THƯỜNG TRỰC, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXVIII VÀ CÁC CƠ QUAN THUỘC HUYỆN ỦY
Ngày tạo:08/12/2020 17:10:22

I- THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

- Đồng chí Dương Văn Xuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

- Đồng chí Lê Quang Thụ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

- Đồng chí Hồ Ngọc Lâm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

II- CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1- Đồng chí Vương Phúc Thành - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ

2- Đồng chí Đồng Xuân Sơn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

3- Đồng chí Nguyễn Đình Dũng - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện

4- Đồng chí Nguyễn Tiến Hoan - Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị

5- Đồng chí Vương Xuân Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

6- Đồng chí Phùng Văn Diện - Phó Chủ tịch HĐND huyện

7- Đồng chí Đỗ Mạnh Hưng - Trưởng Công an huyện

8- Đồng chí Lê Đắc Thắng - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

III- CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

1- Đồng chí Nguyễn Tiến Khắc - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

2- Đồng chí Vũ Xuân Độ - Chánh Văn phòng Huyện ủy

3- Đồng chí Mạc Thanh Hưng - Phó Trưởng ban TT Ban Tổ chức Huyện ủy

4- Đồng chí Nguyễn Trọng Phan - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

5- Đồng chí Mạc Văn Thi - Phó Trưởng ban TT Ban Tuyên giáo Huyện ủy

6- Đồng chí Trần Thạch Vân - Phó Trưởng ban TT Ban Dân vận Huyện ủy

7- Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện

8- Đồng chí Nguyễn Công Đạt - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

9- Đồng chí Nguyễn Thị Vui - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

10- Đồng chí Phùng Thị Mai Anh - Bí thư Huyện đoàn

11- Đồng chí Vũ Quang Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện

12- Đồng chí Mạc Văn Tuấn - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

13- Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

14- Đồng chí Hoàng Đức Phương - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

15- Đồng chí Nguyễn Văn Thơm - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

16- Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng Đài Phát thanh huyện

17- Đồng chí Phạm Trung Dũng - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

18- Đồng chí Mạc Lê Phi - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

19- Đồng chí Trần Thị Thanh Huyền - Chánh Thanh tra huyện

20- Đồng chí Nguyễn Văn Nhuấn - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân

21- Đồng chí Trần Thị Thanh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

22- Đồng chí Lê Thị Lan Phương - Phó Trưởng phòng Nội vụ

23- Đồng chí Nguyễn Xuân Thảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Quang

24- Đồng chí Nguyễn Đức Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Sơn

25- Đồng chí Đặng Văn Duy - Bí thư Đảng ủy xã Cộng Hòa

26- Đồng chí Võ Hồng Nam - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lạc

27- Đồng chí Nguyễn Đăng Xuân - Chủ tịch UBND xã An Bình

28- Đồng chí Trần Đức Khanh - Bí thư Đảng ủy xã Minh Tân

IV. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY VÀ CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Văn phòng Huyện ủy:

- Đ/c Vũ Xuân Độ - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng

- Đ/c Nguyễn Hữu Thanh - Phó Chánh Văn phòng

- Đ/c Vũ Thị The - Phó Chánh Văn phòng

2. Ban Tổ chức Huyện ủy

- Đ/c Vương Phúc Thành - Ủy viên BTV, Trưởng ban

- Đ/c Mạc Thanh Hưng - Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực

- Đ/c Đặng Thị Hợp - Phó Trưởng ban

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Đ/c Nguyễn Tiến Hoan - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban

- Đ/c Mạc Văn Thi - Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực

- Đ/c Nguyễn Thị Tố Uyên - Phó Trưởng ban

4. Ban Dân vận Huyện ủy

- Đ/c Nguyễn Đình Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban

- Đ/c Trần Thạch Vân - Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực

- Đ/c Dương Văn An - Phó Trưởng ban

5. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

- Đ/c Đồng Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm

- Đ/c Nguyễn Tiến Khắc - Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

- Đ/c Lê Mộng Huần - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

6. Trung tâm Chính trị huyện

- Đ/c Nguyễn Tiến Hoan - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Giám đốc

- Đ/c Hồ Thành Nam - Phó Giám đốc

- Đ/c Nguyễn Đắc Long - Phó Giám đốc

V. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. Ủy ban MTTQ huyện

- Đ/c Nguyễn Đình Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch

- Đ/c Nguyễn Đại Chiến - Phó Chủ tịch

- Đ/c Nguyễn Thị Phương Nga - Phó Chủ tịch

2. Hội Liên hiệp phụ nữ

- Đ/c Nguyễn Thị Vui - Huyện ủy viên, Chủ tịch

- Đ/c Trịnh Thị Ngọc - Phó Chủ tịch

3. Hội Cựu chiến binh

- Đ/c Phạm Đình Bảy - Chủ tịch

- Đ/c Lưu Minh Đức - Phó Chủ tịch

4. Hội Nông dân

- Đ/c Nguyễn Thế Hoàn - Huyện ủy viên, Chủ tịch

5. Huyện đoàn

- Đ/c Phùng Thị Mai Anh - Huyện ủy viên, Bí thư

- Đ/c Nguyễn Minh Trang - Phó Bí thư

6. Liên đoàn Lao động

- Đ/c Nguyễn Công Đạt - Huyện ủy viên, Chủ tịch

- Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Lan - Phó Chủ tịch

 
------- 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo kết quả lựa chọn Đơn vị thực hiện đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất) tại thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách
+ Thông báo kết quả lựa chọn Đơn vị thực hiện đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất) tại xã Nam Trung, huyện Nam Sách
+ Thông báo kết quả lựa chọn Đơn vị thực hiện đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất) tại xã An Lâm, huyện Nam Sách
+ Thông báo kết quả lựa chọn Đơn vị thực hiện đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất) tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021
Lịch làm việc
Thông báo mời họp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Nam Sách
Cổng dịch vụ công Quốc gia
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ TRUYỀN HÌNH
- Ra mắt CLB nông dân với pháp luật xã An Lâm
- Huyện đoàn tổng kết công tác đoàn, đội
- Thẩm định xã Nông thôn mới nâng cao tại xã Thái Tân và An Lâm
- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đối thoại với một số hộ dân xã Quốc Tuấn
- Hỗi Chữ Thập đỏ huyện - dấu ấn một nhiệm kỳ
- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho trưởng các họ tộc
- Đoàn thanh niên tặng quà trung thu cho thiếu nhi
- Hội thảo đầu bờ, đánh giá mô hình giống lúa
- Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại cơ sở
- Đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cà rốt
- Mô hình trồng cây hoa thiên lý cho hiệu quả cao
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo huyện Nam Sách
- Nam Sách làm tốt công tác khai thác cát trái phép
- Hỗ trợ tiêu thụ cá lồng huyện Nam Sách
- Lãnh đạo huyện kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão
- Xét xử 3 đối tượng trộm cắp tài sản
- Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện Nam Sách khóa XX
- Nam Sách nâng cấp mở rộng đường giao thông
- Nam Hồng tăng cường phòng chống dịch tại chợ
- Huyện đoàn thăm tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn
- Ngành y tế học tập và làm theo Bác "Lương y phải như từ mẫu"
- Công an Nam Sách phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ trái phép ma túy
- Xã Nam Chính học tập và làm theo Bác
- Mô hình chuyển giao giống lúa Gia lộc 37 tại huyện Nam Sách
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện Nam Sách
- Nam Sách kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, công ty, phòng giao dịch ngân hàng
- Hội người mù huyện Nam Sách từng bước khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
- Các đồng chí lãnh đạo huyện Nam Sách kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022
- Tòa án nhân dân huyện Nam Sách xét xử 02 bị cáo phạm tội tàng trữ trái phép ma túy
- Cần có giải pháp phát triển cá lồng trên sông gắn với bảo vệ môi trường
- Tuổi trẻ Nam Sách chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh Covid 19
- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình
- Kết thúc phong tỏa cách ly y tế đối với xã Quốc Tuấn và xã Thanh Quang
- Xã Thái Tân triển khai sản xuất sau khi dỡ bỏ phong tỏa, cách ly y tế
- Phát huy vai trò của cán bộ cơ sở trong công tác phòng chống dịch Covid 19
- Trung tâm y tế huyện Nam Sách tổ chức hoạt động khám chữa bệnh trở lại
- Tăng cường phòng chống dịch tại chợ thị trấn Nam Sách
- Đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo công tác chống dịch tại huyện Nam Sách
- Các tăng ni phật tử trên địa bàn huyện Nam Sách chung tay phòng chống dịch
- Nam Sách đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ chống dịch
- Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương ủng hộ kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch
- Nam Sách phấn đấu mở rộng "vùng xanh" từng bước xóa bỏ "vùng đỏ" trong phòng chống dịch
- Tấm lòng thơm thảo của chị Bích và chị Thủy với bà con quê hương giữa mùa dịch
- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn để phòng chống dịch
- Công bố quyết định kết thúc cách ly y tế đối với thị trấn Nam Sách
- Ấm lòng những "bữa cơm 0 đồng" trong những ngày chống dịch
