TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ
Mã số PAKN
Họ và tên người phản ánh
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ MỚI NHẬN
Winner X Gia Bao Nhieu
Winner X Gia Bao Nhieu
Cấp nước sạch của công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nam Sơn
làm thủ tục xang tên nhận quyền thừa kế
Đường trục xã Nam Trung