HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HĐND HUYỆN
Số ký hiệu:
Trích yếu:
Số ký hiệuNgày ban hành VBNguoiKyTrích yếu 
01/CTr-HĐND 24/01/2024 Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2024
29/NQ-HĐND 21/12/2023 Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm năm 2024
30/NQ-HĐND 21/12/2023 Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024
31/NQ-HĐND 21/12/2023 Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024
32/NQ-HĐND 21/12/2023 Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Sách đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2)
33/NQ-HĐND 21/12/2023 Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và năm 2023 từ ngân sách tỉnh phân bổ và phân bổ vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 vốn ngân sách huyện
34/NQ-HĐND 21/12/2023 Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách huyện năm 2023
35/NQ-HĐND 21/12/2023 Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách huyện, ngân sách xã năm 2024
36/NQ-HĐND 21/12/2023 Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục trung tâm xã An Sơn, đoạn từ trường Trung học cơ sở An Sơn đến tiếp giáp đường 390D, xã An Sơn
39/NQ-HĐND 21/12/2023 NGhị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Công trình: Nhà thể thao đa năng huyện và các hạng mục phụ trợ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
100%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NAM SÁCH
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nam Sách
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Quang Hoàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 20/GP-STTTT
Ngày 10/2/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương