Kết quả giải quyết ....
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện ngày 19/02/2020
2/20/2020 3:12:36 PM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện ngày 19/02/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" UBND huyện ngày 14/02/2020
2/17/2020 9:50:35 AM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" UBND huyện ngày 14/02/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 12, 13/02/2020
2/14/2020 2:42:24 PM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 12, 13/02/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 10/02/2020
2/13/2020 3:20:57 PM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 10/02/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 06, 07/02/2020
2/10/2020 3:57:25 PM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 06, 07/02/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 04, 05/02/2020
2/7/2020 4:22:56 PM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 04, 05/02/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 03/02/2020
2/4/2020 4:29:03 PM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 03/02/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 17/01/2020
1/20/2020 8:56:38 AM
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 16/01/2020
1/17/2020 4:54:46 PM
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 15/01/2020
1/16/2020 10:33:19 AM
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay2482 
 Hôm qua2610
 Tuần này13060 
 Tất cả3654227 
IP: 3.235.107.209