- Đồng chí Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Nam Sách kiểm tra hoạt động của Tổ Covid cộng đồng
- Tấm lòng vàng của chị Liên đối với bà con giữa mùa dịch
- Nam Sách cần tiếp tục quản lý tốt các khu cách ly tập trung để phòng lây nhiễm chéo
- Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại các địa phương
- Nam Sách huy động 211 giáo viên tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch
- Hỗ trợ nông dân trong vùng phong tỏa phun thuốc trừ sâu hại lúa mùa bằng thiết bị bay
- Bữa cơm 0 đồng của Hội phụ nữ thị trấn Nam Sách
- Huyện Đoàn Nam Sách trao nhu yếu phẩm hỗ trợ xã Thái Tân và thị trấn Nam Sách chống dịch
- Đồng chí Lưu Văn Bản- Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương
- Nam Sách quyết liệt bảo vệ "vùng xanh" không để dịch bệnh xâm nhiễm
- Nam Sách khóa chặt 5 ổ dịch- Các doanh nghiệp sớm hoạt động trở lại
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Nam Sách
- Nam Sách hỗ trợ gạo cho hộ nghèo ở thị trấn Nam Sách và xã Thái Tân
- Đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác chống dịch tại huyện Nam Sách
- Nam Sách đảm bảo suất ăn cho những người đang cách ly tập trung
- Công an huyện Nam Sách tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid 19
- Lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho người dân thôn Tân Thắng xã Thái Tân
- Các đồng chí lãnh đạo huyện tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch
- Chính quyền và người dân xã Thái Tân quyết tâm chống dịch
- Đồng chí Lưu Văn Bản- Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực tế kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại Nam Sách
- Nam Sách khẩn trương lấy mẫu diện rộng để phòng chống dịch bệnh
- Nam Sách đẩy nhanh viêc lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng
- Nam Sách đảm bảo nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân chống dịch.
- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản chi đạo Nam Sách thần tốc truy vết và lấy mẫu xét nghiệm Covid 19 để khoanh vùng, dập dịch.
- Huyện Nam Sách lập 52 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid 19
- Lấy mẫu xét nghiệm Covid 19 cho toàn bộ người dân xã Thái Tân
- Nam Sách thần tốc truy vết F1 và xét nghiệm SatrCov2 cho người dân
- Lễ Dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7
- Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo huyện Nam Sách tặng quà gia đình chính sách và người có công
- Hội LHPN Nam Sách tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026
- Phóng sự: Hội LHPN Nam Sách dấu ấn một nhiệm kỳ thành công
- Huyện Nam Sách không chủ quan trong công tác phòng chống dịch Covid 19
- Phụ nữ Nam Sách góp sức xây dựng nông thôn mới
- Hội Khuyến học huyện Nam Sách sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2021
- Viện kiểm sát Nhân dân huyện Nam Sách sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021
- Nam Sách phối hợp tổ chức chương trình vì sức khỏe cộng đồng tại xã Nam Trung
- Nam Sách tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19
- Đồng chí Lê Quang Thụ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp thứ Hai HĐND xã Đồng Lạc
- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tặng quà cán bộ y tế tham gia chống dịch tại TP Hồ Chí Minh
- Hội Nông dân huyện Nam Sách sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023
- Hiệu quả từ mô hình trồng sen khu ruộng trũng ở xã Quốc Tuấn (Nam Sách)
- Ngân hàng Agribank phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện trao quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn huyện Nam Sách
- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
- Lãnh đạo huyện động viên các Hội đồng thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn
- Kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND-UBND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026
- Xã Nam Trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026
- Kỳ họp thứ Nhất của HĐND huyện Nam Sách (khóa XX), nhiệm kỳ 2021-2026
- Thanh Quang tập trung huy động nguồn lực để sớm trở thành thị trấn trước năm 2025
- Vì hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy
- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nam Sách tiến hành Hội nghị lần thứ 6 (mở rộng)
- Nam Sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng tập trung
- Huy động các nguồn lực để xây dựng xã Thanh Quang sớm trở thành thị trấn
- BTV Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Thanh Quang
- Nam Sách mở rộng diện tích cấy máy vụ mùa 2021
- Nam Sách tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
- Nam Sách đánh giá kết quả sản xuất vụ chiêm xuân 2021
- Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
- Câu lạc bộ thiện nguyện sức trẻ Nam Sách tặng bò cho hộ nghèo ở xã Hiệp Cát
- Đảng bộ huyện Nam Sách tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ
- Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022
- Thêm một vụ xuân năng xuất lúa đạt cao
- Lãnh đạo Sở NN&PTNT kiểm tra chỉ đạo ứng phó với bão số 2 tại huyện Nam Sách
- Huyện Nam Sách triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 đợt 3 năm 2021
- Dâng hoa tại Nhà Bia nơi thành lập Tỉnh ủy lâm thời Hải Dương (10/6/1940-10/6/2021)
- Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương
- Nam Sách quyết tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19
- Nam Sách phát động ủng hộ quỹ mua vắc xin phòng Covid 19
- Hiệu quả mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân
- Ban chỉ huy Quân sự huyện Nam Sách tổ chức Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021
- Đồng chí Bí thư Huyện ủy Dương Văn Xuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số doanh nghiệp
- Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Nam Sách
- Các đồng chí Thường trực Huyện ủy tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở
- Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Nam Sách
- Đồng chí Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Nam Sách
- PS: Nam Sách quyết tâm thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
- Hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
- Các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng chống dịch bệnh tại các xã, thị trấn
- 53 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Nam Sách khóa 20 tiếp xúc với cử tri để vận động bầu cử
- Nam Sách tăng cường kiểm tra và xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
- Nam Sách tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp
- Nam Sách tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp
- Huyện Nam Sách trao quà cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Tháng nhân đạo 2021
- Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Nam Sách
- Hiệu quả mô hình liên kết sản xuất hương ở thôn Tống Xá
- Hội LHPN Nam Sách tích cực tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
- Các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch tại cơ sở
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã
- Nam Sách chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử
- Nam Sách sơ kết 6 năm thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự 2015
- Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Nam Sách
- Nam Sách cơ bản hoàn thành Đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026
- Triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử
- Giải cờ tướng Đại hội TDTT huyện Nam Sách lần thứ IX
- Công khai phương án bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp An Phát 1 tại xã Quốc Tuấn
- Tập trung nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn thư của công dân
- Hiệu quả mô hình trồng hoa loa kèn ở xã Hồng Phong
- Tập trung nâng cao chất lượng đầu vào lớp 10 THPT
- Nam Sách tập trung rà soát danh sách cử tri, bảo đảm quyền bầu cử của công dân
- Hội thao thể dục thể thao lực lượng vũ trang năm 2021
- Huyện Đoàn Nam Sách phối hợp tặng quà học sịnh nghèo vượt khó
- Hội nghị hiệp thương lần thứ Ba lập danh sách 53 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
- Thường trực Huyện ủy làm việc với các cơ quan khối văn hóa xã hội của huyện
- Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Nam Sách
- Thị trấn Nam Sách hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
- Nam Sách tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp
- Phát triển cây Ngưu bàng tại xã Thái Tân huyện Nam Sách
- Đại hội điểm Hội chữ thập đỏ xã An Bình
- Đại hội đại biểu phụ nữ xã Thái Tân nhiệm kỳ 2021-2026
- Ban Thường vụ Huyện ủy giao ban trực tuyến đánh giá tiến độ chuẩn bị cho bầu cử
- Thường trực Huyện ủy làm việc với các cơ quan khối tư pháp và khối tài chính của huyện
- Nam Sách tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử
- Công an huyện Nam Sách đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp
- Các trường Mầm non trên địa bàn huyện chuẩn bị tốt các điều kiện để đón học sinh trở lại trường
- Lãnh đạo UBND huyện thăm đồng và chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân
- Nam Sách đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
- Nam Sách triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp An phát 1
++ TIẾNG HÁT QUÊ HƯƠNG
- Bên tượng đài chị Bười
- Con đường gốm sứ
- Dạt dào tình Bác yêu thương
- Hát câu tình gốm quê ta
- Hát về quê hương
- Lắng nghe vang mãi khúc tình ca
- Nam Sách một miền quê
- Nam Sách những khúc ca anh hùng
- Nam Tân đất mẹ anh hùng
- Quê hương trên đường đổi mới
- Quê tôi anh hùng
- Thắm tình Chu Đậu quê em
- Tiếng hát quê hương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của UBND huyện
Văn bản ban hành của HĐND huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 426
Hôm nay 2,890
Tháng này: 209,787
Tất cả: 2,487,799
THƯ VIỆN ẢNH