Chính trị
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Sách lần thứ XXVIII thành công tốt đẹp
Cập nhật: 19/06/2020 05:40:34 PM
Ngày 19/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Sách lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp sau 3 ngày làm việc.
 

Đầu giờ ngày làm việc thứ 3, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Hồ Ngọc Lâm đã báo cáo trước Đại hội kết quả Hội nghị lần thứ Nhất của Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXVIII; bầu Ủy ban Kiêm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đoàn Chủ tịch Đại hội

Tiếp đó, Đại hội đã bầu 18 đại biểu chính thức1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh (xếp theo vần a,b,c) gồm:

1. Đồng chí Phùng Thị Mai Anh - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn.

2. Đồng chí Bùi Hữu Chỉnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nam Tân.

3. Đồng chí Nguyễn Đình Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện.

4. Đồng chí Vũ Xuân Độ - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy.

5. Đồng chí Trần Thị Thanh Huyền - Huyện ủy viên, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện.

6. Đồng chí Đỗ Mạnh Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện.

7. Đồng chí Khúc Văn Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Lâm.

8. Đồng chí Hoàng Ngọc Hưởng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thái Tân.

9. Đồng chí Nguyễn Tiến Khắc - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

10. Đồng chí Hồ Ngọc Lâm - Phó Bí thư Huyện ủy.

11. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

12. Đồng chí Vương Văn Sáng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Phong.

13. Đồng chí Đồng Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

14. Đồng chí Trần Thị Thanh - Huyện ủy viên, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.

15. Đồng chí Vương Phúc Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện.

16. Đồng chí Lê Đắc Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện.

17. Đồng chí Vương Xuân Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

18. Đồng chí Lê Quang Thụ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Đại biểu dự khuyết được bầu là đồng chí Vương Đình Quy - Bí thư Đảng ủy xã Nam Chính.


Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với sự nhất trí cao của các đại biểu tham dự Đại hội

Về mục phương hướng và mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ mới, nghị quyết nêu rõ: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tranh thủ tối đa thời cơ và điều kiện thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, khai thác tốt tiềm năng, huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị tạo điều kiện cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa gắn với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng huyện Nam Sách trở thành thị xã trước năm 2030

Nghị quyết Đại hội đã xác định rõ 16 chỉ tiêu chủ yếu, đó là:

(1) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản bình quân đạt từ 2%/năm trở lên.

(2) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng bình quân đạt 13,5%/năm.

(3) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành dịch vụ bình quân đạt 10,3%/năm.

(4) Thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm; đến năm 2030 đạt 150 triệu đồng/năm.

(5) Cơ cấu lao động đến năm 2025, Nông nghiệp - Công nghiệp, xây dựng - Dịch vụ là: 18,0% - 56,0% - 26,0%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82% (trong đó có chứng chỉ đạt 37%). Bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho 2.300 lao động.

(6) Giá trị sản xuất trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến năm 2025 đạt 230 triệu đồng; định hướng đến năm 2030 là 260 triệu đồng.

(7) Đến năm 2025, có 10-11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có từ 3 - 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; định hướng đến năm 2030 huyện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

(8) Thu ngân sách huyện hằng năm tăng bình quân từ 10% trở lên (không tính nguồn thu tiền sử dụng đất).

(9) Duy trì 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

(10) Đến năm 2025, tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 98% dân số; tỷ lệ trong độ tuổi lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 55% (đến năm 2030 đạt 61%), BHXH tự nguyện đạt 2,5% (đến năm 2030 đạt 5%).

(11) Số giường bệnh bình quân đạt 23,6 giường/1 vạn dân; đến năm 2025 số bác sỹ bình quân đạt 7,2 bác sỹ/1 vạn dân; tỷ lệ giới tính khi sinh dưới 110 bé trai/100 bé gái.

(12) Đến năm 2025, phấn đấu giảm 2/3 số hộ nghèo (theo chuẩn nghèo mới)

(13) Hằng năm, có trên 96% số làng, khu dân cư đạt danh hiệu “Làng, khu dân cư văn hoá”; trên 88% số gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá"; 85% trở lên số cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hoá.

(14) Đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%; trước năm 2030 đạt trên 60%, có ít nhất 50% số xã đạt tiêu chí phường, huyện trở thành thị xã.

