Quốc phòng - An ninh
Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc năm 2020
Cập nhật: 18/02/2020 09:52:50 AM
Ủy ban nhân dân huyện vừa có Chỉ thị yêu cầu các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.
 

Năm 2019 phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện tiếp tục được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả, góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tuy nhiên phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nơi hiệu quả vẫn còn hạn chế; công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là tuyên truyền phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội chưa được coi trọng, công tác phối hợp xây dựng một số mô hình tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ an ninh trật tự,…tại một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự đổi mới, hiệu quả.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quê hương, trong đó có Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn ra phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác bảo vệ an ninh trật tự năm 2020, nhằm thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng và giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nói chung, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự nói chung, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng, nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; tăng cường nắm tình hình trong nhân dân, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội đảng các cấp và các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ trọng đại của đất nước diễn ra trong năm 2020.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa’ trong nội bộ, chủ động tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự. Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2016 – 2020. Tiếp tục củng cố, nhân rộng các mô hình “tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ an ninh trật tự” tại cơ sở, các mô hình quần chúng tham gia phối hợp cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi hòa nhập với cộng đồng.

Đẩy mạnh công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo’ trong lực lượng Công an; thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Công an với MTTQ và các đoàn thể trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Quan tâm, kiện toàn, củng cố hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng lực lượng Công an trọng sạch, vững mạnh; hoàn thành việc đưa công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã tại 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ban chỉ đạo 138 từ huyện đến cơ sở thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện ngày càng phát triển bền vững.

PV


 
Các tin mới hơn
Ra mắt mô hình Cụm an ninh giáp ranh xã Hiệp Cát huyện Nam Sách và xã Trung Kênh huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (04/08/2020)
Ban Chỉ huy Quân sự huyện kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật (28/07/2020)
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Trần Xuân Hội (23/07/2020)
Tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm (23/07/2020)
Tổ chức thành công hội thi cán bộ giảng dạy chính trị LLVT huyện năm 2020 (10/07/2020)
Các bài liên quan
Lễ giao - nhận quân năm 2020: Ngắn gọn, trang nghiêm! (11/02/2020)
Nhiều hoạt động thiết thực động viên tân binh lên đường nhập ngũ (09/02/2020)
Đồng chí Bí thư Huyện ủy tặng quà, động viên tân binh xã Đồng Lạc (07/02/2020)
Xử lý 01 tàu khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình (31/01/2020)
Công an huyện Nam Sách tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2020 (22/01/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay2121 
 Hôm qua2610
 Tuần này12699 
 Tất cả3653866 
IP: 3.235.107.209