Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 01/9/2021
Ngày tạo: 06/09/2021

TT

LĨNH VỰC ( THỦ TỤC ) + TÊN HỒ SƠ

ĐỊA CHỈ

I

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

A

Đất đai

 

1

Trần Thị Thu

An Sơn

2

Mạc Văn Vấn

Nam Tân

3

Bùi Thị Phương

An Lâm

4

Nguyễn Thế Long

Thanh Quang

5

Nguyễn Thanh Bình

Hồng Phong

6

Trần Văn Dũng

Hồng Phong

7

Nguyễn Văn Quốc

Đồng Lạc

8

Trần Văn Sang

Đồng Lạc

9

Phạm Văn Niết

Hiệp Cát

10

Hoàng Huy Minh

Hồng Phong

11

Trần Đình Bệch

An Bình

12

Đặng Thị Dung

Minh Tân

13

Bùi Đình Đàn

An Bình

14

Đặng Đình Dương

Thái Tân

15

Trần Văn Hậu

Hiệp Cát

16

Đỗ Huy Thơm

Hồng Phong

17

Mạc Đức Khoa

Cộng Hòa

18

Bùi Văn Thanh

Phú Điền

19

Hoàng Đăng Vại

Thái Tân

20

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Nam Hồng

21

Trần Văn Phường

Nam Chính

22

Trần Thái Hưng

Thị trấn Nam Sách

23

Lê Văn Tuân

Đồng Lạc

24

Nguyễn Thái Sơn

Thị trấn Nam Sách

25

Vũ Quốc Huy

Quốc Tuấn

26

Nguyễn Thị Nhang

Quốc Tuấn

27

Nguyễn Thị Nga

Thị trấn Nam Sách

28

Vương Văn Trưởng

Minh Tân

B

Đăng ký biện pháp đảm bảo

 

1

Nguyễn Ngọc Vượng

Thị trấn Nam Sách

2

Trịnh Thị Cam

Hiệp Cát

3

Nguyễn Văn Tuấn

An Sơn

4

Nguyễn Xuân Đạo

Thanh Quang

5

Trương Đình Thọng

Thanh Quang

6

Phạm Văn Giản

Đồng Lạc

7

Nguyễn Xuân Đình

Quốc Tuấn

8

Đào Thị Lai

Hồng Phong

9

Trịnh Thị Yến

Thị trấn Nam Sách

10

Phạm Công Đoàn

Quốc Tuấn

11

Phạm Thị Tố Liên

Hồng Phong

12

Nguyễn Thị Quỳnh

Nam Trung

 
                                                                  Văn phòng HĐND - UBND
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 10/11/2022 (11/11/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 09/11/2022 (11/11/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 08/11/2022 (11/11/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 07/11/2022 (11/11/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 04/11/2022 (11/11/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 31/8/2021(31/08/2021)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 30/8/2021(30/08/2021)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 27/8/2021(30/08/2021)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 26/8/2021(27/08/2021)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 25/8/2021(26/08/2021)
 
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
100%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NAM SÁCH
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nam Sách
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Quang Hoàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 20/GP-STTTT
Ngày 10/2/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
Email: bbtnamsach@gmail.com