Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử Huyện Nam Sách

23/4/2023  |  English  |  中文

Ủy ban nhân dân - Huyện Nam Sách

​ 

I. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Đ/c Hồ Ngọc Lâm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Vương Xuân Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

- Đ/c Vũ Quang Hoàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

II. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng HĐND và UBND

- Chánh Văn phòng: Trần Quyết Thắng

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Huy Dũng

2. Phòng Nội vụ

- Trưởng phòng: Đặng Văn Duy

- Phó trưởng phòng: Phạm Thị Phương Anh

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương Duyên

3. Phòng Lao động Thương binh và xã hội

- Trưởng phòng: Lê Thị Lan Phương

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Tố Uyên

- Phó trưởng phòng: Trần Huy Hoàng

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Trưởng phòng: Mạc Văn Tuấn

- Phó trưởng phòng: Mạc Thị Hòa

5. Phòng Kinh tế Hạ tầng

- Phó Trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Văn Hợi

- Phó Trưởng phòng: Vũ Ngọc Giao

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Thanh

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Trưởng phòng: Hoàng Đức Phương

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Nguyệt

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Nguyện

7. Phòng Văn hóa - Thông tin

- Phó trưởng phòng phụ trách: Hoàng Thị Thu

- Phó trưởng phòng: Mạc Đức Hanh 

8. Phòng Tài nguyên Môi trường

- Trưởng phòng: Trần Đức Khanh

- Phó trưởng phòng: Vương Thanh Chiến

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Huệ

9. Phòng Y tế

- Trưởng phòng: Đặng Đức Hải

10. Phòng Tư pháp

- Trưởng phòng: Phạm Huy Quảng

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hằng

11. Thanh tra huyện

- Chánh Thanh tra: Trần Thị Thanh Huyền

- Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Đức Thiện

- Phó Chánh Thanh tra: Lương Đức Minh

12. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Trưởng phòng: Nguyễn Trọng Phan

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Huy Thuận

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hoa

13. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao

- Giám đốc: Lê Quang Thành

- Phó Giám đốc: Lê Minh Thẩm

- Phó Giám đốc: Nguyễn Quang Tùng

14. Đài Phát thanh

- Trưởng Đài: Mạc Quốc Đông

- Phó Trưởng Đài: Phạm Dương Hòa

- Phó Trưởng Đài: Nguyễn Thị Hạnh

15. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

Giám đốc: Vũ Thị Chanh

- Phó Giám đốc: Hoàng Thị Nguyệt

- Phó Giám đốc: Trần Thị Liên

16. Chi cục Thống kê huyện:

- Chi Cục trưởng:

- Phó Chi cục trưởng:

17. Xí nghiệp Khai thác Công trình thủy lợi:

Giám đốc: Nguyễn Văn Cường

- Phó Giám đốc: Trần Thái

- Phó Giám đốc: Lương Hồng Quang

18. Hội Chữ Thập đỏ

- Chủ tịch: Nguyễn Quốc Liêm

- Phó Chủ tịch:  Lê Phương Dung