Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử Huyện Nam Sách

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội đồng nhân dân - Huyện Nam Sách

Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện

- Chủ tịch HĐND huyện: Đ/c Dương Văn Xuyên - TUV, Bí thư Huyện ủy

- Phó Chủ tịch HĐND huyện: Đ/c Phùng Văn Diện - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

- Trưởng ban Kinh tế - xã hội: Đ/c Nguyễn Đình Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

- Trưởng ban Pháp chế: Đ/c Đồng Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy​