Tăng cường hiệu quả công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng công tác hộ đê, phòng chống lũ, lụt bão năm 2022 trên địa bàn
Ngày tạo: 18/05/2022

Ủy ban nhân dân huyện vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn tăng cường hiệu quả công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng công tác hộ đê, phòng chống lũ, lụt bão năm 2022 trên địa bàn. Nội dung công văn nêu rõ:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

1.1. Chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống lũ, lụt, bão:

- Tổng kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống công trình phòng, chống thiên tai, công trình dân sinh, kinh tế thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn để xây dựng các phương án tu bổ trong điều kiện có thể. Xây dựng hoàn thiện các phương án ứng phó với thiên tai có thể xuất hiện trên địa bàn năm 2022; đặc biệt là các phương án ứng phó với mưa, lũ lớn, lũ vượt tần xuất, phương án ngập lụt, phương án ứng phó bão, bão mạnh, siêu bão.

- Trên cơ sở các phương án ứng phó đã xây dựng, chủ động chuẩn bị đầy đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ phục vụ công tác hộ đê, ứng phó với lũ, bão đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Ngoài lượng vật tư dự trữ của Nhà nước, xây dựng các phương án, kế hoạch huy động vật tư trong nhân dân cũng như các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn sẵn sàng sử dụng khi có sự cố xảy ra.

- Thành lập các lực lượng phục vụ công tác PCTT&TKCN năm 2022 như: Lực lượng tuần tra, canh gác đê, cắm cừ, đào mò, giao thông hỏa tốc, thủ cống, thủ kè, lực lượng xung kích, ứng cứu... Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn cho các lực lượng tham gia hộ đê, diễn tập các phương án hộ đê, kiểm tra, hoàn thiện việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện... tại địa phương xong trước ngày 31/5/2022.

- Phối hợp với Hạt Quản lý đê, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện kiểm tra việc khai thác, sử dụng cống dưới đê trên địa bàn, trong mùa lũ phải chấp hành nghiêm quy trình vận hành đóng, mở cống đã được phê duyệt, công bố theo quy định.

- Tổng kiểm tra hoạt động nuôi cá lồng ở các tuyến sông trên địa bàn, yêu cầu các chủ hộ nuôi cá lồng rà soát, điều chỉnh, xây dựng các phương án đảm bảo an toàn trong mùa mưa, lũ, bão phù hợp với tình hình và diễn biến thời tiết, thủy văn thực tế (Các lồng, bè phải có biện pháp gia cố đảm bảo chống chịu được tác dụng của dòng chảy và đảm bảo an toàn về người, tài sản trong mùa mưa lũ; xây dựng các phương án di chuyển vào các vùng rộng không có nước chảy siết khi có dự báo lũ lên cao, bão lớn; các kho, lán tạm, các công trình khác xây dựng trên bãi sông phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về đê điều, đất đai, môi trường, các công trình vi phạm phải được giải tỏa); rà soát, điều chỉnh, xây dựng bổ sung các phương án ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn và sẵn sàng triển khai thực hiện để hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có lũ cao, bão lớn xảy ra đối với các hộ nuôi cá lồng trên địa bàn.

- Các xã ven đê phân công cán bộ có trách nhiệm phụ trách từng đoạn đê. Tổ chức lực lượng và thực hiện công tác thường trực, tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT đảm bảo kiểm tra, phát hiện, báo cáo và xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu đối với các sự cố đê điều. Thực hiện thông tin thông suốt, báo cáo thường xuyên, kịp thời khi xảy ra sự cố về Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện (qua Hạt Quản lý đê - Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện).

1.2. Công tác quản lý đê điều:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, Hạt quản lý đê thực hiện kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm công tác quản lý, xử lý vi phạm trong hoạt động bến bãi ngoài bãi sông theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhất là các vi phạm tập kết vật liệu với quy mô lớn, xây dựng công trình trái phép trên bãi sông, lấn chiếm lòng sông gây cản trở dòng chảy, thoát lũ...

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Chỉ đạo tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê gây ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ trước ngày 15/5/2022.

2. Các cơ quan, đơn vị huyện liên quan

2.1. Hạt Quản lý đê:

- Báo cáo, đề xuất UBND huyện trong việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND tỉnh ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn huyện. Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến tình trạng đê điều; báo cáo đề xuất để xử lý các sự cố đê điều phát sinh đột xuất trước, trong mùa lũ, bão nhằm hạn chế các sự cố về đê điều khi có thiên tai; tham mưu, đề xuất UBND huyện trong công tác hộ đê, phòng chống lũ, lụt, bão; kiểm tra việc chấp hành giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều theo quy định của Luật đê điều.

- Phối hợp UBND các xã, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện kiểm tra, đánh giá các cống dưới đê, mố phai qua đê, tổng hợp biên bản kiểm tra gửi cơ quan chuyên môn của tỉnh. Tổ chức kiểm tra tu sửa các điếm canh đê, mua sắm bổ sung các trang bị, vật tư trên các điếm canh đê và phục vụ công tác hộ đê, phòng chống lụt bão, các nội dung trên thực hiện xong trước ngày 31/5/2022

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Bưu điện huyện...tổ chức tập huấn, tập duyệt cho các lực lượng tham gia công tác hộ đê, phòng, chống lụt bão xong trước ngày 15/6/2022

2.2. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện:

- Rà soát, đánh giá chất lượng và khả năng chống lũ của các cống, bờ kênh xả các trạm bơm tiêu. Việc mở cống tiêu tự chảy, vận hành trạm bơm tiêu trong mùa lũ phải chấp hành nghiêm quy trình vận hành đóng, mở cống đã được phê duyệt; đối với các trạm bơm tiêu, cống xả tiêu chưa có quy trình vận hành báo cáo và thực hiện việc lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước mùa lũ, bão để áp dụng ngay trong năm 2022; thực hiện việc sửa chữa những hư hỏng (nếu có), đồng thời chủ động lập phương án bảo vệ các kênh xả các trạm bơm tiêu trong mùa mưa lũ.

- Phối hợp UBND các xã, Hạt Quản lý đê huyện kiểm tra, đánh giá các cống xả trạm bơm.

                                                                               Văn phòng HĐND - UBND 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Chủ động ứng phó với mưa bão trong nuôi trồng thủy sản (06/07/2022)
- Các doanh nghiệp cần chủ động, sẵn sàng các phương tiện, thiết bị, vật tư phục vụ công tác PCTT&TKCN khi được huy động (06/07/2022)
- Đồng chí Vũ Quang Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc xây nhà ở cho người có công (04/07/2022)
- Nông dân Nam Sách tập trung xuống đồng gieo cấy lúa mùa (01/07/2022)
- Bão số 1 giật cấp 12 di chuyển theo hướng tây bắc, Bắc Bộ sẽ có mưa lớn (01/07/2022)
- Dừng khai thác đất, cát và chấp hành pháp luật về đê điều, giải tỏa các vật cản trên sông trong mùa mưa, lũ.(17/05/2022)
- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra tình hình sản xuất tại Nam Sách(16/05/2022)
- UBND huyện triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ (16/05/2022)
- Tập huấn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính(14/05/2022)
- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Sách tích cực triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ(12/05/2022)
 
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 26898
Trước & đúng hạn: 26939
Trễ hạn: 6
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/07/2022 00:17:41)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NAM SÁCH
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nam Sách
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Quang Hoàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 20/GP-STTTT
Ngày 10/2/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
Email: bbtnamsach@gmail.com