Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 16/5/2022
Ngày tạo: 17/05/2022
 

TT

LĨNH VỰC ( THỦ TỤC ) + TÊN HỒ SƠ

ĐỊA CHỈ

I

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

A

Đất đai

 

1

Trần Thị Xinh

Nam Hồng

2

Nguyễn Văn Phong

Nam Hồng

3

Nguyễn Thị Nhường

Hồng Phong

4

Nguyễn Thị Vân

Nam Hồng

5

Nhữ Thị Xưa

Hồng Phong

6

Nguyễn Văn Giới

Thanh Quang

7

Nguyễn Thị Hương

Thanh Quang

8

Hoàng Thị Thoa

Đồng Lạc

9

Trịnh Đức Hải

Hiệp Cát

10

Trần Tiến Ước

Hiệp Cát

11

Vương Văn Hoan

Minh Tân

13

Nguyễn Huy Hiệp

Nam Hồng

14

Lê Tiến Sĩ

Minh Tân

15

Nguyễn Thị Hoa

Hồng Phong

16

Phùng Thị Thúy

Đồng Lạc

17

Nguyễn Đức Hiệu

TT Nam Sách

18

Vũ Tuấn Anh

Đồng Lạc

19

Bùi Văn Hiến

Thanh Quang

20

Đỗ Thị Hà

Hồng Phong

21

Đoàn Văn Thế

Đồng Lạc

22

Hứa Duy Tâm

TT Nam Sách

23

Khổng Minh Tân

TT Nam Sách

24

Nguyễn Thị Huyền

Nam Hồng

25

Nguyễn Văn Kiều

TT Nam Sách

26

Phạm Ngọc Anh

Minh Tân

27

Nguyễn Thị Thoa

An Lâm

28

Nguyễn Thị Miên

An Lâm

29

Nguyễn Văn Dũng

An Lâm

30

Vũ Đình Nhượng

Nam Trung

31

Đinh Thị Thu Huyền

An Lâm

32

Lê Công Sửu

Quốc Tuấn

33

Nguyễn Thị Vấn

Nam Tân

34

Lê Xuân Kha

Cộng Hòa

35

Hoàng Thị Thoa

Nam Chính

36

Phạm Ngọc Thiệp

Đồng Lạc

37

Nguyễn Văn Dũng

TT Nam Sách

38

Hoàng Thị Thoa

Đồng Lạc

39

Trần Huy Hòa

Nam Tân

40

Đoàn Bá Khương

Hiệp Cát

41

Trần Thế Nam

Quốc Tuấn

42

Nguyễn Thị Thu

Thái Tân

43

Phạm Thị Bằng

Hợp Tiến

44

Nguyễn Văn Triển

Nam Trung

45

Nguyễn Văn Triển

Nam Trung

46

Nguyễn Thị Lộc

Quốc Tuấn

47

Phạm Thị Hoạt

Nam Hồng

48

Nguyễn Thị Mai

Quốc Tuấn

49

Hoàng Văn Thứ

Hiệp Cát

50

Trương Quang Tuyên

An Lâm

51

Lương Viết Triện

An Bình

52

Nguyễn Văn Hải

Hồng Phong

53

Trần Tú Anh

Hồng Phong

54

Phạm Đức Phương

Phú Điền

55

Hoàng Huy Minh

Hồng Phong

56

Nguyễn Thị Luyến

TT Nam Sách

57

Nguyễn Thị Mai Lan

TT Nam Sách

58

Nguyễn Thị My

TT Nam Sách

59

Đồng Thị Nga

TT Nam Sách

60

Bùi Mỹ Hạnh

Phú Điền

61

Nguyễn Thị Chúc

Phú Điền

62

Nguyễn Văn Ngọc

Phú Điền

63

Nguyễn Thị Thơm

Phú Điền

64

Đồng Thị Thanh

TT Nam Sách

65

Phạm Văn Kháng

TT Nam Sách

66

Vũ Huy Duy

TT Nam Sách

67

Bùi Thị Hòa

TT Nam Sách

68

Vũ Thị Thủy

TT Nam Sách

69

Lê Thị Vân

TT Nam Sách

70

Vũ Đình Nhượng

Nam Trung

71

Lê Quang Khanh

Nam Trung

72

Lê Xuân Kha

Nam Trung

73

Trần Thị Hoa

Nam Hưng

74

Chu Thị Tới

Nam Hưng

75

Nguyễn Ngọc Vĩnh

Nam Hưng

B

Đăng ký biện pháp đảm bảo

1

Vũ Chính Nghĩa

P Phạm Ngũ Lão – TP Hải Dương

2

Nguyễn Văn Trai

Xã Quyết Thắng – TP Hải Dương

3

Lê Thị Năm

An Bình

4

Nguyễn Đức Nghiêm

Nam Tân

5

Hoàng Thị Thanh Hằng

TT Nam Sách

6

Đặng Thị Hòe

Cộng Hòa

7

Nguyễn Hữu Quảng

Đồng Lạc

8

Dương Đình Chiến

Thanh Quang

9

Nguyễn Thị Hường

An Lâm

10

Mạc Văn Điện

Nam Tân

11

Phạm Xuân Hùng

TT Nam Sách

12

Trần Trắc

Quốc Tuấn

13

Nguyễn Chí Phấn

Cộng Hòa

14

Phan Đình Núi

Nam Chính

15

Trần Thị Ngọc

Nam Trung

16

Trịnh Thị Tuyến

TT Nam Sách

17

Vương Văn An

TT Nam Sách

18

Nguyễn Thị Hằng

P.Nhị Châu-TP Hải Dương

19

Vũ Thị Vãng

TT Nam Sách

20

Vương Thị Cúc

Thái Tân

21

Nguyễn Thị Ngoan

Thái Tân

22

Phạm Huy Khơi

Nam Trung

23

Vương Văn Đà

Minh Tân

24

Nguyễn Hữu Tiến

Hồng Phong

25

Nguyễn Thị Nga

Đồng Lạc

26

Vũ Trí Chưởng

Thanh Quang

27

Mạc Văn Từ

Thanh Quang

28

Nguyễn Đức Duy

Hợp Tiến

29

Vũ Xuân Thiệp

TT Nam Sách

30

Cấn Đình Thiều

Nam Chính

31

Phan Văn Lợi

Đồng Lạc

32

Phạm Thị Tiêm

Quốc Tuấn

33

Phạm Thị Điệp

Hiệp Cát

34

Nguyễn Huy Vịnh

An Lâm

35

Nguyễn Xuân Viện

Nam Tân

36

Phạm Xuân Hùng

TT Nam Sách

37

Nguyễn Văn Quang

Nam Tân

38

Chu Thị Bích Đào

Nam Hồng

39

Nguyễn Thị Thảo

TT Nam Sách

40

Vũ Thị Quý

An Lâm

II

LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

A

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

1

Vũ Thị Vui

Nam Hưng

III

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-KH

 

A

Đăng ký thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

 

1

Vương Thị Cúc

Thái Tân

2

Nguyễn Sỹ Vịnh

TT Nam Sách

3

Phạm Văn Hưng

Nam Hồng

4

Trần Đình Trường

TT Nam Sách

5

Trần Thị Thơm

An Bình

6

Nguyễn Văn Tuấn

Thanh Quang

7

Nguyễn Thị Luân

Hợp Tiến

V

LĨNH VỰC KINH TẾ - HẠ TẦNG

I

Lưu thông hàng hóa trong nước

1

   

II

Quy hoạch chi tiết

 

1

Trường Mầm non Đồn Bối ,Nam Hồng

Nam Hồng

2

Trường Mầm non Quốc Tuấn

Quốc Tuấn

3

Trường Mầm non Thượng Đáp Nam Hồng

Nam Hồng

4

Trường THCS Nam Chính

Nam Chính

5

Trường Tiểu học Quốc Tuấn

Quốc Tuấn

 
 
                                                                               Văn phòng HĐND - UBND
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 05/7/2022 (06/07/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 04/7/2022 (05/07/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 01/7/2022 (04/07/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 30/6/2022 (01/07/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 29/6/2022 (30/06/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 13/5/2022(16/05/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 12/5/2022 (13/05/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 11/5/2022 (13/05/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 10/5/2022(11/05/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 09/5/2022(10/05/2022)
 
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 26898
Trước & đúng hạn: 26939
Trễ hạn: 6
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/07/2022 22:54:28)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NAM SÁCH
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nam Sách
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Quang Hoàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 20/GP-STTTT
Ngày 10/2/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
Email: bbtnamsach@gmail.com