UBND huyện ban hành Chỉ thị về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2023
Ngày tạo: 17/10/2022

 

UBND huyện vừa ban hành chỉ thị về việc gọi coog dân nhập ngũ năm 2023. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan của huyện và UBND các xã thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ sau.
 

UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị huyện tiến hành rà soát, lập danh sách công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ (từ 18 đến 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học được tạm hoãn gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi). Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện có trách nhiệm tổ chức xét duyệt chính xác, cụ thể số công dân đủ điều kiện nhập ngũ, số tạm miễn hoãn, không đủ điều kiện nhập ngũ năm 2023 và thông báo công khai, dân chủ ở cơ sở, đơn vị. Việc sơ tuyển ở cơ sở phải đảm bảo chặt chẽ, chính xác; đầy đủ thủ tục hồ sơ, phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự; tổ chức đưa đón công dân đến địa điểm khám sức khỏe tại huyện theo kế hoạch. Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị huyện có trách nhiệm duyệt, chốt số công dân đủ điều kiện và cam kết với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện về số lượng chỉ tiêu trên giao. Sau khi sơ, khám tuyển, cần tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ đi thâm nhập, tuyển chọn, bảo đảm đúng đối tượng, chất lượng, tổ chức giao quân đúng thời gian quy định; đồng thời, làm tốt công tác động viên các gia đình có con em trong diện gọi nhập ngũ, tạo sự phấn khởi, tự giác chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự. Đảng ủy, HĐND và UBND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm về chỉ tiêu, chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 trước Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện.

 
 
Thanh niên Nam Sách lên đường nhập ngũ năm 2022 (ảnh tư liệu) 
 

Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện cần tăng cường xuống cơ sở phối hợp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, làm tốt công tác tư tưởng chuẩn bị cho thanh niên nhập ngũ; đồng thời, tổ chức các hoạt động gặp mặt, động viên tân binh; tổ chức tốt việc cổ động, trang trí trong ngày Lễ giao quân, để ngày giao quân thực sự là Ngày hội tòng quân của toàn huyện.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự; tổ chức xét duyệt hồ sơ công dân nhập ngũ đảm bảo đúng tiêu chuẩn về chính trị theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an "Quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, không để những công dân nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự hoặc có lý lịch chính trị không rõ ràng được gọi nhập ngũ. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tiêu chuẩn chính trị công dân nhập ngũ năm 2023.

Phòng Y tế chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức tập huấn cho các đồng chí Trạm trưởng Trạm Y tế các xã, thị trấn phân công cán bộ theo dõi chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ việc khám, sơ tuyển ở cơ sở. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện ra quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe của huyện. Trong quá trình khám tuyển phải đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, đúng quy định tại Thông tư số 16/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về việc quy định việc khám sức khỏe, kiểm tra sức khỏe, tiêu chuẩn sức khỏe và giám định sức khỏe, Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ để thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, không để hiện tượng tiêu cực làm sai lệch kết quả trong quá trình khám tuyển đối với các công dân; đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Đài Phát thanh huyện, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự; xác định rõ trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức các hoạt động gặp mặt, động viên tân binh; tổ chức tốt việc cổ động, trang trí trong ngày Lễ giao quân, để ngày giao quân thực sự là Ngày hội tòng quân của toàn huyện.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện có trách nhiệm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện phân bổ, giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2023 cho các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; hướng dẫn cụ thể cho Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị có công dân khám tuyển nhập ngũ; phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đoàn thể và các đơn vị nhận quân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Phối hợp với

Công an huyện và các cơ quan, đơn vị huyện có lien quan kịp thời tham mưu, đề xuất UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện xử lý nghiêm những trường hợp trốn tránh, chống lệnh và các hành vi khác làm ảnh hưởng, gây cản trở đến công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị; tổng hợp báo cáo về Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và Uỷ ban nhân dân huyện để chỉ đạo kịp thời. Công an huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn, phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, đôn đốc công dân tham gia sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về xử phạt trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Tổ chức xác minh và xét duyệt chính trị cho số công dân gọi nhập ngũ theo đúng quy định tại Thông tư Liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn chính trị công dân nhập ngũ. Đảm bảo giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày Lễ giao, nhận quân. Hiệp đồng chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự huyện về chỉ tiêu gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và tổ chức tuyển chọn theo quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Toàn án nhân dân huyện tham mưu UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện về thủ tục pháp lý, hồ sơ xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

 
PV 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Hội LHPN huyện phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho hội viên (22/09/2023)
- Minh Tân diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại “Tổ liên gia an toàn PCCC khu dân cư Xóm Mới thôn Uông Hạ” (22/09/2023)
- Thanh Quang thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu vực chợ Rồng (21/09/2023)
- Thị trấn Nam Sách kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ thị trấn (21/09/2023)
- Chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, nhất là trong điều kiện số hóa (15/09/2023)
- Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và tập huấn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho đoàn viên thanh niên(15/10/2022)
- Thực hiện 90 ngày đêm triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú năm 2020(12/10/2022)
- Tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn quốc(11/10/2022)
- Tập trung xử lý đối với phương tiện ô tô và xử lý đối với xe sản xuất, lắp ráp trái quy định(11/10/2022)
- Nam Sách tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn(04/10/2022)
 
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
100%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NAM SÁCH
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nam Sách
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Quang Hoàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 20/GP-STTTT
Ngày 10/2/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương