Chính trị
Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Hải Dương thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại
Cập nhật: 10/06/2020 10:58:30 AM
Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài viết đăng trên Báo Hải Dương. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.
 

Cách đây tròn 80 năm, ngày 10/6/1940, tại Tạ Xá (xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách ngày nay) đã diễn ra Hội nghị thành lập Ban Tỉnh ủy lâm thời (tiền thân của Đảng bộ tỉnh Hải Dương). Đây là sự kiện lịch sử quan trọng đánh dấu bước phát triển về chất của phong trào cách mạng ở Hải Dương. 80 năm qua, Đảng bộ tỉnh Hải Dương vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo nhân dân đạt nhiều thành tựu quan trọng.

 

Đảng bộ tỉnh Hải Dương ra đời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của phong trào cách mạng lúc bấy giờ, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất trong toàn tỉnh. Sau Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh, phong trào cách mạng ở Hải Dương được đẩy mạnh với khí thế mới sôi nổi. Các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ, hạt nhân lãnh đạo phong trào được xây dựng ở nhiều nơi trong tỉnh. 5 năm sau đó, tuy với số lượng đảng viên ít ỏi, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân, mở ra thời kỳ mới, thời kỳ nhân dân làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, quân và dân Hải Dương đã cùng với quân và dân cả nước bảo vệ chính quyền, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, làm nên những chiến công vang dội của dân tộc trong thế kỷ XX. Đó là Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu" năm 1954, là Chiến thắng lịch sử 30/4/1975 thu non sông về một mối, Bắc - Nam sum họp một nhà. Đồng thời, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân xây dựng vững chắc nền tảng xã hội chủ nghĩa.

Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo nhân dân đạt được nhiều thành tựu to lớn. Hải Dương từ một tỉnh nông nghiệp đã phát triển theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đang hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Sau gần 35 năm đổi mới, quy mô kinh tế của tỉnh đã đứng thứ 11 toàn quốc, tăng 1,6 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhiều năm cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm 20 tỉnh đứng đầu. Từ năm 2017, Hải Dương là một trong 16 tỉnh, thành phố tự cân đối thu chi và có đóng góp về ngân sách Trung ương. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch khá nhanh theo hướng tích cực, trên cơ sở phát triển các ngành có lợi thế; năm 2020, tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ chiếm 91,7% tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP). Đặc biệt, giá trị sản xuất công nghiệp tăng nhanh, quy mô ngành công nghiệp năm 2020 gấp 2,2 lần năm 2015. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện đáng kể đã thu hút nguồn vốn đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước tăng mạnh, nhất là nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Đến nay toàn tỉnh đã có 10 khu công nghiệp được đầu tư hạ tầng đồng bộ, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 80%; 38 cụm công nghiệp được thành lập, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 70%.

Hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh được đầu tư tương đối đồng bộ. Nhiều tuyến đường giao thông liên tỉnh, nội tỉnh mới mở; hàng chục cây cầu mới được xây dựng trong 35 năm qua đã tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong tỉnh và kết nối Hải Dương với các tỉnh xung quanh, mở ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư phát triển. Các trường học, bệnh viện được xây dựng khang trang, kiên cố. Diện mạo nông thôn, đô thị khởi sắc. Toàn tỉnh đã có 6 đơn vị cấp huyện đạt tiêu chí nông thôn mới; trên 90% số xã về đích nông thôn mới. Trong vòng 10 năm, TP Hải Dương đã từ đô thị loại II trở thành đô thị loại I; Chí Linh từ thị xã lên thành phố và huyện Kinh Môn trở thành thị xã. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 1,1%/năm, ước tính đến cuối năm 2020 còn 1,36%. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, văn hóa-thể thao phát triển khá toàn diện. Công tác y tế, dân số có nhiều đổi mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố, tăng cường.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại Nhà bia nơi thành lập Tỉnh ủy tại xã Hợp Tiến

80 năm qua, Đảng bộ tỉnh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt. Từ chi bộ đầu tiên được thành lập ở Đọ Xá, Hoàng Tân (Chí Linh) với 3 đảng viên, đến nay Đảng bộ tỉnh đã có gần 107.000 đảng viên sinh hoạt ở 677 tổ chức cơ sở đảng. Đối tượng phát triển đảng viên ngày càng đa dạng, từ công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang đến học sinh, sinh viên và chủ doanh nghiệp tư nhân. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đều thể hiện được phẩm chất tiên phong cách mạng, kiên định lập trường của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, kiên cường trước mọi thử thách, dũng cảm trong chiến đấu, sáng tạo trong lao động, mẫu mực trong đạo đức, lối sống, được nhân dân tin yêu, quý trọng. Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ bảo đảm về số lượng, chất lượng, ngang tầm nhiệm vụ. Cấp ủy các cấp trong tỉnh thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Hằng năm có trên 70% số tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thông qua việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng ta nói chung và Đảng bộ tỉnh Hải Dương nói riêng.   

Từ Ban Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên gồm 3 đồng chí do đồng chí Nguyễn Mạnh Hoan làm Bí thư, đến nay Đảng bộ tỉnh đã trải qua 16 kỳ đại hội và đang tập trung chuẩn bị cho kỳ Đại hội thứ XVII.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 80 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Không ngừng đổi mới, sáng tạo; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nhất là về vị trí địa lý, di sản văn hóa, truyền thống và bản sắc con người xứ Đông nhằm phát triển Hải Dương nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, Hải Dương cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2035 là thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo nhân dân phát huy tiềm năng, thế mạnh, phát triển kinh tế theo ba trụ cột là công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao và dịch vụ chất lượng cao. Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút các tập đoàn, công ty lớn đầu tư vào tỉnh, đồng thời chú trọng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Huy động tối đa các nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; phát huy vai trò gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trước mắt, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng đề ra; sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

 

 
Các tin mới hơn
Giao ban trưởng các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện tháng 9 năm 2020 (23/09/2020)
Xã Đồng Lạc có Bí thư Đảng ủy mới (22/09/2020)
UBND huyện công bố quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý (21/09/2020)
UBND huyện thảo luận báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 9 tháng đầu năm 2020 (19/09/2020)
Thường trực HĐND huyện họp thường kỳ tháng 9/2020 (17/09/2020)
Các bài liên quan
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà lão thành cách mạng ở xã Hiệp Cát (09/06/2020)
Hội nghị Liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện (09/06/2020)
UBND huyện họp phiên thường kỳ triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020 (08/06/2020)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận huyện Nam Sách đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (03/06/2020)
Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp dân định kỳ tháng 6/2020 (02/06/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1481 
 Hôm qua3658
 Tuần này15638 
 Tất cả3810921 
IP: 34.205.93.2