Hội nghị chuyên đề về công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới
Ngày tạo: 20/05/2022

 

Sáng ngày 20/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Đồng chí Lê Quang Thụ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hồ Ngọc Lâm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự chỉ đạo.
 

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng các Đoàn thể huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quang Thụ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nêu rõ: Đhoàn thành tốt chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 của Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị chuyên đề tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác kết nạp đảng viên tại các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy trong thời gian vừa qua; chỉ rõ, phân tích những hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, do đó đề nghị các đại biểu tập trung, tích cực thảo luận nhằm tìm ra các biện pháp thiết thực, “hiến kế” gỡ khó nhằm thực hiện hiệu quả hơn việc tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

 
 
Đồng chí Lê Quang Thụ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu 
 

Theo báo cáo tại hội nghị do đồng chí Vương Phúc Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện trình bày nêu: Đến tháng 5 năm 2022 toàn huyện có 45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện uỷ với 6.932 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015- 2020 đã mở 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, cấp giấy chứng nhận cho 782 quần chúng ưu tú. Từ năm 2021 đến tháng 5 năm 2022: đã mở 03 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, cấp giấy chứng nhận cho 213 quần chúng ưu tú. Hiện tại trên toàn huyện còn khoảng trên 100 quần chúng ưu tú là nguồn đã được bồi dưỡng nhận thức về đảng nhưng chưa kết nạp. Trong nhiệm kỳ 2015- 2020 kết nạp được 684 đảng viên đạt 114% kế hoạch. Trong đó, khu vực nông thôn là 133 đồng chí(chiếm19,4%); ngoài khu vực nông thôn là 551 đồng chí(chiếm 80,6%). Năm 2021 kết nạp được 123 đảng viên mới đạt 102,5% kế hoạch. 5 tháng đầu năm 2022 kết nạp được 37 đảng viên mới, trong đó khu vực nông thôn là 11 đồng chí (chiếm29,7%); ngoài khu vực nông thôn là 26 đồng chí (chiếm70,3%). Một số đơn vị làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra như: Đảng bộ các xã Hợp Tiến, An Bình, Cộng Hòa; Đảng bộ Trung tâm Y tế, Đảng bộ trường THPT Nam Sách, Đảng bộ trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Đặc biệt trong thời gian qua, huyện ta đã quan tâm bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới là học sinh. Đến nay, toàn huyện đã kết nạp được tổng số 36 đảng viên là học sinh THPT vào đảng. Từ năm 2016 đến nay, đã kết nạp được 60 đảng viên mới trong các tổ chức đảng thuộc doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã kết nạp được 02 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp là Công ty CP Nhựa và MTX An Phát, Công ty CTCP XD&TM Nam Sơn.

 
 
Toàn cảnh hội nghị 
 

Trên cơ sở đánh giá, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, Huyện ủy đã đề ra 7 nhóm giải pháp tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo các đơn vị gồm: An Bình, Hợp Tiến, Trường THPT Nam Sách, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Trung tâm y tế huyện, Công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, Liên Đoàn lao động huyện, Huyện Đoàn tham luận về kinh nghiệm trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới khối nông thôn, khối cơ quan và phát triển đảng viên mới là học sinh, công nhân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. 

Để thực hiện tốt hơn công tác rà soát, tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới thời gian tới, đảm bảo kế hoạch đề ra hằng năm và cả nhiệm kỳ, đồng thời nâng cao hơn nữa tỷ lệ và chất lượng quần chúng ở khu vực nông thôn được kết nạp Đảng, kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy yêu cầu các Ban xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Trọng tâm là Chỉ thị số 28, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về "nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng"; Chỉ thị số 19, ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong giai đoạn mới". Trong đó, xác định công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, trước mắt và lâu dài của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giúp cho quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về Đảng, củng cố niềm tin, có nhận thức đúng đắn để có mục tiêu, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên giai đoạn 2022 - 2025 ở cấp mình; đề ra các biện pháp, cách làm hiệu quả, sát với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đổi mới và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, học sinh, công nhân. Quan tâm vận động thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp khu vực người Nhà nước, làm cơ sở cho công tác phát triển đảng viên mới tại các doanh nghiệp. Ngay trong tháng 5/2022, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới. Cùng với đó, chỉ đạo rà soát những quần chúng ưu tú đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng song chưa được kết nạp để có kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, đề ra các chỉ tiêu về bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú để tạo nguồn kết nạp vào Đảng; coi đây là chỉ tiêu cứng để đánh giá thi đua đối với các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở cuối năm. Các chi, đảng bộ trường THPT, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện cần chú trọng hơn nữa việc phát triển đảng viên là học sinh có thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, năng khiếu, có ý chí và nhận thức đúng về Đảng để tạo nguồn kết nạp vào Đảng.

 
 
Lãnh đạo xã An Bình phát biểu thảo luận 
 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn và người đứng đầu cấp ủy xã, thị trấn nâng cao hơn nữa trách nhiệm, tích cực vào cuộc, đồng thời chịu trách nhiệm trước việc thực hiện bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới tại địa bàn phụ trách. Trên cơ sở những kinh nghiệm được chia sẻ tại hội nghị chuyên đề về công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới cùng với sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phát triển đảng viên ở cấp mình, là cơ sở để thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch kết nạp đảng viên năm 2022 và những năm tiếp theo.

DƯƠNG HÒA 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Chi bộ thôn La Đôi, xã Hợp Tiến tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 (07/07/2022)
- Các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, chính quyền xã An Bình tiếp xúc đối thoại với nhân dân các thôn An Đông và Đa Đinh (06/07/2022)
- Ban Thường vụ Huyện ủy giao ban với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khu dân cư quý III/2022 (06/07/2022)
- Kỳ họp thứ 4 HĐND xã Đồng Lạc khóa XXII nhiệm kỳ 2021 – 2026 (06/07/2022)
- Mời dự kỳ họp thứ sáu - kỳ họp giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện Nam Sách khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (06/07/2022)
- Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”(20/05/2022)
- Kết quả kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khóa XX(20/05/2022)
- Các đồng chí lãnh đạo huyện dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Nam Chính(19/05/2022)
- Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện và tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị(18/05/2022)
- Khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã(18/05/2022)
 
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 26898
Trước & đúng hạn: 26939
Trễ hạn: 6
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/07/2022 22:56:49)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NAM SÁCH
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nam Sách
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Quang Hoàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 20/GP-STTTT
Ngày 10/2/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
Email: bbtnamsach@gmail.com