Kết quả giải quyết ....
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 17, 18/9/2019
Cập nhật: 21/09/2019 02:29:30 PM
 

TT

Lĩnh vực (thủ tục) + tên hồ sơ giao dịch

Địa chỉ

Ghi chú

I.

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

A.

Giao dịch bảo đảm

 

 

1

Nguyễn Văn Trọng

An Lâm

 

2

Nguyễn Thị Mỵ

An Sơn

 

3

Vương Minh Liêm

TT Nam Sách

 

4

Lê Thị Mi

Quốc Tuấn

 

5

Lê Thị Mi

Quốc Tuấn

 

6

Lê Thị Mi

Quốc Tuấn

 

7

Nguyễn Hồng Liên

TT Nam Sách

 

8

Trần Duy Bộ

TT Nam Sách

 

9

Lê Đức Thả

TT Nam Sách

 

10

Bùi Thị Nhuần

Hợp Tiến

 

11

Nguyễn Hữu Chiếu

Hồng Phong

 

12

Nguyễn Thị Cần

Hồng Phong

 

13

Phạm Huy Phồn

Nam Trung

 

14

Nguyễn Thị Thảo

Hồng Phong

 

15

Nguyễn Văn Quang

Hiệp Cát

 

16

Trần Minh Giới

Quốc Tuấn

 

17

Nguyễn Thị Nhi

Nam Trung

 

18

Vương Minh Liêm

TT Nam Sách

 

19

Nguyễn Đình Phong

An Bình

 

20

Lê Công Như

Quốc Tuấn

 

21

Nguyễn Văn Tuân

Thanh Quang

 

22

Trần Văn Vạn

Hiệp Cát

 

B.

Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

 

 

1

Phạm Văn Xu

An Lâm

 

2

Ngô Quang Tỉnh

Quốc Tuấn

 

3

Nguyễn Thị Sang

Đồng Lạc

 

4

Nguyễn Thị Bẩy

An Lâm

 

C.

Đính chính Giấy chứng nhận QSDĐ

 

 

1

Nguyễn Văn Vương

An lâm

 

2

Đỗ Thị Loan

TT Nam Sách

 

3

Đoàn Thị Nhu

TT Nam Sách

 

4

Trần Xuân Soái

Nam Tân

 

5

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Đồng Lạc

 

6

Nguyễn Thúy Hồng

An Bình

 

7

Nguyễn Thị Thu Hà

Hợp Tiến

 

8

Đoàn Bá Tiễn

Nam Chính

 

9

Mạc Đức Minh

Thanh Quang

 

10

Lê Thị Thơm

An Bình

 

11

Trần Thị Thanh

An Sơn

 

12

Vũ Văn Thắng

Phú Điền

 

13

Nguyễn Đức Cao

Phú Điền

 

14

Bùi Văn Nghiêm

Nam Tân

 

15

Đoàn Thị Sao

Nam Tân

 

16

Đoàn Đức Nhật

Quốc Tuấn

 

17

Nguyễn Tiến Tài

An Sơn

 

18

Nguyễn Văn Chính

Quốc Tuấn

 

19

Phan Văn Công

Hợp Tiến

 

20

Đồng Xuân Thường

Hợp Tiến

 

21

Nguyễn Đức Tâm

Hiệp Cát

 

22

Nguyễn Huy Toàn

Quốc Tuấn

 

23

Nguyễn Đồng Định

Cộng Hòa

 

24

Nguyễn Thị Tĩnh

An Sơn

 

25

Nguyễn Văn Phơ

Minh Tân

 

26

Vương Thị Teo

Minh Tân

 

27

Phan Văn Tuấn

Đồng Lạc

 

28

Phạm Xuân Nghiệp

Đồng Lạc

 

29

Nguyễn Văn Thủy

TT Nam Sách

 

30

Lê Văn Thân

TT Nam Sách

 

31

Nguyễn Thị Lâm

An Lâm

 

D.

Đăng ký biến động đất đai

 

 

1

Nguyễn Như Long

Cộng Hòa

 

2

Hoàng Văn Khanh

Phú Điền

 


 
Các tin mới hơn
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện ngày 19/02/2020 (20/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" UBND huyện ngày 14/02/2020 (17/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 12, 13/02/2020 (14/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 10/02/2020 (13/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 06, 07/02/2020 (10/02/2020)
Các bài liên quan
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 16/9/2019 (18/09/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 13/9/2019 (14/09/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 11, 12/9/2019 (13/09/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 06/9/2019 (06/09/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 03, 04/9/2019 (05/09/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay227 
 Hôm qua2573
 Tuần này6967 
 Tất cả3586955 
IP: 3.236.126.101