Kết quả giải quyết ....
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 04/11/2019
Cập nhật: 05/11/2019 02:01:12 PM
 

TT

Lĩnh vực (thủ tục) + tên hồ sơ giao dịch

Địa chỉ

Ghi chú

I.

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

A.

Giao dịch bảo đảm

 

 

1

Lưu Xuân Thọ

Hiệp Cát

 

2

Nguyễn Văn Tài

Phú Điền

 

3

Kiều Khắc Sáng

An Lâm

 

4

Mạc Văn Dũng

Đồng Lạc

 

5

Nguyễn Bá Ty

Quốc Tuấn

 

6

Phạm Huy Mão

Nam Trung

 

7

Phạm Thị Tuyết

Quốc Tuấn

 

8

Nguyễn Thị Chăm

Đồng Lạc

 

9

Dương Bá Sáu

Hợp Tiến

 

10

Phạm Minh Long

TT Nam Sách

 

B.

Đăng ký biến động đất đai

 

 

1

Trần Văn Vĩ

Cộng Hòa

 

C.

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

 

 

1

Hồ Thị Bản

Phú Điền

 

2

Nguyễn Văn Lương

TT Nam Sách

 

3

Vũ Thị Hạnh

Thái Tân

 

D.

Đính chính sai thông tin trên GCNQSDĐ đã cấp

 

 

1

Đặng Thị Hồng Nga

Hồng Phong

 

2

Đặng Văn Tuyết

Minh Tân

 

3

Nguyễn Tiến Thành

TT Nam Sách

 

4

Nguyễn Hữu Kha

An Bình

 

5

Nguyễn Thị Mùi

Nam Tân

 

6

Đỗ Thị Dịu

Nam Hồng

 

7

Nguyễn Thị Hà

Cộng Hòa

 

8

Phạm Văn Thách

TT Nam Sách

 

9

Trần Thị Khuyên

Đồng Lạc

 

10

Phạm Xuân Hải

Cộng Hòa

 

11

Trần Văn Chính

Nam Chính

 

12

Vương Thị Lụa

Hồng Phong

 

13

Nguyễn Thị Bích

Hồng Phong

 

14

Vương Thị Lụt

Hồng Phong

 

15

Nguyễn Thị Đông

Cộng Hòa

 

16

Nguyễn Như Quý

Cộng Hòa

 

17

Nguyễn Thị Thủy

TT Nam Sách

 

18

Phạm Văn Hương

An Lâm

 

19

Phạm Hồng Cung

An Lâm

 

20

Vũ Thị Thức

Đồng Lạc

 

21

Trần Thị Thu

Nam Tân

 

22

Mạc Thị Chiêm

Nam Tân

 

23

Bùi Thị Ngọc

Quốc Tuấn

 

24

Nguyễn Xuân Thơi

Cộng Hòa

 

II.

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TB & XH

 

 

A.

Trợ cấp bảo trợ xã hội

 

 

1

Vũ Đình Thùy

Quốc Tuấn

 

2

Vũ Đình Dư

Quốc Tuấn

 

3

Nguyễn Thị Thơ

Quốc Tuấn

 

4

Trần Thế Thấm

Quốc Tuấn

 

5

Nguyễn Huy Đại

Quốc Tuấn

 

6

Phạm Công Độ

Quốc Tuấn

 

7

Phạm Thị Vân

Quốc Tuấn

 

8

Nguyễn Thị Bằng

Quốc Tuấn

 

9

Lê Thị Tiếp

Quốc Tuấn

 

10

Lê Thị Hải

Cộng Hòa

 

11

Nguyễn Thị Nho

Cộng Hòa

 

12

Trần Thị Thưa

Cộng Hòa

 

13

Nguyễn Thị Thúy

Cộng Hòa

 

14

Nguyễn Thị Hoa

Cộng Hòa

 

15

Đặng Thị Mơ

Cộng Hòa

 

16

Nguyễn Thị Quyết

Cộng Hòa

 

17

Nguyễn Thị Kha

Cộng Hòa

 

18

Nguyễn Văn Sơn

Cộng Hòa

 

19

Đặng Văn Thủy

Cộng Hòa

 

20

Trần Danh Tuyên

Cộng Hòa

 

21

Mạc Văn Nguyên

Thanh Quang

 

22

Trần Hải Yến

Thanh Quang

 

23

Hoàng Văn Quang

Thanh Quang

 

24

Nguyễn Tiến Đạt

Nam Tân

 

25

Nguyễn Trọng Tài

Nam Tân

 

26

Đặng Thị Chi

An Bình

 

