Hỏi - Đáp
Số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy quy định như thế nào?
Cập nhật: 23/03/2020 02:25:49 PM
 

(1) Số lượng cấp uỷ viên cấp huyện giảm 5% so với nhiệm kỳ trước, cụ thể: đảng bộ cấp huyện từ 33 đến 39 đồng chí; riêng Đảng bộ thành phố Hải Dương, Đảng bộ thành phố Chí Linh và Đảng bộ Thị xã Kinh Môn không quá 41 đồng chí.

- Hướng cơ cấu cấp ủy viên là các đồng chí cấp trưởng ở các khối, ngành như sau: Khối đảng: 09-11 đồng chí; khối chính quyền: 11-13 đồng chí (đối với những nơi thực hiện thí điểm trưởng ban tổ chức cấp ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp huyện thì có thể bố trí đồng chí phó trưởng phòng nội vụ, đồng chí phó chánh thanh tra tham gia cấp ủy); khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: 04-05 đồng chí (do bố trí trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ nên có thể cơ cấu đồng chí phó chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc hoặc đồng chí phó ban dân vận tham gia cấp ủy); khối nội chính: 04 đồng chí; công tác ở các cơ quan trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn: 02-03 đồng chí; công tác ở cơ sở: 03-05 đồng chí.

- Số lượng uỷ viên thường vụ từ 09 đến 13 đồng chí (Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ quy định cụ thể đối với từng huyện, thành phố). Hướng phân công ở những nơi có 11 ủy viên ban thường vụ như sau: Bí thư, phó bí thư thường trực; phó bí thư, chủ tịch UBND, trưởng các ban đảng, 01 phó chủ tịch HĐND, 01 phó chủ tịch UBND, trưởng công an, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự. Nơi bố trí nhiều hơn 11 ủy viên ban thường vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể như sau.

- Số lượng phó bí thư 02 đồng chí; gồm 01 đồng chí là phó bí thư thường trực cấp ủy, 01 đồng chí phó bí thư làm chủ tịch UBND (những nơi bí thư đồng thời là chủ tịch UBND thì 01 phó bí thư là chủ tịch HĐND).

- Chức danh chủ tịch HĐND do đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện đồng thời đảm nhiệm, trường hợp đặc biệt bố trí đồng chí phó bí thư thường trực đảm nhiệm, không bố trí chức danh chủ tịch HĐND chuyên trách.

(2) Đối với Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: số lượng cấp ủy viên từ 21 đến 27 đồng chí; số lượng ủy viên ban thường vụ từ 07 đến 09 đồng chí; số lượng phó bí thư 02 đồng chí.

(3) Đối với Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh: thực hiện theo quy định của Quân ủy Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương.

(4) Đối với đảng bộ xã, phường, thị trấn: Số lượng cấp uỷ viên không quá 15 đồng chí; cơ cấu gồm: bí thư, phó bí thư thường trực; phó bí thư, chủ tịch UBND; các phó chủ tịch HĐND, UBND; chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; trưởng công an xã; chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã; số còn lại xem xét cơ cấu trong số các đồng chí là công chức cấp xã, bí thư chi bộ trực thuộc.

- Số lượng ủy viên thường vụ không quá 1/3 số lượng cấp ủy viên, cơ cấu như sau: Nơi có 03 ủy viên ban thường vụ, gồm: bí thư; phó bí thư thường trực; phó bí thư, chủ tịch UBND. Nơi có 04-05 ủy viên ban thường vụ, gồm: bí thư; phó bí thư thường trực; phó bí thư, chủ tịch UBND; các ủy viên ban thường vụ còn lại bố trí các chức danh chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phó chủ tịch UBND hoặc trưởng công an xã hoặc chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn.

- Số lượng phó bí thư 02 đồng chí, cơ cấu gồm 01 đồng chí phó bí thư thường trực phụ trách công tác xây dựng đảng, 01 đồng chí phó bí thư là chủ tịch UBND.

- Chức danh chủ tịch HĐND do đồng chí bí thư đảng ủy đồng thời đảm nhiệm, trường hợp đặc biệt bố trí đồng chí phó bí thư thường trực đồng thời đảm nhiệm, không bố trí chức danh chủ tịch HĐND chuyên trách.

- Ở đảng bộ cấp xã thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND, thì vẫn tiếp tục cơ cấu từ 02 phó bí thư: 01 phó bí thư làm thường trực cấp ủy, 01 phó bí thư làm chủ tịch HĐND hoặc phụ trách lĩnh vực công tác cần tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy (nếu đồng chí phó bí thư cấp ủy không đủ điều kiện về tuổi để bầu hoặc tái cử giữ chức chủ tịch HĐND).

- Đối với đảng bộ các xã, thị trấn sau khi sắp xếp theo Nghị quyết số 653/NQ-UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

(5) Đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở loại hình khác

-  Đảng bộ cơ sở: Số lượng cấp uỷ viên không quá 15 đồng chí; số lượng ủy viên thường vụ không quá 1/3 số lượng cấp ủy viên; số lượng phó bí thư từ 0l đến 02 đồng chí.

- Chi bộ cơ sở: Chi bộ có dưới 09 đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ; nếu cần bầu một phó bí thư. Chi bộ có 09 đảng viên chính thức trở lên, bầu không quá 07 chi ủy viên, bầu bí thư và phó bí thư chi bộ trong số chi ủy viên.

Cơ cấu cấp uỷ do ban thường vụ cấp uỷ cấp trên cơ sở căn cứ vào quy định chung và tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị để hướng dẫn cho phù hợp. Cơ bản thực hiện bí thư cấp ủy là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

 Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện và tình hình đội ngũ cán bộ, đại hội quyết định số lượng cấp uỷ viên; cấp uỷ khoá mới quyết định số lượng uỷ viên ban thường vụ, phó bí thư cấp uỷ trên cơ sở quy định khung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương

 

 
Các tin mới hơn
Nhiều loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch (06/04/2020)
Chi trả lương hưu tháng 4 và tháng 5/2020 cùng 1 đợt (03/04/2020)
Cách ly toàn xã hội: Những trường hợp nào được ra ngoài (31/03/2020)
Những việc cần làm ngay phòng chống dịch bệnh Covid-19 (28/03/2020)
Bầu cử trong đại hội được thực hiện như thế nào? (24/03/2020)
Các bài liên quan
Cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên (20/03/2020)
Cơ cấu tham gia cấp ủy, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy như thế nào? (19/03/2020)
Tiêu chuẩn cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy và chức danh lãnh đạo chủ chốt (19/03/2020)
Độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội? (18/03/2020)
Số lượng đoàn chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu tại Đại hội được qui định như thế nào? (17/03/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay464 
 Hôm qua1393
 Tuần này7776 
 Tất cả3369575 
IP: 3.233.239.102