TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ
Mã số PAKN
Họ và tên người phản ánh
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ MỚI NHẬN
Cổng thông tin điện tử của UBND huyện bị lỗi
Hỏi thông tin
mất rãnh thoát nươc do chủ trương làm đương bê tông nông thôn mơi
Tố Cáo Hành Vi Hoạt Động Trái Phép
Không nhận được các chính sách hỗ trợ cho người mặc covid làm việc tại Công ty may mặc phú nguyên