Kết quả giải quyết ....
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 09, 10/10/2019
Cập nhật: 10/10/2019 10:33:47 PM
 

TT

Lĩnh vực (thủ tục) + tên hồ sơ giao dịch

Địa chỉ

Ghi chú

I.

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

A.

Giao dịch bảo đảm

 

 

1

Nguyễn Trường Giang

TT Nam Sách

 

2

Nguyễn Trường Giang

TT Nam Sách

 

3

Trần Xuân Thống

Nam Tân

 

4

Nguyễn Xuân Hải

Hiệp Cát

 

5

Nguyễn Thị Hà

An Lâm

 

6

Nguyễn Huy Đang

An Sơn

 

7

Vũ Văn Mão

Hợp Tiến

 

8

Đặng Thị Nụ

TT Nam Sách

 

9

Nguyễn Thị Bấm

Nam Trung

 

10

Nguyễn Trung Học

TT Nam Sách

 

11

Nguyễn Văn Vĩnh

TT Nam Sách

 

12

Nguyễn Thị Quang

Đồng Lạc

 

13

Nguyễn Tiến Mạnh

Minh Tân

 

14

Dương Thị Huyên

Cộng Hòa

 

15

Nguyễn Văn Tuấn

Phú Điền

 

16

Mạc Thị Cúc

Hợp Tiến

 

17

Phạm Văn Tiến

TT Nam Sách

 

18

Nguyễn Văn Lưu

Thanh Quang

 

B.

Tách thửa, hợp thửa đất

 

 

1

Nguyễn Thị Thúy

An Lâm

 

2

Đoàn Bá Tiễn

Nam Chính

 

3

Nguyễn Văn Định

Hồng Phong

 

C.

Đăng ký biến động QSDĐ

 

 

1

Nguyễn Thị Ngân

Hồng Phong

 

2

Bùi Thị Ngọc

Quốc Tuấn

 

3

Hà Thị Thúy Vân

Nam Trung

 

4

Vũ Thị Bé

TT Nam Sách

 

5

Nguyễn Hữu Tiến

Minh Tân

 

6

Huynh Thị Thanh

TT Nam Sách

 

D.

Đính chính sai thông thin trên GCNQSDĐ

 

 

1

Nguyễn Thị Ngân

Hồng Phong

 

2

Trần Thị Hà

TT Nam Sách

 

3

Nguyễn Thị Lơ

An Lâm

 

4

Võ Thị Liên

Phú Điền

 

5

Hoàng thị Thanh Hằng

TT Nam Sách

 

6

Vũ Thị Bốn

Quốc Tuấn

 

7

Phạm Văn Đài

Đồng Lạc

 

E.

Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

 

 

1

Nguyễn Văn Thành

Thanh Quang

 

2

Nguyễn Văn Quý

Thanh Quang

 

3

Phí Thị Thu

Thanh Quang

 

4

Nguyễn Thị Bắc

Cộng Hòa

 

5

Nguyễn Mạnh Đàm

Cộng Hòa

 

6

Phạm Văn Tú

Đồng Lạc

 

7

Phạm Văn Bách

Đồng Lạc

 

8

Phạm Minh Tuấn

Đồng Lạc

 

9

Lương Thị Hoa

An Bình

 

10

Nguyễn Văn Tuyên

TT Nam Sách

 

11

Ngô Văn Việt

Đồng Lạc

 

12

Ngô Văn Cương

Đồng Lạc

 

13

Ngô Văn Đông

Đồng Lạc

 

14

Ngô Thị Quỳnh

Đồng Lạc

 

15

Quách Đại Dương

TT Nam Sách

 

16

Quách Đại Tỉnh

TT Nam Sách

 

17

Nguyễn Thị Nhiễu

Nam Tân

 

18

Nguyễn Thị Mai

An Sơn

 

19

Nguyễn Vì Sao

TT Nam Sách

 

20

Nguyễn Thị Chuốt

TT Nam Sách

 

21

Đỗ Huy Trình

TT Nam Sách

 


 
Các tin mới hơn
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện ngày 19/02/2020 (20/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" UBND huyện ngày 14/02/2020 (17/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 12, 13/02/2020 (14/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 10/02/2020 (13/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 06, 07/02/2020 (10/02/2020)
Các bài liên quan
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 07/10/2019 (08/10/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 04/10/2019 (06/10/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 02, 03/10/2019 (03/10/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 30/9/2019 (30/09/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 26, 27/9/2019 (28/09/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay204 
 Hôm qua2573
 Tuần này6944 
 Tất cả3586932 
IP: 3.236.126.101