Quốc phòng - An ninh
Tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm
Cập nhật: 23/07/2020 07:45:29 AM
Thực hiện chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, ngày 20/4/2020 Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị số 05/CT-VKSTC về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm. Sau khi có Chỉ thị số 05, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nam Sách đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ về tăng cường trách nhiệm công tố, phòng chống oan sai, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, bảo đảm việc truy cứu trách nhiệm hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát Nhân dân (26/7/1960 -26/7/2020), phóng viên Cổng Thông tin điện tử huyện đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Nhuấn – Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân huyện Nam Sách về vấn đề này.
 

Phóng viên: Xin chào đồng chí Nguyễn Văn Nhuấn – Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nam Sách. Thưa đồng chí trong thời gian qua, để tạo niềm tin với Đảng, Nhà nước và nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) huyện Nam Sách đã có các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa để bảo đảm cho việc truy cứu trách nhiệm hình sự  đúng người, đúng tội, đúng pháp luật như thế nào?


Đồng chí Nguyễn Văn Nhuấn- Huyện ủy viên, Viện Trưởng Viện KSND huyện Nam Sách trả lời phỏng vấn

Đồng chí Viện trưởng Viện KSND huyện Nam Sách: “Tranh tụng trong xét xử được bảo đảm” là nguyên tắc tố tụng mới, lần đầu được quy định tại Điều 26 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và được cụ thể hóa nguyên tắc này tại Điều 322 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Việc luật hóa nguyên tắc này có ý nghĩa quan trọng, thể hiện rõ nét tư tưởng đề cao tranh tụng trong hoạt động tố tụng đã được ghi nhận tại Nghị quyết số 49 ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị “Về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, cũng như cụ thể hóa tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Để nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, trong những năm qua, Viện KSND huyện Nam Sách đã triển khai thực hiện những giải pháp cụ thể như sau:

Một là, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo Viện trong quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động tố tựng hình sự và trách nhiệm của Kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố, kiểm sát tư pháp các vụ án hình sự. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị xét xử như nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, chuẩn bị tốt đề cương xét hỏi, dự kiến tình huống tranh tụng, dự thảo luận tội trên cơ sở nghiên cứu kỹ và nắm vững các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Hai là, trong quá trình thực hành quyền công tố tại phiên tòa, Kiểm sát viên phải tập trung theo dõi mọi diễn biến của phiên tòa, chủ động tham gia xét hỏi để góp phần làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án; ghi chép và trả lời đầy đủ các ý kiến mà bị cáo, luật sư và những người tham gia tố tụng nêu ra, nhất là những ý kiến phản bác lại nội dung luận tội của Kiểm sát viên để chủ động tranh luận.

Ba là, nội dung phát biểu tranh luận của Kiểm sát viên ngắn gọn, rễ hiểu và đúng nội dung vấn đề mà bị cáo, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác phát biểu nêu ra tranh luận. Việc tranh luận phải có tài liệu chứng minh, bằng pháp luật, kể cả bằng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng phù hợp với từng nội dung tranh luận, dù đó là quan điểm phản bác hay chấp nhận ý kiến tranh luận.

Bốn là, khi tranh luận Kiểm sát viên phải sử dụng ngôn từ có tính văn hóa, hễ hiểu- nghĩa là phương pháp đối đáp phải nhẹ nhàng, lịch sự, có tính thuyết phục cao đối với người nghe. Không được lợi dụng việc tranh luận để đả kích, cãi vã tay đôi tại phiên tòa, làm ảnh hưởng đến vị thể của Kiểm sát viên và của ngành Kiểm sát nhân dân.

Phóng viên: Mới đây ngày 27/4/2020, Viện KSND tối cao đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-VKSNDTC về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm. Để  thực hiện đúng tinh thần của Chỉ thị, Viện KSND huyện Nam Sách đã triển khai những nhiệm vụ trọng tâm gì thưa đồng chí?

