyễn Hữu Trọng

Hồng Phong

 

5

Nguyễn Thị Mận

Thanh Quang

 

6

Nguyễn Xuân Diệu

Quốc Tuấn

 

C.

Đăng ký biến động đất đai

 

 

1

Hoàng Trung Tuyến

Hiêp Cát

 

2

Nguyễn Thị Đạo

An Sơn

 

3

Vũ Đình Bảo

An Lâm

 

4

Trần Thị Mỳ

Minh Tân

 

5

Nguyễn Thị Phong

Minh Tân

 

6

Nguyễn Thị Hương

Minh Tân

 

7

Nguyễn Văn Quyết

Hợp Tiến

 

8

Nguyễn Bá Nhật

An Sơn

 

9

Trịnh Thị Lan

Nam Hồng

 

10

Nguyễn Thị Sinh

An Bình

 

11

Tân Thị Thành

Nam Tân

 

12

Khương Viết Hoàng

Hồng Phong

 

13

Bùi Thị Báng

Nam Hưng

 

D.

Đính chính sai thông tin trên GCNQSDĐ

 

 

1

Nguyễn Thị Huệ

TT Nam Sách

 

2

Nguyễn Thị Lan

Quốc Tuấn

 

3

Vũ Thị Tỉnh

Phú Điền

 

4

Nguyễn Thị Lơ

Phú Điền

 

5

Hoàng Thị Hoa

Thái Tân

 

6

Trần Thị Thu Hương

Thanh Quang

 

7

Đào Thị Sượt

Đồng Lạc

 

8

Nguyễn Thị Thao

Hợp tiến

 

9

Nguyễn Duy Lịch

Nam Hồng

 

10

Hoàng Thị Việt

Nam Tân

 

E.

Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

 

 

1

Trần Thế Dũng

TT Nam Sách

 

2

Nguyễn Xuân Ba

Nam Hồng

 

3

Nguyễn Văn Hương

Hợp Tiến

 

4

Lê Thị Thoa

Đồng Lạc

 

5

Tạ Thị Quánh

Cộng Hòa

 

6

Phan Đình Tuấn

Hồng Phong

 

7

Nguyễn Thị Liễu

Nam Chính

 

8

Phạm Thị Tuyết

Hợp Tiến

 

9

Đặng Xuân Tuấn

TT Nam Sách

 

10

Nguyễn Văn Dương

TT Nam Sách

 

11

Nguyễn Văn Hòa

Nam Trung

 

12

Nguyễn Văn Hòa

Nam Trung

 

13

Đỗ Thành Tới

An Sơn

 

14

Doãn Hải Quân

Đồng Lạc

 

15

Lê Quang Hiệp

Thanh Quang

 

16

Tân Thị Hương

Thanh Quang

 

17

Nguyễn Thị Yêm

Nam Hồng

 

18

Phạm Huy Sơn

Nam Trung

 

19

Trần Thị Vẻ

Nam Trung

 

20

Hoàng Thị An

Nam Chính

 

21

Nguyễn Văn Định

Thanh Quang

 

22

Tân Văn Nghĩa

Nam Tân

 

23

Khúc Thị Bằng

Nam Trung

 

24

Nguyễn Xuân Tư

Nam Hồng

 

II.

LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

 

 

A.

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

 

1

Nguyễn Ngọc Khánh

TT Nam Sách

 

2

Nguyễn Đình Hợp

An Bình

 

3

Bùi Thị Huyền

TT Nam Sách

 

4

Lê Thị Thơm

TT Nam Sách

 

III.

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 

 

A.

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

 

1

Nguyễn Thị Huệ

Nam Hồng

 

2

Nguyễn Thị Cúc

An Lâm

 

3

Nguyễn Thị Nga

Quốc Tuấn

 

4

Phạm Văn Quảng

Hợp Tiến

 

B.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 

 

1

Đồng Thị Toàn

Cộng Hòa

 

C.

Quyết định chủ trương đầu tư của UBND huyện (đối với
dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư)

 

 

1

Nguyễn Duy Trụ

Quốc Tuấn

 

2

Trần Thị Huệ

An Lâm

 

3

Phạm Thu Hằng

An Lâm

 


 
Các tin mới hơn
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện ngày 19/02/2020 (20/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" UBND huyện ngày 14/02/2020 (17/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 12, 13/02/2020 (14/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 10/02/2020 (13/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 06, 07/02/2020 (10/02/2020)
Các bài liên quan
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 29, 30/8/2019 (31/08/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 28/8/2019 (29/08/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 26, 27/8/2019 (28/08/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 22, 23/8/2019 (26/08/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 19/8/2019 (21/08/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay231 
 Hôm qua2573
 Tuần này6971 
 Tất cả3586959 
IP: 3.236.126.101