27

Lê Đình Anh

An Bình

 

28

Nguyễn Danh Thắng

An Bình

 

29

Nguyễn Thị Bẩy

An Bình

 

30

Nguyễn Thị Hạt

An Bình

 

31

Nguyễn Thị Hoa

An Bình

 

32

Phạm Khắc Ngữ

An Bình

 

33

Phạm Đắc Dục

An Bình

 

34

Nguyễn Phúc Ngư

An Bình

 

35

Đàm Phú Quý

An Bình

 

36

Nguyễn Thị Thịnh

An Bình

 

37

Nguyễn Thị Thùy Trang

An Bình

 

38

Vũ Đình Bổng

An Bình

 

39

Nguyễn Trọng Tiến Đạt

An Bình

 

40

Nguyễn Phúc Hoàn

An Bình

 

41

Lưu Văn Hoạch

An Bình

 

42

Nguyễn Trọng Phúc

An Bình

 

43

Nguyễn Huy Trì

An Bình

 

44

Nguyễn Khắc Sinh

An Bình

 

45

Lê Thị Liêm

An Bình

 

46

Lê Thị Mai

An Bình

 

47

Nguyễn Thị Thanh

An Bình

 

48

Trần Quang Lực

Phú Điền

 

49

Bùi Tùng Lâm

Phú Điền

 

50

Nguyễn Thành An

Phú Điền

 

51

Trần Quang Hùng

Phú Điền

 

52

Nguyễn Văn Lành

Phú Điền

 

53

Trần Thị Mừng

Phú Điền

 

54

Lê Xuân Thủy

TT Nam Sách

 

55

Phạm Quang Thắng

TT Nam Sách

 

56

Nguyễn Quang Trường

TT Nam Sách

 

57

Phạm Quang Lực

TT Nam Sách

 

58

Nguyễn Thị Thông

TT Nam Sách

 

59

Nguyễn Văn Dũng

TT Nam Sách

 

60

Hoàng Thị Tính

TT Nam Sách

 

61

Phạm Ngọc Dũng

TT Nam Sách

 

62

Nguyễn Thị Dự

TT Nam Sách

 

63

Bùi Khắc Thường

Thái Tân

 

64

Đặng Văn Lâm

Hồng Phong

 

65

Bùi Thị Tý

Hồng Phong

 

66

Nguyễn Văn Khu

Hồng Phong

 

67

Đỗ Thị Phước

An Sơn

 

68

Nguyễn Thị Phương

An Sơn

 

69

Nguyễn Thị Hoa

An Sơn

 

70

Nguyễn Thị Bẻm

An Sơn

 

71

Nguyễn Đức Lục

An Sơn

 

72

Bùi Thị Thanh

An Sơn

 

73

Nguyễn Thị Khắc

An Lâm

 

74

Nguyễn Thị Nến

An Sơn

 

75

Phạm Thị Lan

Đồng Lạc

 

76

Mạc Văn Thanh

Đồng Lạc

 

77

Nguyễn Thị Xô

Đồng Lạc

 

78

Mạc Trung Hiếu

Đồng Lạc

 

79

Vương Thị Châm

Đồng Lạc

 

80

Nguyễn Thị Nhung

An Sơn

 

81

Nguyễn Văn Tuấn

An Sơn

 

82

Nguyễn Bá Tải

An Sơn

 

83

Nguyễn Thị Phần

An Sơn

 

84

Trần Thị Qua

Hiệp Cát

 

85

Nguyễn Văn Tuấn

Hiệp Cát

 

86

Nguyễn Thị Hang

Hiệp Cát

 

87

Lại Thị Luyện

Hiệp Cát

 

88

Nguyễn Thị Cam

Hiệp Cát

 

89

Phạm Quang Anh

Hiệp Cát

 

90

Nguyễn Xuân Giám

Hiệp Cát

 

91

Trịnh Thị Cát

Hiệp Cát

 

92

Đinh Văn Vinh

Hiệp Cát

 

93

Nguyễn Thanh Bình

Hiệp Cát

 


 
Các tin mới hơn
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện ngày 19/02/2020 (20/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" UBND huyện ngày 14/02/2020 (17/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 12, 13/02/2020 (14/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 10/02/2020 (13/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 06, 07/02/2020 (10/02/2020)
Các bài liên quan
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 01/11/2019 (04/11/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 31/10/2019 (01/11/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 30/10/2019 (31/10/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 29/10/2019 (30/10/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 28/10/2019 (29/10/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay350 
 Hôm qua2573
 Tuần này7090 
 Tất cả3587078 
IP: 3.236.126.101