Chính trị
Văn phòng Huyện ủy chủ động tham mưu triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
Cập nhật: 17/10/2020 04:04:11 PM
Với chức năng tham mưu giúp việc và phục vụ hoạt động của cấp ủy, những năm qua Văn phòng Huyện ủy Nam Sách đã luôn nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nổi bật là công tác tham mưu giúp cấp ủy huyện triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.
 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Sách khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa được tổng kết, đánh giá; đồng thời khẳng định trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ gắn với xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện, cụ thể hoá nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện bằng 07 đề án bao quát toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Có 51/55 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Có được kết quả đáng phấn khởi trên có vai trò tham mưu, giúp việc tích cực, có hiệu quả của cơ quan Văn phòng Huyện ủy.


Đồng chí  Bùi Văn Thăng - Tỉnh ủy viên,
Bí thư Huyện ủy và đồng chí Hồ Ngọc Lâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chúc mừng Văn phòng Huyện ủy nhân kỳ niệm 90 năm ngày truyền thống

Xác định việc tham mưu, giúp việc cấp ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; nếu công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Huyện ủy chậm, chất lượng không cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Do đó, ngay sau khi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện được ban hành, Văn phòng Huyện ủy đã phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan chuyên môn tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết; xây dựng các chương trình hành động, đề án, kế hoạch để cụ thể hoá việc thực hiện, đảm bảo chất lượng, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của huyện.

Cùng với đó, để việc thực hiện các nhiệm vụ được đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tránh chồng chéo, ngay đầu nhiệm kỳ, Văn phòng Huyện ủy chủ động tham mưu xây dựng Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cả nhiệm kỳ và của từng năm. Trong đó tham mưu xây dựng chương trình làm việc chuyên đề định kì hằng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy với các xã, thị trấn; hằng quý tổ chức hội nghị giao ban bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu dân cư để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở...


Văn phòng Huyện ủy tổ chức tham giao lưu thể thao nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy

Xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong lĩnh vực phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy, hằng năm Văn phòng Huyện ủy phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng và ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo và chỉ đạo nhằm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Trong đó, tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hướng mạnh vào xây dựng thương hiệu nông sản, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản xuất hàng hoá có giá trị kinh tế cao. Triển khai có hiệu quả chương trình giảm nghèo, đảm bảo công tác an sinh xã hội. Tranh thủ nguồn lực, sự ủng hộ của Trung ương, của tỉnh, tăng đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực xã hội hoá để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển mạnh mẽ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Năm 2020 cơ cấu kinh tế Nông nghiệp - Công nghiệp, xây dựng - Dịch vụ là 19,8% - 47,9% - 32,3% (năm 2015 là 27,0% - 41,8% - 31,2%). Đời sống của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 56 triệu đồng (tăng 2,0 lần so với năm 2015, tăng 3,3 lần so với 2010). Đặc biệt, với sự tham mưu “đúng, trúng, kịp thời" của Văn phòng Huyện ủy, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng lòng của nhân dân trong huyện, Nam Sách đã được công nhận đạt huyện nông thôn mới năm 2019, sớm hơn so với mục tiêu Đại hội đề ra (mục tiêu Đại hội đến năm 2020 toàn huyện có 10 - 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới).


Văn phòng Huyện ủy tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy cơ sở năm 2017

Trong công tác xây dựng Đảng, cùng với tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Văn phòng Huyện ủy chủ động phối hợp tham mưu giúp cấp ủy huyện xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong đó, thực hiện bố trí Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, hoàn thành việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên với Trung tâm Kĩ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp - Dạy nghề thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên; sáp nhập các đơn vị y tế trên địa bàn thành Trung tâm Y tế huyện; sáp nhập Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông huyện thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp. Chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Toàn huyện đã có 9/19 xã, thị trấn thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, có 93,5% bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn, khu dân cư. Hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện; đã thành lập mới 13 thôn, toàn huyện có 93 thôn, khu dân cư (giảm 09 thôn so với trước đây).


Cán bộ, công chức Văn phòng Huyện ủy họp triển khai nhiệm vụ

Nhằm cụ thể hoá các nội dung Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để lãnh, chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành và cơ sở tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, từ năm 2015 đến nay, Văn phòng Huyện ủy đã đã phối hợp tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành 350 báo cáo, 36 nghị quyết, 19 chỉ thị, 20 chương trình, 10 đề án, 136 kế hoạch, 02 quy chế, 03 quy định, 825 quyết định, 935 công văn, 2030 thông báo, kết luận và nhiều văn bản chỉ đạo khác.

Đại hội Đảng bộ huyện Nam Sách lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa được tổ chức vào cuối tháng 6/2020 và thành công tốt đẹp. Để Nghị quyết của Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống và đạt được kết quả cao, ngay sau Đại hội, Văn phòng Huyện ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu cho cấp ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, đồng thời xây dựng chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cả nhiệm kỳ và từng năm; phối hợp, đôn đốc các cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai các chương trình đề án thực hiện Nghị quyết của Đại hội...

Phát huy truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của Văn phòng cấp ủy; với khẩu hiệu "Trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỉ cương và đổi mới", mỗi cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Huyện ủy Nam Sách sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cùng các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống, góp phần đưa huyện nhà trở thành thị xã trước năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đã đề ra.

HUY PHONG

 
Các tin mới hơn
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Minh Tân tiếp xúc đối thoại với nhân dân (23/10/2020)
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Quang tiếp xúc đối thoại với cán bộ hội viên phụ nữ (21/10/2020)
Các bài liên quan
Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành kiểm tra Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện (16/10/2020)
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường THCS Nam Trung (16/10/2020)
Tuyên truyền hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII (15/10/2020)
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần xây dựng thành công huyện Nông thôn mới (15/10/2020)
UBND huyện tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 (14/10/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1273 
 Hôm qua3310
 Tuần này1273 
 Tất cả3908964 
IP: 3.89.87.12