Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nam Sách khóa 28
Ngày tạo: 14/10/2022

 

Sáng ngày 14/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 28 (mở rộng) để xem xét, thảo luận và cho ý kiến về: Tiến độ triển khai thực hiện các Đề án trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 28 (nhiệm kỳ 2020 – 2025); kết quả các cuộc giám sát thứ hai trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
 

Các đồng chí: Dương Văn Xuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Lê Quang Thụ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hồ Ngọc Lâm – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

 
 
Đồng chí Dương Văn Xuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu 
 

Dự hội nghị có đại diện các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND – UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của huyện; Bí thư các Chi - Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Sau lời khai mạc hội nghị của đồng Dương Văn Xuyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Hoan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả, tình hình triển khai thực hiện các Đề án trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28. Đồng chí Vương Xuân Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả cuộc giám sát thứ hai trong Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 28 về việc thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư kiến nghị, tố cáo của công dân đối với đồng chí Bí thư (Phó Bí thư) Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 
 
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả, tình hình triển khai thực hiện các Đề án trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28 
 

Tiếp đó, dưới sự điều hành của đồng chí Lê Quang Thụ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, tại hội nghị có 10 đại biểu đại diện các xãcác ngành chuyên môn của huyện phát biểu luận làm rõ hơn những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế; trên cơ sở đó đề xuất các biện tháo gỡ trong thời gian tới. C ác ý kiến thảo lận tập trung đến các vấn đề như: công tác phát triển đảng viên mới; kết quả thực hiện các đề án về phát triển nông nghiệp, xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện giải pháp nâng cao thiết chế văn hóa, mở rộng không gian đô thị thị trấn Nam Sách để phấn đấu đạt đô thị loại 4; việc xây dựng điểm tập kết rác vô cơ tập trung và xử lý bãi rác cũ; kinh phí hỗ trợ cán bộ làm công tác tiếp dân ở cơ sở.

 
 
Đồng chí Vương Xuân Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả cuộc giám sát thứ hai trong Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 28 
 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Dương Văn Xuyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận tinh thần trách nhiệm các đại biểu, đồng thời tiếp thu toàn bộ ý kiến thảo luận để chỉ đạo các cơ quan tham mưu hoàn thiện các dự thảo báo cáo để ban hành. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan được phân công chủ trì tham mưu các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện cần chủ động, sát sao hơn trong công tác tham tham mưu, đôn đốc, kiểm tra thực hiện. Trước mắt, cần rà soát lại các chỉ tiêu đã đề ra, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo lộ trình từng năm để tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung trong đề án, kế hoạch của huyện và của đơn vị mình. Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ nếu có phát sinh vướng mắc cần kịp thời báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

 
 
Các đại biểu dự hội nghị 
 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn của công dân đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng trình tự, thủ tục. Trong đó, tập trung chỉ đạo, xem xét giải quyết dứt điểm đơn thư của công dân ngay từ cơ sở, thực hiện tốt các kết luận sau thanh tra, hạn chế tối đa việc công dân có đơn đến nhiều cấp, nhiều ngành. Đảng ủy xã phải thường xuyên nghe để nắm bắt tình hình, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước, nhất là lĩnh vực đất đai.

 
 
Đại biểu xã Nam Tân phát biểu thảo luận 
 

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, nhất là 3 tháng cuối năm 2022, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế, các cấp, các ngành trong huyện cần tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, nhất là những chỉ tiêu chưa đạt để phấn đấu hoàn thành; tập trung chỉ đạo nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa, triển khai trồng cây vụ đông đảm bảo khung thời vụ và kế hoạch đề ra. Tiếp tục quan tâm đến xây dựng các sản phẩm OCOP, phấn đấu có từ 3 đến 5 sản phẩm đạt cấp tỉnh. Tập trung chỉ đạo 3 xã Nam Trung, Đồng Lạc, An Bình hoàn thành các tiêu chí để được công nhận xã nông thôn mới nâng cao ; 2 xã An Lâm, Nam Tân hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022; đồng thời lựa chọn các xã để đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình do huyện và xã làm chủ đầu tư đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, điểm dân cư. Tập trung rà soát và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về đất đai mới phát sinh.

Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng: Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của năm học 2022 – 2023; tăng cường quản lý việc thu chi các khoản đóng góp đầu năm của học sinh. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách người có công, rà soát hộ nghèo. Thực hiện tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023, xử lý nghiệm những trường hợp cố tình trốn tránh. Tiếp tục quan tâm đến công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội những tháng cuối năm.

Về thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân loại, thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn cần phải tập trung thực hiện thường xuyên và lâu dài. Các ngành chức năng của huyện, các xã, thị trấn cần tiếp tục quan tâm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý dứt điểm các bãi rác cũ.

 Về công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị: Tiếp tục làm tốt công tác rà soát, tạo nguồn phát triển đảng viên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về phát triển đảng viên. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát trong năm 2022; tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2023. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết số 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn tăng cường nắm bắt kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

 
 
Bỏ phiếu giới thiệu nhân sự đề nghị bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 28 
 

Trước đó, Ban Thường vụ Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức các hội nghị để thực hiện các bước trong quy trình công tác cán bộ, giới thiệu nhân sự đề nghị bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 28, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Trịnh Cẩm Vân – Chánh án Tòa án nhân dân huyện. 

Cũng trong sáng ngày 14/10, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức chia tay đồng chí Trần Thạch Vân- Nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy được nghỉ chế độ hưu trí từ tháng 1/2022.

 
 
Đồng chí Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thạch Vân được nghỉ chế độ từ tháng 1/2022 
 
 
MINH HẠNH 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nam Sách nhân Đại lễ Phật đản năm 2023 (26/05/2023)
- Phú Điền quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 (26/05/2023)
- Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Nam Sách lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến diễn ra đầu tháng 7/2023 (26/05/2023)
- Đảng bộ xã Đồng Lạc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 (26/05/2023)
- Đảng bộ xã An Bình sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXIX (25/05/2023)
- Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng(13/10/2022)
- Thường trực Huyện ủy giao ban với khối Nội chính triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022(11/10/2022)
- Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới (khóa II) năm 2022(10/10/2022)
- Ban Thường vụ Huyện ủy giao ban với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khu dân cư quý IV/2022(06/10/2022)
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đưa thông tin xuống cơ sở(05/10/2022)
 
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
100%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NAM SÁCH
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nam Sách
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Quang Hoàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 20/GP-STTTT
Ngày 10/2/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
Email: bbtnamsach@gmail.com