UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công các dự án hoàn thành
Ngày tạo: 14/03/2023

 

UBND huyện vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã thị trấn đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công đối với các dự án hoàn thành trên địa bàn huyện.
 

Đối với các dự án đầu tư công được UBND tỉnh quyết định đầu tư và các dự án đầu tư công ngân sách huyện quản lý được UBND huyện quyết định đầu tư, Ban Quản lý dự án, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 01/01/2023 mà chưa thực hiện quyết toán, đặc biệt là các dự án đã hoàn thành, chậm lập hồ sơ quyết toán; xác định rõ nguyên nhân chậm lập hồ sơ quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý; tổng hợp báo cáo về UBND huyện trước ngày 30/3/2023. Đồng thời lập quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 96/2021của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán.

 
 
Các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường trục Đông- Tây đoạn qua xã Nam Hồng- An Sơn (ảnh tư liệu) 
 

Đối với dự án đầu tư do UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lập quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021 của Chính phủ và Thông tư số 96/2021của Bộ Tài chính; đồng thời tập trung giải quyết những tồn đọng, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành. Thực hiện xử phạt theo thẩm quyền, hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật có liên quan đối với nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình theo quy định của pháp luật. Công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán; không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021 của Chính phủ. Rà soát việc thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý đến hết ngày 01/01/2023 theo thẩm quyền, báo cáo chi tiết cụ thể từng danh mục dự án đầu tư công do UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tư, đã hoàn thành mà chưa quyết toán, chỉ rõ các dự án có vi phạm về thời gian quyết toán để làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán, báo cáo về UBND huyện trước ngày 25/03/2023.

UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị thuộc huyện gồm: Thanh Tra huyện; Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tư pháp và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện xử phạt đối với chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; quản lý, sử dụng tài sản công và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 
 
PV 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Nông dân trong huyện thu hoạch lúa mùa, trồng hành sớm (23/09/2023)
- Hội nghị đánh giá mô hình diệt chuột tập trung và sản xuất lúa lai thơm 6 đạt tiêu chuẩn VietGap vụ mùa 2023 (21/09/2023)
- Kiểm tra đánh giá một số mô hình phát triển chăn nuôi, nuôi thả thủy sản trên địa bàn huyện (18/09/2023)
- Xã Thái Tân tổ chức thăm đồng đánh giá kết quả thực hiện sản xuất vụ mùa năm 2023 (15/09/2023)
- Tăng cường thực hiện số hóa hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (12/09/2023)
- UBND huyện tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật đất đai sửa đổi(09/03/2023)
- Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về thực hiện Đề án 06 của Chính phủ(03/03/2023)
- Trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng tại khu di tích đền Long Động(28/02/2023)
- UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)(27/02/2023)
- Công khai Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Nam Sách năm 2023(23/02/2023)
 
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
100%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NAM SÁCH
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nam Sách
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Quang Hoàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 20/GP-STTTT
Ngày 10/2/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương