Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 15/11/2023
Ngày tạo: 16/11/2023

TT

LĨNH VỰC ( THỦ TỤC ) + TÊN HỒ SƠ

ĐỊA CHỈ

I

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

A

Đất đai

 

1

Phạm Văn Khoát

An Lâm

2

Đồng Xuân Thương

Hợp Tiến

3

Nguyễn Tuấn Bùi

Thanh Quang

4

Trần Xuân Ích

Nam Tân

5

Trần Văn Hoà

Nam Tân

6

Hoàng Thị Dục

Thái Tân

7

Đinh Quốc Vân

Thái Tân

8

Nguyễn Thị Ngoan

An Bình

9

Trần Văn Thược

Nam Hồng

10

Hoàng Thị Loan

Hồng Phong

11

Trần Thị Tình

Nam Tân

B

Đăng ký biện pháp đảm bảo

1

Nguyễn Thị Hải An

Nam Trung

2

Nguyễn Văn Vũ

Hồng Phong

3

Vũ Thị Vinh

Hồng Phong

4

Nguyễn Kim Nam

Hồng Phong

5

Đinh Thị Thìn

Thanh Quang

6

Trần Văn Thống

Quốc Tuấn

7

Đoàn Bá Thuỷ

Nam Chính

8

Nguyễn Hữu Thanh

Nam Hưng

9

Tăng Văn Thụ

Minh Tân

10

Lê Thu Thuỷ

Đồng Lạc

11

Nguyễn Thị Tố Uyên

TT Nam Sách

12

Trần Thị Lan Anh

Quốc Tuấn

13

Nguyễn Văn Hiển

Thanh Quang

14

Nguyễn Thị Mài

Quốc Tuấn

15

Vương Thị Đề

Hồng Phong

16

Đặng Văn Bắc

Hồng Phong

17

Vũ Ngọc Long

An Sơn

18

Đoàn Thị Tới

Hợp Tiến

19

Nguyễn Văn Hà

Thanh Quang

II

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-KH

 

A

Đăng ký thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

1

Tạ Thị Hồng Thắm

TT Nam Sách

2

Nghiêm Tuyết Linh

Nam Chính

3

Đỗ Văn Chuyền

Hợp Tiến

4

Nguyễn Văn Cường

TT Nam Sách

5

Nguyễn Thị Trinh

TT Nam Sách

6

Vũ Huy Viễn

An Lâm

7

Lê Công Đức

Quốc Tuấn

                                                                                 Văn phòng HĐND - UBND

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 29/11/2023  (29/11/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 28/11/2023 (29/11/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 27/11/2023 (28/11/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 24/11/2023 (27/11/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 23/11/2023 (24/11/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 14/11/2023(15/11/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 13/11/2023(14/11/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 10/11/2023(14/11/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 09/11/2023(10/11/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 08/11/2023(09/11/2023)
 
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
100%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NAM SÁCH
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nam Sách
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Quang Hoàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 20/GP-STTTT
Ngày 10/2/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương