Triển khai thực hiện Thông tư số 11/2023/TT-BTC ngày 09/02/2023 của Bộ Tài chính.
Ngày tạo: 29/03/2023
 

Uỷ ban nhân dân huyện vừa có Công văn về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2023/TT-BTC ngày 09/02/2023 của Bộ Tài chính.

Ngày 09/02/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BTC hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính,

Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn nghiên cứu các nội dung tại Thông tư số 11/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND huyện (Phòng Tài chính - Kế hoạch) để phối hợp thực hiện.

File đính kèm: 

                                                                                       Văn phòng HĐND và UBND

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2023 (02/10/2023)
- Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 64-TTr/TU ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ TU về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 26/6/2022 của BCH TW Đảng (Khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, PT và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (28/09/2023)
- Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 64-TTr/TU ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 26/6/2022 của BCH TW Đảng (Khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong  (28/09/2023)
- Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập và cấu trúc đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) đối với tuyển dụng vị tríc nhân viên Kế toán, nhân viên Văn thư các cơ sở giáo dục công lập năm 2023 (26/09/2023)
- Công khai danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (25/09/2023)
- Công khai thực hiện Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương(28/03/2023)
- Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023 và giai đoạn đến năm 2030(24/03/2023)
- Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất để giao đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại điểm dân cư mới thôn An Điền, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách (lần 2, đợt 1)(22/03/2023)
- Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, dân vận chính quyền năm 2023 trên địa bàn huyện Nam Sách(21/03/2023)
- Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em huyện Nam Sách năm 2023(18/03/2023)
 
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
100%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NAM SÁCH
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nam Sách
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Quang Hoàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 20/GP-STTTT
Ngày 10/2/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương