Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 26/01/2022
Ngày tạo: 27/01/2022

TT

LĨNH VỰC ( THỦ TỤC ) + TÊN HỒ SƠ

ĐỊA CHỈ

I

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

A

Đất đai

 

1

Trần Thị Mai

An Sơn

2

Mạc Văn Quảng

Hợp Tiến

3

Nguyễn Khắc Hường

An Sơn

4

Phạm Văn Tuyên

Nam Hưng

5

Đỗ Huy Thung

An Lâm

6

Nguyễn Văn Huân

An Sơn

7

Đỗ Thị Dùng

Hồng Phong

8

Trần Duy Hùng

TT Nam Sách

9

Nguyễn Thị Thơm

Hồng Phong

10

Vương Thị Hiền

An Lâm

11

Đoàn Văn Trường

Đồng Lạc

12

Trần Phúc Minh

Hồng Phong

13

Nguyễn Văn Huy

Nam Hồng

14

Nguyễn Trọng Bảo

Nam Hồng

15

Trương Quang Tuyên

TT Nam Sách

16

Nguyễn Văn Vang

Nam Hồng

17

Đinh Văn Cường

Hồng Phong

18

Dương Đình Khê

Thanh Quang

19

Phạm Đình Hiên

Hợp Tiến

20

Lê Quang Sự

Nam Hồng

21

Vương Thị Thúy

An Sơn

22

Đỗ Thị Thu Hiền

Thanh Quang

23

Nguyễn Huy Thành

Nam Chính

24

Nguyễn Thị Trang

Hồng Phong

25

Lê Thị Mai

Thái Tân

26

Nguyễn Thị Tu

Nam Hồng

27

Trần Hữu Sự

TT Nam Sách

28

Nguyễn Thị Lê

Minh Tân

29

Lê Thế Anh

Hồng Phong

30

Trần Tuấn Tài

Phú Điền

31

Vũ Đình Trạ

Quốc Tuaans

32

Hoàng Thị San

Hồng Phong

33

Phạm Quỳnh Trang

Nam Hưng

34

Nguyễn Thị Thủy

Nam Trung

35

Nguyễn Đức Tâm

Quốc Tuấn

36

Hoàng Văn Thắng

Đồng Lạc

37

Trần Duy Linh

TT Nam Sách

38

Nguyễn Văn Lực

Đồng Lạc

39

Vương Thị Tấn

Minh Tân

40

Nguyễn Thị Hanh

Nam Tân

41

Trần Thị Tuyến

Hồng Phong

42

Nguyễn Thị Linh

Cộng Hòa

43

Nguyễn Thị Thuyền

An Lâm

44

Phạm Như Anh

Đồng Lạc

45

Nguyễn Hồng Luật

TT Nam Sách

46

Trần Thị Thúy

TT Nam Sách

47

Nguyễn Ngọc Tần

Hồng Phong

48

Trần Văn Chương

An Sơn

49

Bùi Xuân Tú

Quốc Tuấn

50

Đặng Thị Dương

Nam Trung

B

Đăng ký biện pháp đảm bảo

 

1

Phạm Thị Ngoan

Nam Trung

2

Hoàng Kim Duy

Thái Tân

3

Phạm Đức Tần

Thái Tân

4

Phạm Văn Quảng

TT Nam Sách

5

Trần Văn Lợi

Thái Tân

6

Vương Văn Nghị

Minh Tân

7

Trần Duy Nhất

TT Nam Sách

8

Hoàng Thị Lũy

Quốc Tuấn

9

Lê Khả Tất

Quốc Tuấn

10

Nguyễ n Hồng Bắc

Hồng Phong

11

Trần Văn Huấn

Hồng Phong

12

Trần Văn Hải

Quốc Tuấn

13

Trần Văn Hưng

Nam Chính

II

LĨNH VỰC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

A

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

1

Trần Thị Si

Nam Tân

2

Phạm Thị Quang

Thái Tân

III

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-KH

 

A

Đăng ký thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

 

1

Phạm Thị Huyền

Thanh Quang

2

Phạm Anh Tuấn

Quốc Tuấn

3

Nguyễn Đình Cường

An Bình

4

Nguyễn Danh Hiếu

Cộng Hòa

5

Vũ Thế Sự

Quốc Tuấn

6

Nguyễn Đức Khoái

Nam Trung

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 18/5/2022 (20/05/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 17/5/2022 (18/05/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 16/5/2022 (17/05/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 13/5/2022 (16/05/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 12/5/2022  (13/05/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 25/01/2022(26/01/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 24/01/2022(26/01/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 21/01/2022(24/01/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 20/01/2022(21/01/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 19/01/2022(20/01/2022)
 
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 20307
Trước & đúng hạn: 19876
Trễ hạn: 5
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/05/2022 22:01:23)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NAM SÁCH
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nam Sách
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Quang Hoàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 20/GP-STTTT
Ngày 10/2/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
Email: bbtnamsach@gmail.com