Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính Bộ phận "Một cửa"
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 01/11/2019
Cập nhật: 04/11/2019 01:39:13 PM
 

TT

Lĩnh vực (thủ tục) + tên hồ sơ giao dịch

Địa chỉ

Ghi chú

I.

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

A.

Giao dịch bảo đảm

 

 

1

Nguyễn Văn Hà

Thanh Quang

 

2

Đỗ Đình Tuấn

An Sơn

 

3

Phạm Văn Thịnh

TT Nam Sách

 

4

Phan Đình Diễn

Nam Hưng

 

5

Ngô Công Xuyên

TT Nam Sách

 

6

Hoàng Văn Khang

Phú Điền

 

7

Nguyễn Hoài Nam

Thanh Quang

 

8

Bùi Thị Tám

Nam Tân

 

9

Nguyễn Văn Khoa

An Lâm

 

10

Nguyễn Văn Sanh

Nam Tân

 

11

Phạm Thị Tuyết

TT Nam Sách

 

12

Nguyễn Đăng Loan

An Sơn

 

13

Nguyễn Xuân Điểm

Nam Hồng

 

14

Hoàng Văn Tưởng

An Lâm

 

B.

Đăng ký biến động đất đai

 

 

1

Trần Đức Võ

Minh Tân

 

2

Trần Thị Quyên

Phú Điền

 

3

Trần Tiến Định

Quốc Tuấn

 

C.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

 

1

Trịnh Hồng Phương

TT Nam Sách

 

2

Đặng Văn Tuệ

Minh Tân

 

3

Nguyễn Văn Tiếp

Đồng Lạc

 

4

Lưu Hữu Thìn

Đồng Lạc

 

5

Vương Văn Hoan

An Sơn

 


 
Các tin mới hơn
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 20/11/2019 (21/11/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 19/11/2019 (20/11/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 18/11/2019 (19/11/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 15/11/2019 (18/11/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 13, 14/11/2019 (15/11/2019)
Các bài liên quan
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 31/10/2019 (01/11/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 30/10/2019 (31/10/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 29/10/2019 (30/10/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 28/10/2019 (29/10/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 25/10/2019 (28/10/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1382 
 Hôm qua1332
 Tuần này7108 
 Tất cả3126239 
IP: 3.227.3.146