Thủ tục hành chính
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 09/7/2020
7/10/2020 5:12:20 PM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 09/7/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 06/7/2020
7/7/2020 8:14:37 AM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 06/7/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" UBND huyện ngày 01/7/2020
7/2/2020 9:27:41 AM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" UBND huyện ngày 01/7/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 29/6/2020
7/1/2020 9:08:00 AM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 29/6/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 24/6/2020
6/25/2020 5:39:55 PM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 24/6/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 23/6/2020
6/24/2020 5:19:29 PM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 23/6/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 22/6/2020
6/23/2020 9:25:29 AM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 22/6/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 19/6/2020
6/22/2020 5:40:57 PM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 19/6/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 16/6/2020
6/17/2020 11:40:26 AM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 16/6/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 15/6/2020
6/16/2020 1:49:56 PM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 15/6/2020
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay269 
 Hôm qua2573
 Tuần này7009 
 Tất cả3586997 
IP: 3.236.126.101