Quốc phòng - An ninh
Tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021
Cập nhật: 02/11/2020 02:22:00 PM
Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành kết luận về tăng cường sự lãnh đạo đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.
 

Theo đó, trong năm 2020, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, có sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và đạt kết quả tốt; đã tổ chức tốt công tác rà soát, nắm nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; tổ chức lễ giao, nhận quân đúng hướng dẫn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 còn một số hạn chế, đó là: Một số địa phương chưa làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự; công tác rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ có nơi chưa chặt chẽ; sự phối hợp giữa cơ quan quân sự, công an, cán bộ tư pháp quản lý nhân khẩu, hộ khẩu có nơi thiếu chặt chẽ; việc xử lý thanh niên vi phạm luật nghĩa vụ quân sự chưa cương quyết, thanh niên tham gia sơ tuyển ở cấp xã, khám tuyển ở cấp huyện còn thiếu;...

Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác tuyển quân năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm, là tiêu chí đánh giá thi đua của các xã, thị trấn; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự, các văn bản hướng dẫn về công tác khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ; tổ chức tốt công tác quản lý thanh niên trong diện sẵn sàng nhập ngũ, đảm bảo chất lượng và số lượng được giao. Chỉ đạo kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ huyện đến cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng cơ quan, đơn vị. Gắn trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến chất lượng công tác tuyển quân của từng địa phương.

Chỉ đạo tổ chức khám sơ tuyển và khám tuyển nghĩa vụ quân sự đối với cấp xã và cấp huyện. Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện giám sát và quản lý chặt chẽ việc khám sức khoẻ tại huyện, kiến nghị thay thế, xử lý nghiêm theo quy định những trường hợp vi phạm, để xảy ra tiêu cực trong quá trình khám sức khoẻ. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ động nắm chắc tình hình, đề xuất chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ; cử cán bộ chuyên môn theo dõi, giúp đỡ các địa phương thực hiện quy trình công tác tuyển quân đảm bảo đúng luật, giao quân đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đúng thời gian quy định và an toàn tuyệt đối. Các cơ quan, đơn vị, xã thị trấn, nhất là Đài Phát thanh huyện, Cổng Thông tin điện tử huyện tổ chức tuyên truyền về thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự sâu rộng đến toàn thể nhân dân. Công an huyện rà soát, xét duyệt và kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, đạo đức của công dân nhập ngũ theo quy định hiện hành; chịu trách nhiệm trước Hội đồng nghĩa vụ quân sự về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức của công dân nhập ngũ. Phối hợp tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn hoặc cản trở việc thực hiện Nghĩa vụ quân sự.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng yêu cầu các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ phụ trách khu, Huyện uỷ viên phụ trách xã, thị trấn và các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động kiểm tra, giám sát công tác tuyển quân, theo dõi địa bàn được phân công phụ trách; trong đó yêu cầu phải có mặt tại địa phương, cơ quan được phân công phụ trách trong những ngày tổ chức khám sức khoẻ sơ tuyển tại xã, thị trấn và khám tuyển tại huyện để giám sát, đôn đốc, chỉ đạo trong quá trình thực hiện; gắn trách nhiệm được phân công và bình xét thi đua cuối năm của từng đồng chí với kết quả thực hiện việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

 HUY PHONG

 


 
Các tin mới hơn
Quán triệt, triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021 (26/11/2020)
Thanh tra huyện Nam Sách: Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhân dân giao phó (23/11/2020)
Tập huấn công tác đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ hành lang đường bộ. (08/11/2020)
Công ty Cổ phần gốm Chu Đậu tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng làng, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2016 – 2020 (06/11/2020)
Phú Điền tổng kết 5 năm thực hiện Đề án "Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự" (04/11/2020)
Các bài liên quan
Thái Tân gặp mặt các gia đình có công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2021 (01/11/2020)
Xã Nam Hưng sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021 (01/11/2020)
Tập huấn, hướng dẫn xét duyệt, sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021 (29/10/2020)
Một số chính sách ưu đãi đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (28/10/2020)
UBND huyện chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2016-2020 (26/10/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay145 
 Hôm qua2221
 Tuần này13596 
 Tất cả3995692 
IP: 3.237.67.179