Thủ tục hành chính
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 16.3.2020
Cập nhật: 18/03/2020 10:48:48 AM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 16/3/2020
 

TT

Tên hồ sơ (TTHC)

Địa chỉ

I

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG


A/

Đăng ký biến động đất đai


1

Phạm Văn Tú

Hiệp cát

B/

Giao dịch đảm bảo


1

Phạm Công Trường

TT Nam Sách

2

Hoàng thị Sớm

Đồng Lạc

3

Nguyễn Văn Chư

Hiệp Cát

4

Hoàng Văn Chúc

Phú Điền

5

Đồng Thu Giang

An Lâm

6

Nguyễn Ngọc Độ

TT Nam Sách

C/

Cấp Giấy Chứng nhận QSDĐ


1

Mạc Văn Múc

Đồng Lạc

2

Bùi Văn Trà

Nam Hồng

3

Vũ thị Khẩn

Nam Chính

D/

Tách thửa, hợp thửa


1

Cao thị Nên

An Bình

2

Trần Quốc Hưng

Nam Tân

3

Mạc Đức Báu

An Lâm

E/

Chuyển mục đích sử dụng đất


1

Phạm Văn Hưng

Hợp Tiến

II/

LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH


A/

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch


1

Phạm Văn Lâm

An Lâm

2

Nguyễn Thị Phương

Minh Tân

3

Đỗ Thị Thu Huyền

Đồng Lạc

4

Đinh Thị Đoan

Nam Chính

5

Nguyễn Thị Thúy Hường

Nam Chính

6

Trần Thị Quyên

Thái Tân

7

Nguyễn Thị Loan

Thanh Quang

8

Nguyễn Hải Anh

Thanh Quang


 
Các tin mới hơn
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 27/3/2020 (30/03/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 26/3/2020 (27/03/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 24, 25/3/2020 (26/03/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 23/3/2020 (25/03/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 20/3/2020 (23/03/2020)
Các bài liên quan
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 13.3.2020 (16/03/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngày 11/3/2020 (13/03/2020)
Kết quả giải quyế thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa"-UBND huyện ngày 10/3/2020 (13/03/2020)
Kết quả giải quyế thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa"-UBND huyện ngày 09/3/2020 (10/03/2020)
Kết quả giải quyế thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa"-UBND huyện ngày 06/3/2020 (09/03/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE