Chính trị
Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII
Cập nhật: 09/07/2020 08:23:52 PM
Sáng ngày 09/7, Ban Chấp hành đảng bộ huyện khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 2 (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; đồng thời thảo luận và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Văn Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy về dự.
 

Các đồng chí: Bùi Văn Thăng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hồ Ngọc Lâm – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Quang Thụ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Phú- Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Thăng đã nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị, đồng thời đề nghị các đại biểu tham dự cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận đề xuất các ý kiến, thống nhất các vấn đề quan trọng tại Hội nghị, để Ban Thường vụ Huyện ủy điều chỉnh, bổ sung vào các văn bản liên quan và ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe các Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Vương Xuân Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo Tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Vương Phúc Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện báo cáo Tờ trình về kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Đồng Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy báo cáo Tờ trình về kết quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Tờ trình kết quả cuộc giám sát thứ nhất trong Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của cấp ủy huyện về thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa 27) về thực hiện nhiệm vụ chức trách, nhiệm vụ được phân công theo Quy chế làm việc của Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Quy chế làm việc của Chi bộ phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nhiệm kỳ 2017 – 2020 đối với đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận và thống nhất đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù dịch Covid 19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp nên huyện ta không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 4854,7 tỷ đồng, đạt 48,6% kế hoạch năm, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2019. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa – xã hội đạt kết quả tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định.

Trong công tác xây dựng Đảng, huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn, đăng ký thực hiện 2 công việc đột phá năm 2020. Đã hoàn thành 1 cuộc kiểm tra và 1 cuộc giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020. Công tác Dân vận tiếp tục được quan tâm, các xã, thị trấn đã đăng ký tổ chức 68 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở.


Lãnh đạo xã Minh Tân phát biểu thảo luận

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phản ánh, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Có 8 ý kiến thảo luận, phản ánh về một số vấn đề như: Tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao ở 2 xã Phú Điền và Hồng Phong; tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm của huyện và các xã; công tác giải phóng mặt bằng các dự án Khu dân cư phía tây thị trấn Nam Sách và khu đô thị phía Bắc Cầu Hàn (xã Minh Tân); tiến độ xây dựng xã Thanh Quang đạt đô thị loại 5; kết quả thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020; công tác phòng chống dịch Covid - 19 và việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19;  việc xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và sắp xếp bố trí cán bộ sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; công tác phát triển đảng viên mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phú - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà huyện Nam Sách đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 và thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Đồng chí Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy đề nghị huyện tập trung tổ chức học tập, quán triệt, sớm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ huyện và đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống. Bên cạnh việc đưa nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên, cần đẩy mạnh tuyên truyền qua nhiều kênh để người dân trong huyện nắm bắt nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới để người dân hiểu rõ và cùng đồng lòng thực hiện. Sớm ban hành Chương trình hành động, xây dựng Quy chế, Chương trình làm việc của cả nhiệm kỳ của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy, xây dựng các Đề án thực hiện nghị quyết. Kiện toàn công tác cán bộ, phân công cấp ủy phụ trách địa bàn, lĩnh vực. Phát động phong trào thi đua, tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu 6 tháng cuối năm, thực hiện thắng lợi mục tiêu cả năm 2020- năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quan tâm phát triển công nghiệp, đô thị và nông nghiệp để huyện trở thành thị xã trước năm 2030.


Đồng chí Bùi Văn Thăng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Thăng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan chuyên môn của huyện tập trung xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, của Ủy ban kiểm tra khoá mới và Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 để cụ thể hóa công việc của từng năm. Phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đồng chí cấp ủy, chương trình làm việc toàn khóa cần cụ thể, bao quát các lĩnh vực. Khẩn trương xây dựng các Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội để triển khai ngay từ tháng đầu của năm 2021. Trước mắt tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ mùa, tiếp tục thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020; phát triển chăn nuôi lợn và gia cầm gắn với phòng chống dịch. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm, các khu, cụm công nghiệp. Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách người có công. Chuẩn bị một bước công tác nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương, rà soát nguồn tuyển quân năm 2021. Tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19, tăng cường các biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở khẩn trương bắt tay triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ còn lại của năm 2020. Những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn phải chủ động phối hợp thão gỡ, những việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo với cấp trên để chỉ đạo giải quyết. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chú trọng đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2020, năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đã đề ra.

DƯƠNG HÒA 
Các tin mới hơn
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính A175 mở tại huyện Nam Sách (26/11/2020)
Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp xúc đối thoại với nhân dân xã Nam Trung (25/11/2020)
Đoàn cán bộ huyện Ninh Giang đến thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác tại huyện Nam Sách (24/11/2020)
Xã Hồng Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (19/11/2020)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Phù Liễn (18/11/2020)
Các bài liên quan
Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5 (09/07/2020)
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nam Sách được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (08/07/2020)
Ban Chỉ đạo 35 huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (08/07/2020)
Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 7/2020 (08/07/2020)
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chuẩn bị chu đáo cho Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (07/07/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay113 
 Hôm qua2221
 Tuần này13564 
 Tất cả3995660 
IP: 3.237.67.179