Chính trị
Chủ tịch UBND huyện ban hành Chỉ thị triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Cập nhật: 01/04/2020 01:22:09 PM
Chủ tịch UBND huyện vừa ký ban hành Chỉ thị triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
 

Theo đó, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Hải Dương về một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của người dân là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát triệt để dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung cao độ thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, trọng tâm là Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tuân thủ chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện và triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau:

1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ, ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn huyện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

2. Công an huyện chủ trì xây dựng phương án cách ly toàn huyện, thành lập chốt kiểm soát cấp huyện trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; chỉ đạo Công an các xã, thị trấn chủ trì xây dựng phương án cách ly địa bàn xã, thị trấn, thôn, khu dân cư, lập chốt cấp xã, thị trấn, cấp thôn, khu dân cư báo cáo Chủ tịch UBND xã, thị trấn ký xác nhận và gửi về Công an huyện thẩm định để trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Trong đó, lưu ý: Mỗi chốt kiểm soát gồm 3 ca, mỗi ca gồm tối thiểu 4 thành phần: Công an, Quân đội, Y tế, thanh niên hoặc dân quân tự vệ. Tùy đặc điểm của từng chốt, có thể huy động thêm lực lượng khác phù hợp. Các chốt có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ, không có người ra vào vùng cách ly; người ra, vào vùng cách ly phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Các chốt sử dụng rào chắn, barie, máy đo thân nhiệt, dây căng, biển báo, vật tư y tế,... để thực hiện nhiệm vụ; dựng lều bạt tại chỗ để sinh hoạt. Thời gian triển khai lập chốt kiểm soát từ ngày 01/4/2020.

3. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, từ ngày 01 đến 15/4/2020 bố trí ít nhất 2/3 quân số cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà bằng phương tiện công nghệ thông tin; luân phiên cử lãnh đạo và lực lượng trực cơ quan để giải quyết các công việc cấp thiết; lập danh sách người trực (gồm họ tên, chức vụ, số điện thoại, ngày trực) gửi UBND huyện (qua hòm thư Văn phòng HĐND và UBND huyện) để theo dõi. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức để lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Tất cả cá bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại nhà phải thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan, đơn vị công tác (không tắt máy điện thoại), khi cơ quan triệu tập để giải quyết công việc phải có mặt kịp thời. Riêng các đơn vị thuộc các ngành Y tế, Công an, Quân đội, Điện lực, Đài Phát thanh, Công ty cung ứng nước sạch vẫn đảm bảo các hoạt động bình thường và có các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

4. Trung tâm Y tế huyện xây dựng và triển khai kịch bản cụ thể ứng phó với các trường hợp dịch bệnh xảy ra ở cấp độ 2, 3; chủ trì việc mua trang bị máy đo thân nhiệt để cung cấp cho các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện (hoàn thành xong trước ngày 03/4/2020). Trong thời gian chưa chuẩn bị đủ máy đo thân nhiệt, giao Phòng Giáo dục - Đào tạo cùng với UBND các xã, thị trấn tạm thời trưng dụng máy đo thân nhiệt của các trường học trên địa bàn đã trang bị để sử dụng đến khi được cung cấp (hoàn thành trong ngày 01/4/2020).

5. Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn phải triển khai ngay việc truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp tại địa bàn có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại "ổ dịch" tại Bệnh viện Bạch Mai và các vùng có dịch; tiếp tục rà soát, yêu cầu người dân qua lại các "ổ dịch" này khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để thực hiện cách ly theo dõi y tế, giám sát và xét nghiệm (nếu cần thiết), xử lý nhanh, triệt để các nguồn lây dịch bệnh tại địa bàn, cơ quan mình.

Chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế, kiểm soát chặt chẽ yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân, dừng việc thăm bệnh nhân đến thăm tại các cơ sở y tế. Có quy trình chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của đội ngũ y, bác sỹ phòng, chống dịch.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh huyện, các đoàn thể huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền và yêu cầu nhân dân thực hiện tốt công tácphòng, chống dịch; tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Triệt để dừng, hoãn các đám cưới, đám hỏi; hạn chế đến mức thấp nhất số người dự đám hiếu.

7. Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng tạm dừng hoạt động tiếp công dân trong tháng 4/2020 và tạm dừng hoạt động của Bộ phận "một cửa" của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đến hết ngày 15/4/2020.

8. Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo dừng tất cả các cửa hàng, cửa hiệu, chợ trên địa bàn huyện, trừ những quầy, ki ốt, các cửa hàng kinh doanh nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm phục vụ sinh hoạt và thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ cho phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng; hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết.

9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng, xin ý kiến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách - xã hội trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội để triển khai thực hiện.

10. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn và hướng dẫn thực hiện theo quy định.

11. UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; triển khai thực hiện các biện pháp cách ly đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Kiện toàn tổ, đội phòng chống dịch các thôn, khu dân cư; bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 để kiểm soát người ra vào, khai báo y tế, theo dõi chặt chẽ thân nhiệt, nhân khẩu tại các thôn, khu dân cư. Chỉ đạo các hoạt động sản xuất, đảm bảo hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân.

BBT

 
Các tin mới hơn
Giao ban trưởng các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện tháng 9 năm 2020 (23/09/2020)
Xã Đồng Lạc có Bí thư Đảng ủy mới (22/09/2020)
UBND huyện công bố quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý (21/09/2020)
UBND huyện thảo luận báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 9 tháng đầu năm 2020 (19/09/2020)
Thường trực HĐND huyện họp thường kỳ tháng 9/2020 (17/09/2020)
Các bài liên quan
Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách tổ chức hội nghị trực tuyến chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid 19 (31/03/2020)
Cách ly toàn xã hội 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 để phòng chống dịch COVID-19 (31/03/2020)
Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy (30/03/2020)
UBND huyện ban hành Chỉ thị về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 (28/03/2020)
Tạm hoãn tổ chức các đại hội chi bộ, đảng bộ (28/03/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1570 
 Hôm qua3658
 Tuần này15727 
 Tất cả3811010 
IP: 34.205.93.2