Kết quả giải quyết ....
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 25/9/2019
Cập nhật: 26/09/2019 09:21:26 AM
 

TT

Lĩnh vực (thủ tục) + tên hồ sơ giao dịch

Địa chỉ

Ghi chú

I.

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

A.

Giao dịch bảo đảm

 

 

1

Nguyễn Văn Vương

An Lâm

 

2

Nguyễn Huy Giáo

TT Nam Sách

 

3

Nguyễn Văn Hiền

TT Nam Sách

 

4

Hoàng Thị Xinh

Cộng Hòa

 

5

Lê Thị Ánh

Quốc Tuấn

 

6

Lê Thị Ánh

Quốc Tuấn

 

7

Nguyễn Chí Chín

An Bình

 

8

Phan Văn Ngôi

TT Nam Sách

 

9

Nguyễn Hữu Chấp

Hồng Phong

 

10

Nguyễn Văn Tuyền

Nam Tân

 

11

Nguyễn Đình Mạnh

Nam Trung

 

12

Nguyễn Thị Thái

Thái Tân

 

13

Đặng Đức Tâm

Minh Tân

 

14

Dương Hồng Hảo

Cộng Hòa

 

15

Đinh Xuân Trường

Nam Chính

 

16

Nguyễn Thị Bắc

Hồng Phong

 

17

Nguyễn Thái Sơn

Thái Tân

 

18

Nguyễn Thị Thúy

TT Nam Sách

 

19

Nguyễn Văn Tuyến

TT Nam Sách

 

20

Phạm Văn Sơn

An Sơn

 

21

Nguyễn Trung Tải

Cộng Hòa

 

22

Nguyễn Văn Khoa

An Lâm

 

23

Nguyễn Thị Miền

An Lâm

 

24

Nguyễn Hữu Thạch

Quốc Tuấn

 

25

Nguyễn Mạnh Hùng

TT Nam Sách

 

26

Vũ Đình Thắng

An Bình

 

27

Nguyễn Thị Lâm

An Bình

 

28

Trần Văn Vạn

Nam Tân

 

29

Trần Văn Vạn

Nam Tân

 

30

Nguyên Thị Hiền

Minh Tân

 

31

Nguyễn Thị Toán

Hồng Phong

 

32

Ngô Quang Chỉnh

Thanh Quang

 

33

Nguyễn Thị Chế

Hiệp Cát

 

34

Trần Quang Trọng

An Bình

 

35

Hoàng Đức Thành

TT Nam Sách

 

36

Nguyễn Văn Bảy

Nam Hưng

 

37

Bùi Thị Tâm

Quốc Tuấn

 

B.

Đăng ký biến động đất đai

 

 

1

Mạc Văn Thụy

Nam Tân

 

2

Trần Văn Thống

Quốc Tuấn

 

3

Vũ Đình Điện

Quốc Tuấn

 

4

Lê Văn Lân

TT Nam Sách

 

5

Dương Thị Lan

Hợp Tiến

 

6

Nguyễn Bá Ngạn

An Sơn

 

7

Phạm Thị Nền

TT Nam Sách

 

8

Hoàng Kim Hà

TT Nam Sách

 

C.

Tách thửa hợp thửa đất

 

 

1

Nguyễn Thị Yêm

Nam Hồng

 

2

Phạm Thị Nhi

Đồng Lạc

 

3

Đinh Văn Phú

Nam Chính

 

4

Đinh Văn Thao

Nam Chính

 

5

Nguyễn Thị Chuốt

Hồng Phong

 

6

Phạm Thị Len

Đồng Lạc

 

7

Vũ Thị Sáu

Nam Chính

 

D.

Đính chính sai thông tin trên GCNQSDĐ đã cấp

 

 

1

Phạm Xuân Hoan

TT Nam Sách

 

E.

Quyết định UBND huyện cho phép chuyển mục đích SDĐ

 

 

1

Đỗ Huy Trình

TT Nam Sách

 

2

Nguyễn Đức Đản

Quốc Tuấn

 

3

Phạm Thị Hòa

TT Nam Sách

 

F.

Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

 

 

1

Đỗ Huy Sao

Nam Hồng

 

2

Nguyễn Hữu Đông

TT Nam Sách

 

3

Nguyễn Văn Diệp

Thái Tân

 

4

Nguyễn Văn Hồng

Thái Tân

 

5

Vương Thị Hiền

Thái Tân

 

6

Nguyễn Hữu Thức

Hồng Phong

 

7

Đặng Văn Cương

Hồng Phong

 

8

Ngô Công Xuyên

TT Nam Sách

 

9

Ngô Công Bảy

TT Nam Sách

 

10

Nguyễn Thị Luân

Thanh Quang

 

11

Ngô Bá Bắc

Namn Chính

 

12

Vương Hồng Bắc

Minh Tân

 

13

Phan Thị Hồng

Hồng Phong

 

14

Nguyễn Bá Công

Nam Trung

 

15

Dương Thị Tuyến

Nam Hưng

 

16

Nguyễn Bá Thường

An Sơn

 

17

Nguyễn Huy Bảy

TT Nam Sách

 

II.

LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

 

 

A.

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

 

1

Vũ Minh Khoa

An Bình

 

2

Vũ Đình Học

An Bình

 

3

Trần Thị Hoài Minh

Đồng Lạc

 

4

Nguyễn Văn Toàn

Nam Hưng

 

5

Đồng Văn Linh

Nam Hưng

 

6

Nguyễn Thị Hiên

Nam Hưng

 

7

Nguyễn Huy Hưng

An Bình

 

8

Phạm Thị Quyên

Hiệp Cát

 

9

Đồng Văn Hiển

Nam Hưng

 


 
Các tin mới hơn
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện ngày 19/02/2020 (20/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" UBND huyện ngày 14/02/2020 (17/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 12, 13/02/2020 (14/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 10/02/2020 (13/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 06, 07/02/2020 (10/02/2020)
Các bài liên quan
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 23, 24/9/2019 (25/09/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 20/9/2019 (21/09/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 17, 18/9/2019 (19/09/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 16/9/2019 (18/09/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 13/9/2019 (14/09/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay192 
 Hôm qua2573
 Tuần này6932 
 Tất cả3586920 
IP: 3.236.126.101