Tăng cường quản lý trật tự xây dựng và hoạt động xây dựng tại các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn
Ngày tạo: 26/05/2023

 

UBND huyện vừa có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và hoạt động xây dựng tại các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn huyện. Các tổ chức, cá nhân chỉ tổ chức thi công xây dựng công trình khi đã đủ các điều kiện khởi công xây dựng và giấy phép xây dựng được cấp.
 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng sau cấp phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị được duyệt và giấy phép xây dựng được cấp. Hướng dẫn, kiểm tra yêu cầu các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có tham gia các hoạt động xây dựng trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định pháp luật về xây dựng và quy định pháp luật liên quan; chỉ khởi công xây dựng công trình khi đã được cấp phép xây dựng và đảm bảo đủ các điều kiện khởi công theo quy định; thực hiện đầy đủ quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình xây dựng. Phối hợp với nhà đầu tư các dự án điểm dân cư, khu dân cư, khu đô thị thường xuyên kiểm tra các hoạt động xây dựng thuộc phạm vi dự án được duyệt; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình (bao gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chợ, trung tâm thương mại,…), nhà ở khi chưa đảm bảo các điều kiện khởi công xây dựng; trường hợp phát hiện vi phạm phải tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật iếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 12/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND, ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý các hoạt động môi giới có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn; kịp thời kiểm tra ngăn chặn các thông tin, hình thức rao bán, quảng cáo, nhất là các dự án chưa thực hiện đầy đủ quy trình thủ tục và chưa đầu tư xây dựng, đấu nối hạ tầng, nghiệm thu theo quy định.

 
 
Nam Sách tăng cường quản lý trật tự xây dựng và hoạt động xây dựng tại các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn
 

Phòng Tài nguyên và Môi Trường phối hợp với chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư xây dựng điểm dân cư, khu dân cư, khu đô thị kiểm tra việc sử dụng đất theo mục đích được duyệt, vị trí, ranh giới xây dựng các hạng mục công trình, dự án và nhà ở tại các điểm dân cư, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn huyện. Có biện pháp quản lý, ngăn chặn việc chia tách thửa, “phân lô, bán nền”, xây dựng công trình trên đất không đúng mục đích sử dụng đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất.

Đài Phát thanh huyện phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về xây dựng; tổ chức quản lý hoạt động xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở, công trình xây dựng trên hệ thống thông tin của huyện và Đài phát thanh các xã, thị trấn.

UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý hoạt động xây dựng, quản lý trật tự xây dựng theo chức năng nhiệm vụ đối với nhà ở, công trình xây dựng (không phân biệt nguồn vốn, chủ đầu tư) trên địa bàn, nhất là tại các xã, thị trấn tiếp giáp các khu, cụm công nghiệp, tại các khu dân cư, khu đô thị do các nhà đầu tư đã và đang triển khai thi công hạ tầng; mọi hành vi vi phạm phải được kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, công khai, minh bạch ngay từ khi mới phát sinh; cương quyết cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động tổ chức rà soát hiện trạng hoạt động xây dựng trên địa bàn, thống kê đầy đủ các trường hợp vi phạm hành chính về xây dựng còn tồn đọng chưa được kiểm tra, xử lý hoặc đã kiểm tra, xử lý nhưng chưa dứt điểm để phân loại, đánh giá, hoàn tất các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo triệt để, có tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả, đúng thẩm quyền và quy định pháp luật; không để tái diễn hoặc phát sinh hành vi vi phạm mới, không để tăng quy mô, tính phức tạp gây khó khăn cho việc xử lý, khắc phục hậu quả. UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND huyện khi để xảy ra vi phạm hành chính về xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn được giao quản lý.

Đối với Chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư xây dựng điểm dân cư, khu dân cư, khu đô thị cần bố trí đủ nguồn lực để đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở trong phạm vi dự án được giao, đảm bảo đúng quy hoạch chi tiết, nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án, tuân thủ thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn, đúng tiến độ của dự án được phê duyệt. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định của pháp luật có liên quan. Chỉ tổ chức thi công xây dựng công trình, dự án khi đã đủ các điều kiện khởi công xây dựng, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan liên quan, nếu để xảy ra vi phạm trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng điểm dân cư, khu dân cư, khu đô thị được giao là chủ đầu tư. Chấp hành nghiêm quyết định xử phạt vi phạm hành chính, kịp thời thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả; chủ động tự phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng do chủ đầu tư thực hiện vi phạm pháp luật về xây dựng, quy hoạch,…; Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình, nhà ở theo đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp, thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt; trường hợp phát hiện các hành vi xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng thuộc phạm vi dự án được giao phải kịp thời lập biên bản vi phạm, thông báo cho cơ quan chức năng tại địa phương nơi có công trình vi phạm để kiểm tra, xử lý theo quy định; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm trật tự xây dựng khi có yêu cầu.

Các tổ chức, cá nhân được nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng điểm dân cư, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn huyện chỉ tổ chức thi công xây dựng công trình khi đã đủ các điều kiện khởi công xây dựng và giấy phép xây dựng được cấp, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 
 
PV 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Hội Nông dân xã Thái Tân ra mắt mô hình “Tổ hội nông dân nghề nghiệp chuyên canh cây rau màu an toàn” (28/09/2023)
- Dự án Khu dân cư Nam Khê xã Hồng Phong thực hiện thu hồi trên 34.000 mét vuông đất (28/09/2023)
- Xã Nam Hưng phối hợp tổ chức tập huấn hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón cho cây vụ đông  (26/09/2023)
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát kinh doanh thuốc thú y (25/09/2023)
- Nông dân xã An Lâm thu hoạch lúa mùa, trồng cây vụ đông sớm (24/09/2023)
- Xã Nam Hồng chỉ đạo một hộ dân tự tháo dỡ công trình vi phạm hệ thống công trình thủy lợi(25/05/2023)
- Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023(24/05/2023)
- Hội nông dân huyện giao ban đánh giá kết quả tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân cấp cơ sở và sơ kết thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy (24/05/2023)
- Hồng Phong giải tỏa công trình vi phạm kênh KT Chu Đậu(23/05/2023)
- Mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại xã Phú Điền(21/05/2023)
 
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
100%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NAM SÁCH
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nam Sách
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Quang Hoàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 20/GP-STTTT
Ngày 10/2/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương