Kết quả giải quyết ....
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 08/8/2019
Cập nhật: 10/08/2019 10:16:54 PM
 

TT

Lĩnh vực (thủ tục) + tên hồ sơ giao dịch

Địa chỉ

Ghi chú

I.

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

A.

Giao dịch bảo đảm

 

 

1

Nguyễn Hữu Đoàn

Nam Hồng

 

2

Vương Văn Dung

Minh Tân

 

3

Nguyễn Văn Sự

Nam Trung

 

4

Đoàn Bá Nghị

Hiệp Cát

 

5

Lê Thị Thân

TT Nam Sách

 

6

Vũ Thị Hảo

An Lâm

 

7

Nguyễn Thị Thu

Nam Hưng

 

8

Nguyễn Đình Lợi

An Bình

 

9

Đỗ Văn Đán

Thanh Quang

 

10

Nguyễn Văn Đàn

Nam Hồng

 

11

Nguyễn Văn Thắng

Cộng Hòa

 

12

Đặng Thị Vui

Hợp Tiến

 

13

Đặng Thị Vui

Hợp Tiến

 

14

Mai Văn Ninh

Đồng Lạc

 

15

Đặng Thị Thêu

Nam Trung

 

16

Nguyễn Văn Lương

TT Nam Sách

 

17

Nguyễn Đăng Lương

An Lâm

 

18

Nguyễn Văn Tuyến

TT Nam Sách

 

19

Vũ Thị Đảm

Đồng Lạc

 

20

Nguyễn Thanh Tuấn

TT Nam Sách

 

21

Nguyễn Thế Thành

Nam Tân

 

B.

Tách thửa, hợp thửa đất

 

 

1

Phạm Thị Liệu

An Sơn

 

C.

Đính chính sai thông tin trên GCN QSDĐ đã cấp

 

 

1

Bùi Minh Toản

Nam Tân

 

2

Bùi Thị Hồng

Thanh Quang

 

3

Nguyễn Phúc Tâm

An Bình

 

D.

Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

 

 

1

Vương Thị Lương

TT Nam Sách

 

2

Nguyễn Văn Điện

Nam Tân

 

3

Nguyễn Văn Phát

Nam Tân

 

4

Nguyễn Xuân Diệu

Quốc Tuấn

 

5

Nguyễn Huy Bảo

An Bình

 

6

Nguyễn Đông Hải

TT Nam Sách

 

7

Mai Văn Quảng

Nam Hồng

 

8

Mai Văn Cửu

Nam Hồng

 

9

Trần Văn Trường

Minh Tân

 

10

Trần Văn Hùng

Minh Tân

 

11

Lê Quang Ninh

Thái Tân

 

12

Nguyễn Như Thoáng

Hồng Phong

 

13

Hoàng Thị Hương

Minh Tân

 

14

Đinh Thị Ôm

Thái Tân

 

15

Mạc Thị Mận

Nam Tân

 

16

Hoàng Thị Lũy

Quốc Tuấn

 

17

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

TT Nam Sách

 

18

Trần Đức Quy

TT Nam Sách

 

19

Lê Thị Quyên

An Sơn

 

20

Nguyễn Thị Minh Lha

TT Nam Sách

 

21

Nguyễn Văn Huy

An Lâm

 

22

Văn Thị Thu Hằng

Phú Điền

 

23

Đặng Văn Khối

Minh Tân

 

24

Đặng Văn Loãn

Minh Tân

 

25

Đặng Văn Ngọc

Minh Tân

 

26

Nguyễn Đức Tiến

Minh Tân

 

27

Phạm Công Trường

TT Nam Sách

 

28

Nguyễn Văn Quý

Hợp Tiến

 

29

Đoàn Văn Chỉ

Quốc Tuấn

 

E.

Đăng ký biến động đất đai

 

 

1

Bùi Thị Thuần

Thanh Quang

 

2

Lê Công Quốc

Quốc Tuấn

 

3

Đinh Ngọc Nghi

An Sơn

 

4

Nguyễn Duy Xếp

Nam Hồng

 

5

Hoàng Thị Lý

Thái Tân

 

6

Mạc Thị Oanh

Thanh Quang

 

7

Nguyễn Thị Chinh

Nam Trung

 

8

Nguyễn Văn Tình

TT Nam Sách

 

9

Vương Văn Vang

Thái Tân

 

10

Nguyễn Văn Cảnh

TT Nam Sách

 

11

Vương Văn Quyền

Thái Tân

 

12

Lê Đăng Thành

An Lâm

 

II.

LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

 

 

A.

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

 

1

Thang Thị Lan Hương

Thanh Quang

 

2

Phạm Văn Tùng

Thái Tân

 

3

Phạm Thị Hiền

Thái Tân

 

4

Phạm Thị Kim Anh

Thái Tân

 

5

Phạm Thị Thanh Thủy

Quốc Tuấn

 

6

Phạm Văn Dũng

An Lâm

 

7

Phạm Thị Trà

An Lâm

 

8

Nguyễn Thị Hương

Thanh Quang

 

9

Nguyễn Xuân Sơn

Thanh Quang

 


 
Các tin mới hơn
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện ngày 19/02/2020 (20/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" UBND huyện ngày 14/02/2020 (17/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 12, 13/02/2020 (14/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 10/02/2020 (13/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 06, 07/02/2020 (10/02/2020)
Các bài liên quan
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 07/8/2019 (08/08/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 05, 06/8/2019 (07/08/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 01, 02/8/2019 (03/08/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 31/7/2019 (01/08/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 29/7/2019 (30/07/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay249 
 Hôm qua2573
 Tuần này6989 
 Tất cả3586977 
IP: 3.236.126.101