Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử Huyện Nam Sách

23/4/2023  |  English  |  中文

Huyện ủy - Huyện Nam Sách

 

I- THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

- Đồng chí Dương Văn Xuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

- Đồng chí Lê Quang Thụ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

- Đồng chí Hồ Ngọc Lâm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

II- CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1- Đồng chí Vương Xuân Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

2- Đồng chí Phùng Văn Diện - Phó Chủ tịch HĐND huyện

3- Đồng chí Vương Phúc Thành - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

4- Đồng chí Đồng Xuân Sơn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

5- Đồng chí Nguyễn Đình Dũng - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện

6- Đồng chí Nguyễn Tiến Hoan - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

7- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiện - Trưởng Công an huyện

8- Đồng chí Lê Đắc Thắng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

 III- CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

1. Đồng chí Vũ Quang Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện

2. Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Chánh Văn phòng Huyện ủy

3. Đồng chí Mạc Văn Thi - Phó Trưởng Ban TT Tuyên giáo HU

4. Đồng chí Mạc Thanh Hưng - Phó Trưởng Ban TT Ban Tổ chức Huyện ủy

5. Đồng chí Vũ Xuân Độ - Phó Trưởng ban TT Ban Tổ chức Huyện ủy

6. Đồng chí Nguyễn Thị Vui - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

7. Đồng chí Phùng Thị Mai Anh - Bí thư Huyện đoàn

8. Đồng chí Nguyễn Văn Thơm - Chủ tịch Hội Nông dân huyện

9. Đồng chí Nguyễn Trọng Phan - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo

10. Đồng chí Trần Thị Thanh Huyền - Chánh Thanh tra huyện

11. Đồng chí Trần Đức Khanh - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường

12. Đồng chí Hoàng Đức Phương - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

13. Đồng chí Mạc Văn Tuấn - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

14. Đồng chí Lê Thị Lan Phương - Trưởng phòng Lao động TBXH

15. Đồng chí Đặng Văn Duy - Trưởng phòng Nội vụ

16. Đồng chí Nguyễn Xuân Thảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Quang

17. Đồng chí Nguyễn Đăng Xuân - Chủ tịch UBND xã An Bình

18. Đồng chí Võ Hồng Nam - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lạc

19. Đồng chí Nguyễn Đức Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Sơn

20. Đồng chí Mạc Lê Phi - Bí thư Đảng uỷ xã Minh Tân

21. Đồng chí Phạm Trung Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Cộng Hòa

22. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Đảng ủy thị trấn Nam Sách

23. Đồng chí Nguyễn Văn Nhuấn - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện

24. Đồng chí Trần Thị Thanh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

25. Đồng chí Trịnh Cẩm Vân - Chánh án Tòa án nhân dân huyện 

 

 

IV. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY VÀ CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Văn phòng Huyện ủy:

- Đ/c Nguyễn Văn Ngọc - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng

- Đ/c Nguyễn Văn Mẫn - Phó Chánh Văn phòng

- Đ/c Vũ Thị The - Phó Chánh Văn phòng

2. Ban Tổ chức Huyện ủy

- Đ/c Nguyễn Tiến Hoan - Ủy viên BTV, Trưởng ban

- Đ/c Vũ Xuân Độ - Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực

- Đ/c Đặng Thị Hợp - Phó Trưởng ban

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Đ/c Vương Phúc Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban

- Đ/c Mạc Văn Thi - Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực

- Đ/c Nguyễn Đắc Long - Phó Trưởng ban

4. Ban Dân vận Huyện ủy

- Đ/c Nguyễn Đình Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban

- Đ/c Mạc Thanh Hưng - Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực  

- Đ/c Dương Văn An - Phó Trưởng ban

- Đ/c Đặng Thị Nga - Phó Trưởng ban

5. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

- Đ/c Đồng Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm

- Đ/c Lê Mộng Huần - Phó Chủ nhiệm

- Đ/c Vương Thị Châm - Phó Chủ nhiệm

6. Trung tâm Chính trị huyện

- Đ/c Hồ Thành Nam - Giám đốc

V. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. Ủy ban MTTQ huyện

- Đ/c Nguyễn Đình Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch

- Đ/c Nguyễn Thị Phương Nga - Phó Chủ tịch

2. Hội Liên hiệp phụ nữ

- Đ/c Nguyễn Thị Vui - Huyện ủy viên, Chủ tịch

- Đ/c Trịnh Thị Ngọc - Phó Chủ tịch

3. Hội Cựu chiến binh

- Đ/c Lưu Minh Đức - Chủ tịch

- Đ/c Đoàn Văn Liệu - Phó Chủ tịch

4. Hội Nông dân

- Đ/c Nguyễn Văn Thơm - Huyện ủy viên, Chủ tịch

- Đ/c Nguyễn Minh Trang - Phó Chủ tịch 

5. Huyện đoàn

- Đ/c Phùng Thị Mai Anh - Huyện ủy viên, Bí thư

- Đ/c Đoàn Thị Huyền - Phó Bí thư

6. Liên đoàn Lao động

- Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Lan - Chủ tịch

- Đ/c Trần Đức Nam - Phó Chủ tịch

​