Đồng chí Viện trưởng Viện KSND huyện Nam Sách: Để đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, ngày 27/4/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị số 05/CT-VKSNDTCVề tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm”. Ngay sau khi có Chỉ thị, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

   Một là, quán triệt đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên và công chức của đơn vị để nắm chắc nội dung quan trọng của Chỉ thị.

   Hai là, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; theo đó người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố trong giải quyết các vụ án hình sự. Tăng cường vai trò của cấp phó, gắn với trách nhiệm của cấp phó với hiệu quả công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Kiểm sát viên phải chủ động hơn, sâu sát hơn, toàn diện hơn khi thực hành quyền công tố trong quá trình giải quyết vụ án từ giai đoạn xác minh tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đến giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự.

   Ba là, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách để quản lý đầy đủ thông tin liên quan đến tội phạm và phân loại nguồn tin. Kiểm sát chặt chẽ 100% tố giác, tin báo tội phạm do Cơ quan điều tra thụ lý, giải quyết. Bảo đảm các quyết định của Cơ quan điều tra ban hành phải có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

   Bốn là, trong giai đoạn truy tố, phải phúc tra lại chứng cứ, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đánh giá chính xác, khách quan cả chứng cứ buộc tội và chứng cứ gỡ tội. Bảo đảm việc truy tố đúng người, đúng tội danh, đúng tính chất mức độ hành vi phạm tội và đúng thời hạn luật định.

   Năm là, trong giai đoạn xét xử vụ án, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên.

   Sáu là, Trong quá trình thực hành quyền công tố phải chú trọng phát hiện kịp thời các trường hợp bức cung, nhục hình để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phóng viên:  Vậy trong quá trình triển khai Chỉ thị 05/CT-VKSNDTC của Viện KSND tối cao, đồng chí có thể cho biết có những khó khăn, thuận lợi gì?

Đồng chí Viện trưởng Viện KSND huyện Nam Sách: Trong quá trình triển khai Chỉ thị số 05/CT-VKSNDTC của Viện trưởng Viện KSND tối cao, bên cạnh những thuận lợi, chúng tôi cũng gặp phải một số khó khăn nhất định làm ảnh hưởng đến quá thực hiện:

 Về thuận lợi: Viện KSND huyện Nam Sách là một tập thể có truyền thống đoàn kết, thống nhất nội bộ, từ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến hành động. Bên cạnh đó, hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự. Viện KSND huyện Nam Sách luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Viện KSND tỉnh Hải Dương, Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Nam Sách; sự phối kết hợp của các cơ quan tư pháp cùng cấp. Đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị có tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Chủ động trong công tác phối hợp với Điều tra viên, Thẩm phán trong quá trình giải quyết từng vụ án cụ thể.

   Về khó khăn: Tình hình tội phạm nói chung và tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Nam sách có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Phương thức, thủ đoạn phạm tội có nhiều diễn biến mới khó khăn trong công tác phát hiện, điều tra, truy tố. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc còn thiếu, lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

Phóng viên:  Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã giành thời gian trả lời phỏng vấn!

MINH HẠNH 
Các tin mới hơn
Quán triệt, triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021 (26/11/2020)
Thanh tra huyện Nam Sách: Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhân dân giao phó (23/11/2020)
Tập huấn công tác đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ hành lang đường bộ. (08/11/2020)
Công ty Cổ phần gốm Chu Đậu tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng làng, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2016 – 2020 (06/11/2020)
Phú Điền tổng kết 5 năm thực hiện Đề án "Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự" (04/11/2020)
Các bài liên quan
Tổ chức thành công hội thi cán bộ giảng dạy chính trị LLVT huyện năm 2020 (10/07/2020)
100 đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền phòng chống ma túy (03/07/2020)
Sơ kết nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2020 (26/06/2020)
Nhân dân xã Cộng Hòa ghi nhận những việc làm của lực lượng Công an xã chính quy (23/06/2020)
Tích cực hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2020 (15/06/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay282 
 Hôm qua2221
 Tuần này13733 
 Tất cả3995829 
IP: 3.237.67.179