Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 18/5/2022
Ngày tạo: 20/05/2022
 

TT

LĨNH VỰC ( THỦ TỤC ) + TÊN HỒ SƠ

ĐỊA CHỈ

I

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

A

Đất đai

 

1

Nguyễn Thị Nhẹ

Nam Hồng

2

Đặng Văn Minh

Hồng Phong

3

Nguyễn Thị Vui

Hiệp Cát

4

Đặng Xuân Cừ

Hồng Phong

5

Phạm Thị Lan

TT Nam Sách

6

Nguyễn Thanh Bình

Hồng Phong

7

Phùng Thị Thúy

TT Nam Sách

8

Trần Thị Huệ

TT Nam Sách

9

Nguyễn Thị Lan

Đồng Lạc

10

Trần Thị Mừng

Hợp Tiến

11

Đinh Thị Loan

An Lâm

12

Nguyễn Xuân Quý

An Lâm

13

Phùng Văn Khánh

Hợp Tiến

14

Nguyễn Thị Thoa

An Lâm

15

Vương Đình Khải

Nam Chính

16

Lê Thị Mỹ Dung

Nam Chính

17

Nguyễn Thị Lợi

Thái Tân

18

Nguyễn Đức Tý

An Sơn

19

Nguyễn Văn Thê

Cộng Hòa

20

Lê Thị Mỹ Dung

Nam Tân

21

Nguyễn Thị Nhung

Phú Điền

22

Nguyễn Đình Tuân

Phú Điền

23

Vương Đình Khuê

Nam Chính

24

Vũ Thị Nhàn

Nam Hồng

25

Nguyễn Mạnh Hùng

Hồng Phong

26

Nguyễn Thị Chinh

An Bình

27

Trần Văn Thanh

TT Nam Sách

28

Vũ Thị Nhiệm

Cộng Hòa

29

Bùi Thị Sáu

Quốc Tuấn

30

Dương Thị Toàn

Thanh Quang

31

Trương Ngọc Dũng

Cộng Hòa

32

Vũ Thị Ngọc Thinh

Cộng Hòa

33

Đặng Đức Tới

Nam Trung

34

Phạm Thị Súy

Phú Điền

35

Phan Đình Hạt

Nam Hưng

36

Phạm Văn Tuân

Đồng Lạc

37

Nguyễn Thị Soa

Quốc Tuấn

38

Hồ Văn Hiệp

Nam Chính

39

Trần Thị Thơm

An Bình

40

Nguyễn Đình Sâm

An Bình

41

Nguyễn Xuân Công

Thanh Quang

42

Trần Văn Hải

TT Nam Sách

43

Trần Thị Nguyệt

TT Nam Sách

45

Nguyễn Thị Nữ

Thanh Quang

46

Nguyễn Thị Tuyết

TT Nam Sách

47

Nguyễn Xuân Công

Thanh Quang

48

Trần Văn Hải

TT Nam Sách

49

Trần Thị Nguyệt

TT Nam Sách

50

Nguyễn Thị Nữ

Thanh Quang

51

Nguyễn Thị Tuyết

TT Nam Sách

52

Nguyễn Văn Luật

Nam Tân

53

Trần Huy Công

TT Nam Sách

54

Nguyễn Văn Viễn

Nam Chính

B

Đăng ký biện pháp đảm bảo

 

1

Nguyễn Thị Quỳnh

P Bình Hàn – TP Hải Dương

2

Nguyễn Vũ Kính

Hồng Phong

3

Nguyễn Ngọc Lân

Phú Điền

4

Vũ Chính Nghĩa

P Phạm Ngũ Lão – Tp Hải Dương

4

Vũ Thị Đào

Thanh Quang

6

Dương Đình Quý

Thanh Quang

7

Trịnh Huy Học

Nam Trung

8

Vũ Đình Nhượng

Nam Trung

9

Hoàng Thị Hạnh

Quốc Tuấn

10

Lê Văn Bình

Hợp Tiến

11

Lương Quang Lý

Thanh Quang

12

Nguyễn Văn Hải

P Tân Dân – TP Chí Linh

13

Nguyễn Thị Luân

Hợp Tiến

14

Vũ Đình Quang

Quốc Tuấn

15

Đặng Văn Phương

Thanh Quang

16

Nguyễn Văn Tình

Nam Hưng

17

Dương Bá Chín

Thanh Quang

18

Nguyễn Mạnh Tiến

TT Nam Sách

II

LĨNH VỰC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

A

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

1

Nguyễn Văn Hùng

Nam Hưng

2

Vũ Huy Nho

An Lâm

B

Chứng thực chữ ký bản dịch

 
     

C

Đăng ký kết hôn yếu tố nước ngoài

 

1

   

III

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-KH

 

A

Đăng ký thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

 

1

Đào Thị Lan

Đồng Lạc

2

Dương Đức Toàn

Đồng Lạc

3

Nguyễn Huy Long

Hồng Phong

4

Đinh Thị Oanh

Thái Tân

5

Vũ Thị Ánh

Quốc Tuấn

6

Ngô Văn Phương

TT Nam Sách

7

Đoàn Bá Hải

Hiệp Cát

8

Trần Xuân Huấn

Nam Tân

9

Lê Thị Cam

TT Nam Sách

10

Trần Văn Quya

An Sơn


                                                                                                               Văn phòng HĐND - UBND
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 09/6/2023 (09/06/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 08/6/2023 (09/06/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 07/6/2023 (07/06/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 06/6/2023  (06/06/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 05/6/2023 (06/06/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 17/5/2022(18/05/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 16/5/2022(17/05/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 13/5/2022(16/05/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 12/5/2022 (13/05/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 11/5/2022 (13/05/2022)
 
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
100%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NAM SÁCH
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nam Sách
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Quang Hoàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 20/GP-STTTT
Ngày 10/2/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
Email: bbtnamsach@gmail.com