Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện
Ngày tạo: 29/03/2023

 

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
 

Mục đích của việc thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội nhằm góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế. Từng bước cải cách thủ tục hành chính trong chi trả chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và người có công với cách mạng, chính sách trợ giúp xã hội đối với người dân, bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính.

Yêu cầu việc triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng không phát sinh thủ tục hành chính, không làm thay đổi quy trình xử lý đối với các công tác liên quan đến chi trả cho đối tượng an sinh xã hội. Quy trình chi trả phải đảm bảo đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận, sử dụng và phù hợp với các nhóm đối tượng chính sách và điều kiện ở vùng nông thôn. Đối tượng chính sách có quyền lựa chọn hình thức chi trả phù hợp, khuyến khích đối tượng nhận qua tài khoản ngân hàng để đảm bảo mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt với chi phí phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng hưởng lợi.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, UBND huyện xây dựng phương án thanh toán tổng thể và tăng cường mạng lưới chi trả trên địa bàn; đồng thời phân công nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn. Trong đó, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện là cơ quan thường trực hướng dẫn triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện. Trước hết, cần tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về phương thức chi trả không sử dụng tiền mặt. Thực hiện thu thập, cập nhật thông tin tài khoản hỗ trợ chi trả không dùng tiền mặt. Công tác thu thập, cập nhật, xác thực thông tin về tài khoản ban đầu của các đối tượng hoàn thành trước ngày 31/3/2023.

Đối với chi trả theo trợ cấp ưu đãi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND xã, thị trấn thực hiện chi trả trợ cấp cho người có công với cách mạng thông qua Kho bạc nhà nước và chuyển qua tài khoản đã được cấp cho các đối tượng. Đối với chi trả theo trợ cấp bảo trợ xã hội: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện huyện chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội và chuyển qua tài khoản đã được cấp cho các đối tượng. Đối với các trường hợp đặc biệt (đau ốm, khuyết tật không đi lại được và không có người nhận thay hoặc trường hợp đặc biệt khác) mà chưa mở được tài khoản: UBND xã, thị trấn lập danh sách chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo cán bộ chi trả (đối với trợ cấp ưu đãi người có công) và phối hợp với Bưu điện huyện chi trả (đối với trợ cấp bảo trợ xã hội) có trách nhiệm chi trả bằng tiền mặt cho đối tượng hoặc thông qua người đại diện theo quy định của pháp luật./.

NHƯ HUẾ 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Hội LHPN huyện phối hợp thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách (07/02/2024)
- Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng CP (07/02/2024)
- Quyết định 22 - Điểm tựa cho người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng (03/12/2023)
- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Sách tập trung thực hiện Nghị quyết 181/NQ-CP của Chính phủ (18/11/2023)
- Kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Sách (17/11/2023)
- Hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Nam Sách (20/09/2023)
- Tín dụng chính sách xã hội - 20 năm đồng hành cùng phụ nữ Nam Sách(20/09/2023)
- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện(20/09/2023)
- Hộ nghèo được vay tối đa đến 100 triệu đồng(20/09/2023)
- Thủ tục phê duyệt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo bị rủi ro do nguyên nhân khách quan vay bổ sung vốn để khôi phục sản xuất, kinh doanh(20/09/2023)
 
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
100%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NAM SÁCH
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nam Sách
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Quang Hoàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 20/GP-STTTT
Ngày 10/2/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương