HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HĐND HUYỆN
Số ký hiệu:
Trích yếu:
Số ký hiệuNgày ban hành VBNguoiKyTrích yếu 
41/NQ-HĐND 01/10/2022 Nghị quyết về dự kiến danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2023
42/NQ-HĐND 01/10/2022 Nghị quyết về việc bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2022
43/NQ-HĐND 01/10/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách huyện năm 2022
44/NQ-HĐND 01/10/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt mức hỗ trợ đầu tư xây dựng Trụ sở công an cấp xã trên địa bàn huyện Nam Sách
45/NQ-HĐND 01/10/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trình xây dựng do huyện làm chủ đầu tư năm 2022 và hỗ trợ các xã, thị trấn đầu tư hạ tầng điểm dân cư; phân bổ tăng thu thường xuyên ngân sách huyện năm 2022
46/NQ-HĐND 01/10/2022 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư số 1 thôn Lý Văn - Phong Trạch (giai đoạn 2), xã Phú Điền, huyện Nam Sách
47/NQ-HĐND 01/10/2022 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư xen kẹp thôn Lê Hà, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách (phía Đông đường đi xã Nam Tân)
48/NQ-HĐND 01/10/2022 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư xen kẹp An Điền- Chi Đoan, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách (giai đoạn 1)
26/NQ-HĐND 16/07/2022 Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
28/NQ-HĐND 16/07/2022 Nghị quyết ề việc bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2022
1 2 3 4 5 6 7 8
 
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
100%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NAM SÁCH
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nam Sách
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Quang Hoàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 20/GP-STTTT
Ngày 10/2/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
Email: bbtnamsach@gmail.com