Thủ tục hành chính
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 22/9/2020
9/23/2020 8:20:14 AM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 22/9/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 04/8/2020
8/6/2020 9:48:41 AM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 04/8/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 03/8/2020
8/4/2020 7:55:00 PM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 03/8/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 28/7/2020
7/29/2020 11:46:37 AM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 28/7/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 27/7/2020
7/28/2020 11:28:01 AM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 27/7/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 22/7/2020
7/22/2020 10:38:17 AM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 22/7/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 20/7/2020
7/21/2020 9:00:57 AM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 20/7/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 18/7/2020
7/20/2020 9:06:38 AM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 18/7/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 15/7/2020
7/16/2020 3:36:57 PM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 15/7/2020
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 14/7/2020
7/15/2020 6:06:01 PM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" huyện ngày 14/7/2020
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1558 
 Hôm qua3658
 Tuần này15715 
 Tất cả3810998 
IP: 34.205.93.2