(15) Đến năm 2025: 100% các cụm công nghiệp (có chủ đầu tư hạ tầng) có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 100% các doanh nghiệp được phê duyệt đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 100% số hộ gia đình sử dụng nước máy. Thu gom xử lý 100% rác thải sinh hoạt đô thị, 98% rác thải sinh hoạt nông thôn. Tỷ lệ phân loại rác thải tại nguồn đến năm 2025 đạt 30%, đến năm 2030 đạt 50%.

(16) Hằng năm, có trên 80% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% chính quyền cơ sở, tập thể cơ quan, đơn vị đạt "Tập thể Lao động tiên tiến"; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đạt vững mạnh, xuất sắc; hàng năm kết nạp từ 90 đảng viên trở lên.


Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã xác định 03 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới gồm:

(1) Huy động tối đa các nguồn lực, nâng cấp, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

(2) Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử.

(3) Phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo của người đứng đầu; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong giai đoạn mới.

Đại hội xác định một số dự án, công trình trọng điểm thực hiện giai đoạn 2020 - 2025; định hướng đến năm 2030.

*Giai đoạn 2020 - 2025:

- Xây dựng tuyến đường nối Tỉnh lộ 390 giao với đường dẫn cầu Hàn đi xã Thái Tân;

- Xây dựng tuyến đường phía Nam và phía Bắc sông trung thủy nông (từ cầu Mạc Thị Bưởi - TT Nam Sách đến ngã tư đường dẫn cầu Hàn - xã Hồng Phong);

- Xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 37 với tuyến đường vành đai 5 (từ xã An Lâm đi An Bình, Cộng Hòa);

- Nâng cấp tuyến đường La Xuyên (Thị trấn Nam Sách) đi Trúc Khê (xã Đồng Lạc) kết nối với quy hoạch thành phố Hải Dương.

- Xây dựng Nhà thi đấu đa năng của huyện;

- Đầu tư nâng cấp Trung tâm Y tế huyện;

- Mở rộng khuôn viên, trùng tu nâng cấp Đền Long Động và xây dựng nhà tưởng niệm Nữ anh hùng Liệt sĩ Mạc Thị Bưởi.

* Giai đoạn 2025 - 2030

- Xây dựng 1 đến 2 vùng rau an toàn tại các xã (Nam Tân, Thái Tân, Cộng Hoà);

- Xây dựng các công trình hạ tầng để hoàn thiện tiêu chí đưa huyện Nam Sách trở thành thị xã.


Đồng chí Bùi Văn Thăng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu

Phát biểu Bế mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Thăng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí là cán bộ chủ chốt của huyện qua các thời kỳ đã về dự, chỉ đạo, động viên và tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu xây dựng văn kiện Đại hội. Đại hội ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia đóng góp của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 27, đồng thời nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận sự đóng góp tích cực của 236 đại biểu tham dự Đại hội; của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện bằng công sức, trí tuệ của mình, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội; biểu dương và cảm ơn các Tiểu ban chuẩn bị và phục vụ Đại hội; các cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội; cán bộ nhân viên và các cơ quan liên quan đã phục vụ chu đáo, tận tình, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội, góp phần vào sự thành công của Đại hội.


Chào cờ bế mạc Đại hội

Tiếp nối truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam; tự hào truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện, phấn khởi trước những kết quả và thành công của Đại hội, Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong huyện phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội cũng đề nghị, mỗi đại biểu khi trở về cơ sở hãy mang đến cho cán bộ, đảng viên khí thế và quyết tâm của Đại hội nhằm đưa nhanh Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống.

NHÓM PV


 
Các tin mới hơn
Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện có 02 Phó Giám đốc mới (29/09/2020)
Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Nam Tân (29/09/2020)
Thi đua ái quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh (29/09/2020)
Khai mạc lớp Sơ cấp lý luận chính trị tại xã Nam Hưng (24/09/2020)
UBND huyện chỉ đạo tiếp tục phòng chống dịch covid 19 trong trạng thái “bình thường mới” (24/09/2020)
Các bài liên quan
Phiên làm việc thứ Nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (17/06/2020)
Đẩy mạnh công tác dân vận trong lực lượng vũ trang huyện (10/06/2020)
Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Hải Dương thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại (10/06/2020)
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà lão thành cách mạng ở xã Hiệp Cát (09/06/2020)
Hội nghị Liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện (09/06/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay4510 
 Hôm qua2144
 Tuần này9123 
 Tất cả3830913 
IP: 18.207.106.142