Chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cập nhật:13/01/2021 10:53:57
Những năm qua, việc triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo, đạt được kết quả tích cực

Cùng với việc triển khai nghiêm túc việc học tập các chuyên đề theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị hàng quý, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng cũng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các công việc đột phá. Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đăng ký với tỉnh thực hiện 02 công việc đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong đó, công việc thứ nhất: Tăng cường chỉ đạo, áp dụng các biện pháp để đạt hiệu quả tỷ lệ chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, khu dân cư; Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã. Công việc thứ hai là: Tiếp tục “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Hai công việc trên được Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn nhằm tạo bước đột phá, nhằm nâng tỷ lệ chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, khu dân cư; Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp, hội nghị trên địa bàn huyện.

 

Chất lượng các hội nghị được Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức ngày càng được nâng lên

Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện. Trong đó, phân công Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì thực hiện công việc đột phá thứ nhất; Văn phòng Huyện ủy chủ trì thực hiện công việc đột phá thứ hai.

Để thực hiện có hiệu quả công việc đột phá thứ nhất, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tích cực chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án 01 của Tỉnh ủy về “sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020”. Đến nay, trên địa bàn huyện có 88/93 thôn, khu dân cư bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu dân cư, đạt tỷ lệ 94,6%, vượt kế hoạch đề ra 24,6% (kế hoạch đề ra trên 70%); có 09/19 xã, thị trấn thực hiện bí thư đảng ủy, đồng thời là chủ tịch UBND xã, đạt tỷ lệ 47,3%, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch đề ra có từ 2-3 đồng chí).

Năm 2020, công tác tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Huyện ủy và các cơ quan đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài việc tổ chức các hội nghị thường kỳ như hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy... theo quy định thì việc tổ chức các hội nghị đột xuất, chuyên đề diễn ra trên địa bàn huyện đều được tổ chức phù hợp với thực tế của địa phương, hiệu quả, tiết kiệm. Các hội nghị của huyện từng bước có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức mang lại hiệu quả, giảm thiểu thủ tục hành chính, cụ thể như: Một số hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được tổ chức với quy mô mở rộng, thành phần triệu tập gồm cả các đồng chí bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện. Bên cạnh đó, việc lồng ghép triển khai các nhiệm vụ trong cùng một hội nghị cũng được thực hiện thường xuyên mang lại hiệu quả nhất định giúp hội nghị và đại biểu tiết kiệm được về thời gian, kinh phí... Các tài liệu phục vụ các hội nghị cũng được chuẩn bị chu đáo và gửi trước cho các đại biểu nghiên cứu 2 - 3 ngày, qua đó tránh việc phải trình bày báo cáo tại các hội nghị, cuộc họp. Tại hội nghị, cuộc họp, các cơ quan có nội dung báo cáo chỉ báo cáo những nội dung chính, nhất là những điểm mới trước hội nghị, do đó dành nhiều thời gian cho các đại biểu phát biểu ý kiến, thảo luận. Tại các hội nghị, các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến trên tinh thần dân chủ, cởi mở thẳng thắn, mang tính xây dựng. Việc kết luận hội nghị, cuộc họp của lãnh đạo đã rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành và điều kiện, tiến độ thực hiện…

Trước đây, trong quá trình tổ chức một số hội nghị, còn tình trạng đại biểu thiếu tập trung, thậm chí ra ngoài, làm việc riêng. Để khắc phục tình trạng trên, bên cạnh việc quán triệt nghiêm túc các quy định hội nghị, cuộc họp để các đại biểu nắm được, thì trong quá trình tổ chức hội nghị, nếu phát hiện ra cán bộ, đảng viên thiếu tập trung, bỏ ra ngoài làm việc riêng thì người chủ trì hội nghị đều trực tiếp nhắc nhở; sau hội nghị người chủ trì có thể ra công văn nhắc nhở đối với từng trường hợp cụ thể về việc chấp hành chế độ họp. Do đó, đến nay tình trạng đại biểu làm việc riêng trong hội nghị, cuộc họp đã giảm đi nhiều.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hội nghị, cuộc họp, huyện đã xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn. Đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu các cuộc họp trực tuyến từ huyện xuống các xã, thị trấn. Với việc tổ chức hội nghị trực tuyến góp phần giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hội nghị. Đầu tháng 12/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Sách lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 -2025; nét mới của lần quán triệt nghị quyết lần này, đó chính là đồng chí Bí thư Huyện ủy và bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy là người trực tiếp quán triệt Nghị quyết đối với hội nghị của cấp mình; qua đó nâng cao chất lượng của các hội nghị.

 
Việc tổ chức các hội nghị trực tuyến góp phần nâng cao hiệu quả hội nghị 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy lựa chọn, đăng ký những công việc đột phá. Năm 2020, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ đã đăng ký và thực hiện có hiệu quả 64 công việc đột phá.

Do tích cực tổ chức thực hiện các công việc đột phá của các cơ quan, địa phương, đơn vị, đến nay một số vấn đề khó khăn, hạn chế đã được khắc phục, một số vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân đã được tập trung giải quyết; nhân dân phấn khởi, tin tưởng và tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động.

Cùng với thực hiện tốt các công việc đột phá, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt việc ghi "sổ gương người tốt, việc tốt" làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2020, các chi bộ trong huyện đã ghi được gần 1.200 gương người tốt, việc làm tốt, tiêu biểu, những nghĩa cử cao đẹp của tập thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình học tập và làm theo Bác. Thông qua việc ghi sổ gương người tốt, việc tốt đã khích lệ, động viên kịp thời cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời làm cơ sở cho việc đánh giá, bình xét thi đua cuối năm.

HUY PHONG 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Nam Sách đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (18/01/2021)
- Huyện Nam Sách tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Tân Sửu 2021 (18/01/2021)
- Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Thăng dự sinh hoạt Chi bộ tại thôn Đầu Bến (15/01/2021)
- Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (15/01/2021)
- Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ ngay từ tháng đầu năm 2021 (13/01/2021)
- Nam Sách thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025(08/01/2021)
- Đảng bộ xã Minh Tân tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020(07/01/2021)
- Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nam Sách tiếp dân định kỳ tháng 1/2021(04/01/2021)
- Vẻ vang 75 năm Quốc hội Việt Nam(04/01/2021)
- Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý một số trường Mầm non trên địa bàn huyện(02/01/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản
+ Trao tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021
+ Kết quả kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện khóa XIX
+ Ngày 4/1/2021, đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp dân định kỳ tháng 1/2021
Lịch làm việc
Thông báo mời họp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Nam Sách
Cổng dịch vụ công Quốc gia
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ TRUYỀN HÌNH
++ TIẾNG HÁT QUÊ HƯƠNG
- Bên tượng đài chị Bười
- Con đường gốm sứ
- Dạt dào tình Bác yêu thương
- Hát câu tình gốm quê ta
- Hát về quê hương
- Lắng nghe vang mãi khúc tình ca
- Nam Sách một miền quê
- Nam Sách những khúc ca anh hùng
- Nam Tân đất mẹ anh hùng
- Quê hương trên đường đổi mới
- Quê tôi anh hùng
- Thắm tình Chu Đậu quê em
- Tiếng hát quê hương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của UBND huyện
Văn bản ban hành của HĐND huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 173
Hôm nay 3,872
Tháng này: 72,259
Tất cả: 1,110,921
THƯ VIỆN ẢNH