HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HĐND HUYỆN
Số ký hiệu:
Trích yếu:
Số ký hiệuNgày ban hành VBNguoiKyTrích yếu 
26/NQ-HĐND 16/07/2022 Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
28/NQ-HĐND 16/07/2022 Nghị quyết ề việc bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2022
29/NQ-HĐND 16/07/2022 NGhị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021
30/NQ-HĐND 16/07/2022 Nghị quyết về việc quyết định mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng thực sự khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện
31/NQ-HĐND 16/07/2022 Nghị quyết về phương án hỗ trợ các xã, thị trấn kinh phí đầu tư xây dựng công trình điểm trung chuyển (bao gồm cả đường vào) phục vụ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2022
32/NQ-HĐND 16/07/2022 Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí dự toán ngân sách huyện năm 2022 chưa phân bổ; điều chỉnh kế hoạch vốn tập trung ngân sách huyện đã giao năm 2022
32/NQ-HĐND 16/07/2022 Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí dự toán ngân sách huyện năm 2022 chưa phân bổ; điều chỉnh kế hoạch vốn tập trung ngân sách huyện đã giao năm 2022
33/NQ-HĐND 16/07/2022 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Công trình: Nâng tầng 2 nhà lớp học 1 tầng 3 phòng (móng 2 tầng) trường Tiểu học Hiệp Cát, huyện Nam Sách
34/NQ-HĐND 16/07/2022 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Công trình: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường Mầm non An Bình, huyện Nam Sách
35/NQ-HĐND 16/07/2022 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Công trình: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường Mầm non Cộng Hòa, huyện Nam Sách
1 2 3 4 5 6 7
 
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 39526
Trước & đúng hạn: 39418
Trễ hạn: 3
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/10/2022 18:09:21)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NAM SÁCH
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nam Sách
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Quang Hoàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 20/GP-STTTT
Ngày 10/2/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
Email: bbtnamsach@gmail.com