Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 20/11/2023
Ngày tạo: 21/11/2023

TT

LĨNH VỰC ( THỦ TỤC ) + TÊN HỒ SƠ

ĐỊA CHỈ

I

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

A

Đất đai

 

1

Đỗ Chính Yên

Nam Hồng

2

Đặng Quang An

TT Nam Sách

3

Đoàn Văn Biên

An Lâm

4

Nguyễn Công Tuấn

Hợp Tiến

5

Nguyễn Thị Lam

Hồng Phong

6

Nguyễn Văn Sỹ

Thanh Quang

7

Nguyễn Công Thao

Cộng Hoà

8

Vũ Văn Đông

Minh Tân

9

Nguyễn Huy Tụ

Hợp Tiến

10

Lê Công Hải

Quốc Tuấn

11

Lê Thị Vân

Nam Hưng

B

Đăng ký biện pháp đảm bảo

1

Vũ Văn Thuận

Nam Tân

2

Vũ Đình Đường

Quốc Tuấn

3

Nguyễn Tiến Dũng

Phú Điền

4

Nguyễn Huy Vịnh

Nam Hồng

5

Nguyễn Thị Lan Hương

An Bình

6

Nguyễn Văn Bùi

Nam Tân

7

Đoàn Bá Dưỡng

Quốc Tuấn

8

Nguyễn Thị Hường

An Bình

9

Nguyễn Ngọc Duyên

An Sơn

10

Hà Ngọc Tuyết

Thanh Quang

11

Trần Văn Tám

An Sơn

12

Nguyễn Thị Vương

An Bình

13

Nguyễn Hải Yến

TT Nam Sách

14

Trịnh Văn Quỳnh

Hiệp Cát

15

Doãn Thế Quang

Quốc Tuấn

16

Trương Công Huấn

Nam Trung

17

Đặng Huy Sơn

TT Nam Sách

18

Đồng Thị Thanh

TT Nam Sách

II

LĨNH VỰC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

A

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

1

   

B

Chứng thực chữ ký người dịch

 

1

   

C

Đăng ký khai sinh yếu tố nước ngoài

 

1

   

III

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-KH

 

A

Đăng ký thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

 

1

Phạm Thị Mai Hương

Hồng Phong

2

Phạm Thị Thảo Nguyên

TT Nam Sách

                                                                                 Văn phòng HĐND - UBND

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 29/11/2023  (29/11/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 28/11/2023 (29/11/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 27/11/2023 (28/11/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 24/11/2023 (27/11/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 23/11/2023 (24/11/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 17/11/2023(20/11/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 16/11/2023(17/11/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 15/11/2023(16/11/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 14/11/2023(15/11/2023)
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện ngày 13/11/2023(14/11/2023)
 
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
100%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NAM SÁCH
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nam Sách
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Quang Hoàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 20/GP-STTTT
Ngày 10/2/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương