Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 30/8/2021
Ngày tạo: 30/08/2021

TT

LĨNH VỰC ( THỦ TỤC ) + TÊN HỒ SƠ

ĐỊA CHỈ

I

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

A

Đất đai

 

1

Nguyễn Xuân Khuôn

Thị trấn Nam Sách

2

Nguyễn Hữu Thắng

Thị trấn Nam Sách

3

Nguyễn Văn Vược

Nam Tân

4

Nguyễn Văn Hà

An Sơn

5

Nguyễn Thị Liễu

Hồng Phong

6

Vương Văn Hồng

Minh Tân

B

Đăng ký biện pháp đảm bảo

 

1

Phạm Như Anh

Đồng Lạc

2

Đinh Thọ Huy

Nam Hồng

3

Nguyễn Thị Thu

Thái Tân

4

Nguyễn Năng Chiến

Hồng Phong

5

Trần Thị Tuyền

An Sơn

6

Đỗ Đình Phượng

Thị trấn Nam Sách

7

Đỗ Thị Nga

Hồng Phong

8

Nguyễn Văn Chăm

Nam Tân

9

Lê Thị Bình

An Bình

10

Nguyễn Văn Đương

Hiệp Cát

11

Nguyễn Thị Hiền

Thị trấn Nam Sách

12

Bùi Xuân Sức

Cộng Hòa

 

                                                                        Văn phòng HĐND - UBND

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 10/11/2022 (11/11/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 09/11/2022 (11/11/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 08/11/2022 (11/11/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 07/11/2022 (11/11/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 04/11/2022 (11/11/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 27/8/2021(30/08/2021)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 26/8/2021(27/08/2021)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 25/8/2021(26/08/2021)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 24/8/2021(25/08/2021)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 23/8/2021(24/08/2021)
 
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
100%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NAM SÁCH
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nam Sách
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Quang Hoàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 20/GP-STTTT
Ngày 10/2/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
Email: bbtnamsach@gmail.com