Chính trị
Ngành Tuyên giáo huyện phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới và phát triển
Cập nhật: 01/08/2020 08:36:55 AM
Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng. Nhân Ngày Quốc tế đỏ 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ mồng 1-8”, góp phần thổi bùng ngọn lửa đấu tranh cách mạng. Vai trò, và sức mạnh công tác tuyên truyền của Đảng đi vào lịch sử cách mạng nước ta cùng với ngày 1-8-1930. Đánh giá cao sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm là Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng, sau này là ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
 

Là một bộ phận cấu thành trong ngành tuyên giáo của Đảng, 90 năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hải Dương nói chung và công tác tuyên giáo ở huyện Nam Sách nói riêng đã có sự phát triển, trưởng thành nhanh chóng, khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trên mặt trận tư tưởng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Đảng bộ. Ở huyện ta ngay từ khi có tổ chức Đảng, công tác tuyên truyền về lý tưởng cách mạng đã được coi trọng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng căm thù giặc, thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh cách mạng trong nhân dân, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến cứu nước.


Ban Tuyên giáo Huyện ủy chú trọng tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước

Sau 23 năm tái lập huyện, ngành Tuyên giáo huyện nhà đã có bước phát triển trên nhiều mặt, lực lượng cán bộ làm công tác tuyên giáo thường xuyên được kiện toàn, 100% xã, thị trấn có Ban Tuyên giáo cấp ủy. Đồng hành với ngành Tuyên giáo trên mặt trận chính trị tư tưởng còn có các đơn vị trong khối tư tưởng - văn hóa như: Đài Phát thanh huyện, phòng Văn hoá- Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao, Bưu Điện, Trung tâm Viễn thông,… đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương vào điều kiện thực tiễn công tác tuyên truyền, góp phần định hướng kịp thời dư luận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bên cạnh đó thông qua đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội đã bám sát thực tiễn, tập trung vào những vấn đề nóng, nhạy cảm để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nhân dân bức xúc, không để xảy ra điểm nóng. Hoạt động đấu tranh, phản bác với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa cũng đã được quan tâm thực hiện. Ban chỉ đạo 35 của huyện và các cộng tác viên đã có nhiều bài viết đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên không gian mạng; từ đó, giúp nhân dân hiểu rõ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng,  không mắc mưu các thế lực thù địch, phản động. Công tác tuyên truyền miệng cũng đã được đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng thông tin, chọn lọc nội dung theo sát dòng thời sự. Đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và báo cáo viên của Đảng ủy các xã, thị trấn, các cơ quan, đoàn thể huyện gồm 74 đồng chí có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã cung cấp 180 cuốn thông tin tư liệu tham khảo, 210 cuốn tạp chí báo cáo viên, 600 áp phích, 300 cuốn tài liệu hỏi, đáp về đại hội đảng các cấp, 5.100 áp phích, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền xuống cơ sở. Công tác giáo dục lý luận chính trị được quan tâm, 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở được 11 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 826 học viên.Hội nghị học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho cấp ủy huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay và nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Từ đầu năm đến nay, đã có gần 600 gương người tốt, việc tốt điển hình được ghi vào "Sổ ghi Người tốt việc tốt" của các chi bộ.

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với cuộc cách mạng 4.0 đặt ra nhiệm vụ cho ngành Tuyên giáo ngày càng nặng nề, đòi hỏi phải giải quyết kịp thời, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Đội ngú cán bộ làm công tác Tuyên giáo của huyện xác định tiếp tụcbám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28 và sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, sự hướng dẫn về chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra của công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. Xác định công tác tư tưởng phải đi trước và đồng hành với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nâng cao năng lực dự báo, nắm chắc diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu cấp ủy giải quyết kịp thời, thỏa đáng những vấn đề nhân dân lo lắng, bức xúc. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, sắc sảo chuyên môn, gương mẫu trong đạo đức, lối sống. Đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, độ sắc bén và mức thuyết phục của công tác tuyên giáo, làm cho các hoạt động công tác tư tưởng của Đảng bộ ngày càng hiệu quả, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị của huyện, góp phần viết tiếp những trang sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Nam Sách anh hùng.

DƯƠNG HÒA

  
Các tin mới hơn
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính A175 mở tại huyện Nam Sách (26/11/2020)
Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp xúc đối thoại với nhân dân xã Nam Trung (25/11/2020)
Đoàn cán bộ huyện Ninh Giang đến thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác tại huyện Nam Sách (24/11/2020)
Xã Hồng Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (19/11/2020)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Phù Liễn (18/11/2020)
Các bài liên quan
Công điện số 01 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện (31/07/2020)
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Sơn tiếp xúc đối thoại với nhân dân thôn Cõi Hưng Sơn và Quan Sơn (30/07/2020)
Thường trực HĐND huyện họp phiên thường kỳ tháng 7/2020 (30/07/2020)
Nam Sách quan tâm công tác "đền ơn, đáp nghĩa" (25/07/2020)
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách thi đua làm theo lời Bác (25/07/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay174 
 Hôm qua2221
 Tuần này13625 
 Tất cả3995721 
IP: 3.237.67.179