Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính Bộ phận "Một cửa"
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 26, 27/9/2019
Cập nhật: 30/09/2019 05:49:56 PM
 

TT

Lĩnh vực (thủ tục) + tên hồ sơ giao dịch

Địa chỉ

Ghi chú

I.

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

A.

Giao dịch bảo đảm

 

 

1

Nguyễn Tô Bộ

An Bình

 

2

Nguyễn Mạnh Hùng

TT Nam Sách

 

3

Nguyễn Thị Nhiễu

Nam Tân

 

4

Trần Thị Hoài

Quốc Tuấn

 

5

Nguyễn Viêt Đài

An Sơn

 

6

Nguyễn Đức Tài

Hiệp Cát

 

7

Trần Thị Thanh

TT Nam Sách

 

8

Trần Hữu Nho

Quốc Tuấn

 

9

Phạm Xuân Hoan

TT Nam Sách

 

10

Nguyễn Huy Phúc

An Bình

 

11

Bùi Văn Đà

Hồng Phong

 

B.

Đăng ký biến động đất đai

 

 

1

Nguyễn Thị Nga

An Sơn

 

2

Nguyễn Thị Thành

An Sơn

 

3

Phạm Công Hiệp

TT Nam Sách

 

C.

Tách thửa hợp thửa đất

 

 

1

Nguyễn Viết Tuyn

TT Nam Sách

 

D.

Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

 

 

1

Nguyễn Thị Bảo

Minh Tân

 

2

Nguyễn Khắc Bẩy

Nam Hưng

 

3

Trần Xuân Hà

Đồng Lạc

 

4

Trần Xuân Dinh

Đồng Lạc

 

5

Nguyễn Hữu Phước

Đồng Lạc

 

6

Nguyễn Xuân Tô

Nam Hồng

 

7

Lê Quang Minh

An Sơn

 

8

Nguyễn Thành Lập

Phú Điền

 

9

Lê Khả Yên

Quốc Tuấn

 

10

Lê Khả Tuấn

Quốc Tuấn

 

11

Phạm Lâm Thắng

TT Nam Sách

 

12

Vương Văn Trường

TT Nam Sách

 

13

Mạc Văn Vấn

Nam Tân

 

14

Phạm Thị Dục

TT Nam Sách

 

15

Lê Văn Cảnh

Nam Hồng

 

16

Lê Văn Duy

Nam Hồng

 

17

Lê Thị Na

Nam Hồng

 

18

Nguyễn Thị Thập

Phú Điền

 

19

Trần Danh Miến

TT Nam Sách

 

20

Hoàng Thị Nga

Thái Tân

 

21

Hoàng Thị Ngà

Thái Tân

 

22

Hoàng Thị Ngân

Thái Tân

 

23

Phạm Văn Biên

Hiệp Cát

 

24

Phạm Văn Giới

Hiệp Cát

 

25

Trần Huy Thăng

Nam Tân

 

26

Doãn Thị Hiền

Quốc Tuấn

 

27

Đỗ Minh Phi

Quốc Tuấn

 

28

Nguyễn Thị Bến

TT Nam Sách

 

29

Nguyễn Xuân Kiên

Quốc Tuấn

 

II.

LĨNH VỰC KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

 

 

A.

Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

 

1

Nguyễn Văn Nam

Thanh Hà

 


 
Các tin mới hơn
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện ngày 19/02/2020 (20/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" UBND huyện ngày 14/02/2020 (17/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 12, 13/02/2020 (14/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 10/02/2020 (13/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 06, 07/02/2020 (10/02/2020)
Các bài liên quan
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 25/9/2019 (26/09/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 23, 24/9/2019 (25/09/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 20/9/2019 (21/09/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 17, 18/9/2019 (19/09/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 16/9/2019 (18/09/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1651 
 Hôm qua1887
 Tuần này5764 
 Tất cả3367563 
IP: 34.239.172.52