Kết quả giải quyết ....
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 11/10/2019
Cập nhật: 14/10/2019 11:09:22 AM
 

TT

Lĩnh vực (thủ tục) + tên hồ sơ giao dịch

Địa chỉ

Ghi chú

I.

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

A.

Giao dịch bảo đảm

 

 

1

Nguyễn Văn Quả

Đồng Lạc

 

2

Nguyễn Minh Đức

Hồng Phong

 

3

Trần Hồng Sớ

Thái Tân

 

4

Bùi Thị Việt Hà

Thanh Quang

 

5

Phạm Thị Đông

Hiệp Cát

 

6

Nguyễn Huy Thọ

TT Nam Sách

 

7

Ngô Minh Toàn

Nam Tân

 

8

Trần Thị Cường

Hồng Phong

 

9

Nguyễn Minh Đức

Hồng Phong

 

10

Phạm Thị Huyền

TT Nam Sách

 

11

Dương Thị Huyền

Cộng Hòa

 

12

Nguyễn Văn Ngọc

Nam Tân

 

13

Vũ Thị Loan

Nam Trung

 

14

Trần Danh Giáp

Minh Tân

 

15

Trần Thị Mai

Quốc Tuấn

 

16

Nguyễn Huy Đang

An Sơn

 

17

Phạm Thị Kiêm Huế

Hiệp Cát

 

18

Nguyễn Thị Mỵ

An Sơn

 

19

Vũ Ngọc Trường

TT Nam Sách

 

20

Nguyễn Thị Hiền Dịu

TT Nam Sách

 

21

Phạm Thị Huyền

TT Nam Sách

 

22

Trần Thị Ngọc

An Lâm

 

23

Phạm Thị Bông

Hợp Tiến

 

24

Phạm Thị Kim Huế

Hiệp Cát

 

25

Nguyễn Văn Tú

Hiệp Cát

 

26

Trần Văn Đông

Hợp Tiến

 

27

Nguyễn Thị Mến

Hồng Phong

 

28

Nguyễn Thanh Hà

Nam Tân

 

29

Nguyễn Văn Thụy

Nam Tân

 

30

Nguyễn Thế Đo

Quốc Tuấn

 

31

Trần Văn Thống

Quốc Tuấn

 

32

Nguyễn Sơn

Nam Hồng

 

33

Lê Công Như

Quốc Tuấn

 

34

Nguyễn Thị Phúc

An Bình

 

35

Nguyễn Thị An

Đồng Lạc

 

B.

Tách thửa, hợp thửa đất

 

 

1

Nguyễn Tiến Tài

An Sơn

 

C.

Đăng ký biến động QSDĐ

 

 

1

Lê Văn Thành

Hợp Tiến

 

2

Nguyễn Huy Đắc

Phú Điền

 

3

Phạm Thị Lam

An Bình

 

4

Trần Huy Thắng

Nam Hưng

 

5

Nguyễn Thị Sâm

Hiệp Cát

 

6

Đoàn Đức Thảnh

Hiệp Cát

 

7

Trần Huy Thắng

Nam Hưng

 

D.

Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

 

 

1

Nguyễn Thị An

Phú Điền

 

2

Vương Thị Bẩy

Thái Tân

 

3

Đinh Bá Giới

Thái Tân

 

4

Trần Văn Dành

Thái Tân

 

5

Phạm Văn Chắn

Đồng Lạc

 

6

Vũ Quyết Thắng

Đồng Lạc

 

7

Lê Quang Bách

An Sơn

 

8

Nguyễn Thị Bảo

An Sơn

 

9

Mạc Văn Vang

Nam Tân

 

10

Nguyễn Văn Nhận

Minh Tân

 

11

Vương Văn Khánh

Minh Tân

 

12

Vương Văn Miện

Minh Tân

 

13

Vũ Xuân Vũ

TT Nam Sách

 

14

Phạm Huy Hàng

TT Nam Sách

 

15

Nguyễn Thị Nguyễn

TT Nam Sách

 

16

Tạ Thị Mơ

Quốc Tuấn

 

17

Nguyễn Hữu Trọng

Hồng Phong

 

18

Hoàng Văn Khanh

Hồng Phong

 

19

Nguyễn Hữu Đức

Hồng Phong

 

20

Đỗ Thị Hoa

TT Nam Sách

 

21

Nguyễn Trung Kiên

Thái Tân

 

E.

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

 

 

1

Lê Thị Loan

Hiệp Cát

 

2

Nguyễn Văn Thủ

Hợp Tiến

 

3

Nguyễn Văn Thìn

Nam Hồng

 

II.

LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

 

 

A.

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

 

1

Lê Thị Nga

Hợp Tiến

 

2

Lê Văn Tuấn

Hợp Tiến

 

3

Nguyễn Minh Ngọc

Đồng Lạc

 


 
Các tin mới hơn
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện ngày 19/02/2020 (20/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" UBND huyện ngày 14/02/2020 (17/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 12, 13/02/2020 (14/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 10/02/2020 (13/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 06, 07/02/2020 (10/02/2020)
Các bài liên quan
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 09, 10/10/2019 (10/10/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 07/10/2019 (08/10/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 04/10/2019 (06/10/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 02, 03/10/2019 (03/10/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 30/9/2019 (30/09/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay476 
 Hôm qua2573
 Tuần này7216 
 Tất cả3587204 
IP: 3.236.126.101