Chính trị
Tăng cường tuyên truyền nắm bắt tư tưởng, đấu tranh phản bác tư tưởng sai trái đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
Cập nhật: 31/07/2019 08:49:31 PM
Cách đây 89 năm, tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1-8” do “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành” đã góp phần thổi bùng lên ngọn lửa tranh đấu, góp phần đẩy mạnh phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo huyện nhà luôn nắm vững định hướng, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện ủy; bám sát thực tiễn đang diễn ra để kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.
 

Bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, trước thực tiễn có những yêu cầu mới trong công tác tư tưởng, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã có nhiều đổi mới trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời nắm bắt và chỉ đạo trên mặt trận tư tưởng. Ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng chương trình công tác, phân công cán bộ phụ trách theo từng lĩnh vực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao, qua đó đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Nhất là việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao khả năng nắm bắt tình hình để định hướng kịp thời dư luận xã hội; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.


Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt học tập nghị quyết TW 10 (khóa XII)

Cùng với việc phát huy tốt vai trò của các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội gồm 20 đồng chí bám sát cơ sở và hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Các thông tin về các luồng dư luận xã hội đối với các vấn đề liên quan tới đường lối, chủ trương, các vụ việc nhất là những vấn đề bức xúc, đột xuất phát sinh ở cơ sở được phản ánh kịp thời, góp phần tham mưu, giúp cấp ủy chủ động lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời không để xảy ra điểm nóng, tình huống bất ngờ xảy ra trên địa bàn huyện.

Trong giai đoạn hiện nay, việc đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng đòi hỏi những người làm công tác tuyên giáo phải quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nghị quyết của Trung ương gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trên lĩnh vực này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã kịp thời tham mưu cho Huyện ủy thành lập Ban chỉ đạo 94 của huyện và đội cộng tác viên Ban chỉ đạo 94 gồm 20 thành viên thường xuyên theo dõi, viết bài phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, lực lượng phản động và các phần tử cơ hội chính trị trên không gian mạng. Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin chính xác, đúng đắn, kịp thời để nhân dân hiểu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động phối hợp các cơ quan liên quan kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có thông tin, bình luận, phát ngôn thiếu căn cứ, sai lệch các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoặc đưa những thông tin xuyên tạc, vu khống, sai sự thật gây hoang mang dư luận, chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội. Cùng với đó, hàng tháng Ban Tuyên giáo duy trì hội nghị báo cáo viên Đảng ủy xã, thị trấn và báo cáo viên các ngành đoàn thể huyện để cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền miệng trong tháng từ đó góp phần thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng. Hoạt động này được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá đứng trong tốp đầu của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019.


Khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã làm tốt công tác tham mưu với Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở. Đồng thời, giúp các chi, đảng bộ cơ sở truyền đạt Nghị quyết; Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của địa phương. Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho cấp ủy huyện triển khai có kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và việc làm của tập thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác tạo sự chuyển biến tích cực trên một số mặt như: Cải cách hành chính, lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng và trách nhiệm thực thi công vụ, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Với phương châm, "Tuyên giáo đi trước, đi cùng", "hướng mạnh về cơ sở", "toàn Ðảng làm công tác tư tưởng", trong 6 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xác định, tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội kịp thời tham mưu, dự báo cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết; tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, chủ động tham mưu cho cấp ủy định hướng tuyên truyền theo tinh thần Chỉ thị 35 về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 89 năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáotrên địa bàn huyện sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân; phát huy lòng nhiệt huyết, tận tâm với nhiệm vụ, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cùng với Đảng bộ và nhân dân huyện nhàthực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 đề ra, xây dựngNam Sách trở thành huyện Nông thôn mới.

DƯƠNG HÒA 
Các tin mới hơn
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Minh Tân tiếp xúc đối thoại với nhân dân (23/10/2020)
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Quang tiếp xúc đối thoại với cán bộ hội viên phụ nữ (21/10/2020)
Văn phòng Huyện ủy chủ động tham mưu triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (17/10/2020)
Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành kiểm tra Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện (16/10/2020)
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường THCS Nam Trung (16/10/2020)
Các bài liên quan
Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương và Thường trực HĐND huyện Nam Sách tiếp xúc với cử tri tại xã Hồng Phong (31/07/2019)
Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH may xuất khẩu Hải Dương (30/07/2019)
Ngày 01/8 tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp dân theo Quy định 11-QĐ/TW (29/07/2019)
Đồng chí Bùi Văn Thăng- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Thanh Quang (29/07/2019)
Nam Sách nghĩa tình (27/07/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1353 
 Hôm qua3310
 Tuần này1353 
 Tất cả3909044 
IP: 3.89.87.12