Thủ tục hành chính
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 15/7/2020
Cập nhật: 16/07/2020 03:37:56 PM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 15/7/2020
 

 

Tên hồ sơ ( TTHC)

Địa chỉ

A/

Đăng ký biến động đất đai

 

1

Nguyễn Thành Trung

Hợp Tiến

B/

Giao dịch đảm bảo

 

1

Nguyễn Huy xuyên

Quốc Tuấn

2

Nguyễn Huy xuyên

Quốc Tuấn

3

Vũ Thị Hảo

Nam Chính

4

Vũ Hữu Thắng

Nam Hưng

5

Vũ Hữu Thắng

Nam Hưng

6

Trần Văn Canh

Nam Tân

7

Đồng Thế Hưng

Nam chính

8

Nguyễn Thị Tuyết

Phú Điền

9

Đỗ Thị Hảo

Hồng Phong

10

Mai Văn Huynh

Nam Hồng

11

Nguyễn Đoàn Tin

An Sơn

12

Nguyễn Thị Luyến

Đồng Lạc

13

Nguyễn Hà Dũng

Nam Hồng

14

Đỗ Ngọc Tân

Thanh quang

15

Nguyễn Hữu Quân

Nam Hưng

16

Vương Văn Tuyên

Minh Tân

17

Đặng Thị Vui

Thái Tân

18

Nguyễn Thị Phượng

Thái Tân

19

Trần Duy Sáng

Hồng Phong

20

Đặng Văn Thuận

Nam Hồng

21

Đặng Văn Nam

Nam Trung

22

Nguyễn Thị Lan

Nam Hưng

C/

Tách thửa, hợp thửa

 

1

Vũ Thị Mai

Nam Hồng

2

Vương Văn Đua

Minh Tân

E/

Đính chính giấy chứng nhận QSDĐ

 

1

Nguyễn Thị Thơm

An Sơn

2

Lương Văn Hà

TT Nam Sách

3

Nguyễn Thị Thiềng

Thanh Quang

4

Nguyễn Thị Thanh

TT Nam Sách

5

Nguyễn Hữu Chinh

Nam Trung

6

Mạc Thọ Ký

Nam Tân

7

Trần Thị Hương Trâm

Đồng Lạc

F/

Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

 

1

Trần Văn Oánh

Minh

2

Vũ Thị Thúy

An Lâm

3

Vũ Đình Bạ

Minh Tân

4

Trần Hải Duy

TT Nam Sách

5

Trần Duy Hải

TT Nam Sách

6

Trần Thông

Thanh Quang

7

Nguyễn Ngọc Hựu

An sơn

8

Nguyễn Ngọc Hữu

An Sơn

9

Nguyễn Ngọc Tước

An Sơn

10

Trần Thị Là

An Sơn

11

Mạc Đức Toàn

TT Nam Sách

12

Ngô Văn Cường

Minh Tân

13

Nguyễn Mạnh toản

An Sơn

14

Vũ Thị Hồng

Nam Hưng

15

Nghiêm Thị Bông

Hợp tiến

16

Nguyễn Thị Dung

Đồng Lạc

17

Nguyễn Huy Thoại

An Sơn

18

Nguyễn Viết Khang

An Sơn

19

Nguyễn Văn Thi

An Sơn

20

Đặng Thị Hà

Minh Tân

21

Nguyễn Văn Đương

Minh Tân

22

Nguyễn Thị Thu

Hiệp Cát

23

Phan Thị Điềm

Đồng Lạc

24

Nguyễn Đức Hòa

An Lâm

25

Nguyễn Huy Đang

An Sơn

26

Phạm Công Sự

Quốc Tuấn

27

Nguyễn Thị Núi

TT Nam Sách

28

Vũ Tuấn Quyền

Hồng Phong


 
Các tin mới hơn
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 22/9/2020 (23/09/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 04/8/2020 (06/08/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 03/8/2020 (04/08/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 28/7/2020 (29/07/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 27/7/2020 (28/07/2020)
Các bài liên quan
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 14/7/2020 (15/07/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 09/7/2020 (10/07/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 06/7/2020 (07/07/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" UBND huyện ngày 01/7/2020 (02/07/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 29/6/2020 (01/07/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay4338 
 Hôm qua2144
 Tuần này8951 
 Tất cả3830741 
IP: 18.207.106.142