Hỏi - Đáp
 
Cách ly toàn xã hội: Những trường hợp nào được ra ngoài
3/31/2020 5:10:39 PM
Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ...
 
Những việc cần làm ngay phòng chống dịch bệnh Covid-19
3/28/2020 5:06:57 PM
Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo người dân, chính quyền các địa phương, các cơ quan, tổ chức thực hiện 7 việc sau:
 
Bầu cử trong đại hội được thực hiện như thế nào?
3/24/2020 8:52:20 AM
 
Số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy quy định như thế nào?
3/23/2020 2:24:50 PM
 
Cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên
3/20/2020 9:09:55 AM
Cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên được quy định cụ thể như sau:
 
Cơ cấu tham gia cấp ủy, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy như thế nào?
3/19/2020 8:07:09 AM
 
Tiêu chuẩn cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy và chức danh lãnh đạo chủ chốt
3/19/2020 8:05:49 AM
Tiêu chuẩn cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy và chức danh lãnh đạo chủ chốt được quy định cụ thể như sau:
 
Độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội?
3/18/2020 1:58:46 PM
Độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được quy định như thế nào?
 
Số lượng đoàn chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu tại Đại hội được qui định như thế nào?
3/17/2020 8:22:50 AM
 
Dự thảo văn kiện của cấp ủy trình đại hội gồm những văn kiện chủ yếu nào?
3/16/2020 10:23:33 AM
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay719 
 Hôm qua1445
 Tuần này9854 
 Tất cả3357448 
IP: 3.235.29.190